Avi: Tekopohjavettä saa valmistaa Kangasalan harjumaisemissa – Pälkäneen laitoksen lupa ratkeaa myöhemmin

Tekopohjavesilaitosta on valmisteltu Pirkanmaalla vuosia ja sen vastustus on ollut kovaa.

tekopohjavesi
Luminen metsätie.
Tekopohjavettä valmistettaisiin Kangasalla Vehoniemen harjulla.Antti Eintola / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan Pirkanmaan ensimmäiselle tekopohjavesilaitokselle. Tavase Oy sai luvan laitoksen rakentamiseksi Kangasalle.

Lupa koskee Roineen raakavedenottoa, sen imeyttämistä Vehoniemen harjulla ja muodostuvan tekopohjaveden ottamista. Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Pälkäneen osalta tekopohjavesilaitoksen lupa-asia ratkaistaan myöhemmin.

Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo, että lupa on erittäin tärkeä kokonaisuuden kannalta.

– Nyt runsaat kaksi kolmasosaa hankkeen tuotantomäärästä on luvitettu. Pälkäneen alueen osalta odotamme päätöstä ensi keväänä.

Jokela uskoo, että aluehallintoviraston päätöksestä valitetaan. Tekopohjavesihanke on vuosien mittaan kohdannut runsaasti vastustusta.

Kunnat vastustavat rakentamista

Runsas vuosi sitten korkein hallinto-oikeus antoi Tavasen lupakäsittelyn edetä Kangasalan puolella tuotantoalueilla 1 ja 2. Sen sijaan kolmosalue Pälkäneen puolella pantiin jäihin, koska tekopohjaveden vaikutusta Keiniänrannan lehtoalueeseen ei tunnettu.

Molemmat kunnat vastustavat Tavasen rakentamista alueelleen.

Tavase on ollut valmis käynnistämään investoinnin, jos se saa tarvittavat luvat. Lisäksi tarvitaan varsinainen rahoituspäätös ainakin Tampereen valtuustossa. Päätös olisi samalla ratkaiseva kannanotto koko tekopohjaveteen.

Pälkäneellä selvitettiin vaikutusta suojelualueeseen

Lokakuussa 2019 uutisoitiin, että tekopohjaveden tuotanto ei selvityksen mukaan vaikuttaisi Pälkäneen Keiniänrannan Natura-suojelualueeseen. Rannan erikoinen leppälehto on riippuvainen Syrjänharjun pohjavedestä, mutta FGC-yhtiön laatima arvio päätyy siihen, että tekopohjavesi ei vaarantaisi suojelualuetta.

Arvio Keiniänrannan Natura-alueesta ei näytä ainakaan tuovan lisäesteitä Pälkäneen puolen luville.

Tekopohjavesilaitosta on valmisteltu Pirkanmaalle vuosia. Ensimmäiset selvitykset Vehoniemen-Isokankaan harjualueen käyttämiseksi tekopohjaveden muodostamisessa tehtiin jo 1990-luvun puolivälissä. Selvitykset osoittivat, että harjualue soveltuu tarkoitukseen.

Tekopohjavesilaitoksen suunnittelu aloitettiin 1990-luvun lopulla. Tavase Oy perustettiin joulukuussa 2002. Tavasen osakkaina on ollut useita Pirkanmaan kuntia, joista osa on kuitenkin irtaantunut hankkeesta.

Toimitusjohtaja Petri Jokelan mukaan tekopohjavesilaitos turvaisi osakaskuntien talousveden saantia tulevat sata vuotta. Investoinnin kustannusarvio on 57 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 tekopohjavesihanketta oltiin jo kuoppaamassa aluehallintoviraston kielteisen lupapäätöksen vuoksi, mutta Tavase Oy piti hankkeen elossa valittamalla päätöksestä.