1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansanedustajat

Lentomatkojen päästöjen kompensointi jakaa Savo-Karjalan kansanedustajia – erimielisyyttä jopa puolueiden sisällä

Yle kysyi Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajilta, pitäisikö kansanedustajien lentomatkojen päästöjä kompensoida.

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan suomalaisten lentoliikenteen päästöt lähentelevät kaikkia kotimaassa tehtäviä henkilöautomatkojen päästöjä. Kuva: Esko Jämsä / AOP

Savo-Karjalan kansanedustajat ovat erimielisiä lentomatkojensa päästöjen kompensoinnin tarpeellisuudesta.

Päästöjen kompensointi tarkoittaa ilmastolle aiheutettujen haittojen hyvittämistä. Käytännössä ajatuksena on rahoittaa lentomatkasta aiheutuneiden päästöjen suuruinen päästövähennys toisaalla. Kyse voi olla esimerkiksi metsien istuttamisesta tai uusiutuvien energiamuotojen rahoittamisesta.

Yle kysyi vaalipiirin 15 kansanedustajalta, pitäisikö valtion kompensoida kansanedustajien lentomatkustusta rahoittamalla ilmastonmuutosta hidastavia hankkeita. Kyselyyn vastasi 13 kansanedustajaa.

Näkemykset jakautuivat liki tasan. Päästöjen kompensointia kannatti neljä kansanedustajaa, ja vastusti viisi. Kolme kansanedustajaa ei osannut sanoa kantaansa.

Keskustan ja perussuomalaisten rivit jakautuivat

Kysymys jakoi myös puolueita.

Perussuomalaisten kansanedustajista Minna Reijonen ja Sanna Antikainen vastustavat päästöjen kompensointia, kun taas Jussi Wihosen mielestä eduskunnan tulee näyttää esimerkkiä.

Myös keskustan rivit jakautuivat. Hanna Huttunen piti kohtuullisena, että mikäli kansanedustajat joutuvat lentämään, heidän päästönsä hyvitetään. Sen sijaan Hannu Hoskonen vastusti päästöjen kompensointia.

Myös Anu Vehviläinen huomauttaa, että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kompensoinnin merkitys on vähäinen. Hän kuitenkin toteaa ymmärtävänsä teon symbolisen merkityksen, eikä ottanut asiaan vahvaa kantaa.

Suomalaisten lentoliikenteen päästöt lähentelevät kaikkia kotimaassa tehtäviä henkilöautomatkojen päästöjä.

EU:n puheenjohtajamaana Suomi kompensoi kokouslennot

Yhdenmukaisin linja oli sosiaalidemokraateilla. Merja Mäkisalo-Ropponen ja Seppo Eskelinen kannattavat päästöjen kompensoimista.

Tuula Väätäinen ei ottanut kantaa, vaan toteaa perusteluissaan, että tärkeintä olisi kannustaa kansanedustajia vähäpäästöiseen matkustamiseen. Lentomatkojen kompensoimista hän pitää kannatettavana, mikäli yhden kansanedustajan lentopäästöt ovat suuremmat verrattuna siihen, että hän ajaa samat matkat yksin henkilöautolla.

Vasemmistoliiton Matti Semi on samaa mieltä. Hänkään ei ottanut kantaa itse kysymykseen, vaan totesi, että kotimaan matkustuksessa tulisi suosia junaliikennettä.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah piti ilmastonmuutosta hidastavien hankkeiden rahoittamista verovaroilla ongelmallisena, koska hankkeiden laadusta ja vaikuttavuudesta ei ole takeita. Hän vastusti päästöjen kompensoimista.

Kokoomuksen Markku Eestilä vastusti päästöjen kompensoimista. Eestilä kirjoittaa perusteluissaan, ettei hän kannata "hörhäilyä asioilla, joilla ei ole minkäänlaista globaalia merkitystä".

EU:n puheenjohtajamaana Suomi kompensoi kaikkien kautensa aikana tehtyjen kokousten lentoliikennepäästöt rahoittamalla sertifioituja, YK:n ilmastosopimuksen ja Gold Standardin mukaisia hankkeita.

Keskustan Hannakaisa Heikkinen, kokoomuksen Marko Kilpi ja vihreiden Krista Mikkonen eivät vastanneet kyselyyn.

Juttua korjattu 16.12.2019 klo 15.48: Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilän puoluekanta oli jutussa virheellisesti ensin keskusta.

Lue lisää:

Eduskunta päättää, kasvaako lentolippusi loppusumma jopa 30 euroa ilmastosyistä – Professori: "Lentovero oikeastaan ainoa mahdollisuus"

Suomen ilmastotavoitteilla kiire – Tutkijoiden mukaan hallitukselta tarvitaan nopeita toimia