Kolttasaamelaiset lähtevät  mukaan totuus- ja sovintokomissioon – jäseniä pohditaan ensi vuonna

Kolttasaamelaisten edustajat käsittelivät aihetta torstaina kolttaneuvostojen kokouksessa.

Lyhyet
Veikko Feodoroff
Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroffin mukaan komissaarien valintaan saatetaan päästä jo ensi keväänä.Vesa Toppari Yle / Yle

Kolttasaamelaiset ovat hyväksyneet saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaattiehdotuksen (siirryt toiseen palveluun).

Kolttien kyläkokous päätti asiasta yhdessä Nellimin, Keväjärven ja Näätömön alueen kolttaneuvostojen kanssa torstaina 12.12.

Suomen valtio, saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous ovat viimeisen vuoden aikana työstäneet komission tehtävää. Valtioneuvosto hyväksyi ehdotuksen 13.11.2019.

Saamelaisten ja valtion välinen totuus- ja sovintotyön tarkoituksena (siirryt toiseen palveluun) on tunnustaa ja määritellä syrjintää, jota saamelaiset ovat kokeneet historian saatossa. Tavoitteena on myös selvittää ja tuoda esiin muun muassa Suomen valtion ja viranomaisten harjoittamaa suomalaistamispolitiikkaa.

Mandaattiehdotuksen mukaan saamelaiset saisivat komissioon enemmistöedustuksen. Komissioon on ehdotettu viittä komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston ehdotuksesta, kaksi Saamelaiskäräjien ja yksi kolttien kyläkokouksen ehdotuksesta.

Saamelaiskäräjät päättää mukaan lähtemisestä ensi viikolla

Kun kolttasaamelaiset ovat hyväksyneet ehdotuksen, asian eteneminen on Saamelaiskäräjien täysistunnon päätöksen takana. Jos Saamelaiskäräjät hyväksyy ehdotuksen, voidaan komissaarien nimeäminen aloittaa.

Saamelaiskäräjät kokoontuu täysistuntoon 17.–18.12. Totuus- ja sovintoprosessi on kokouksen asialistalla (siirryt toiseen palveluun) yhtenä päätettävänä asiana.

Saamelaiskäräjien hallituksella ehdotuksia komissaarien nimeämiseksi

Saamelaiskäräjien hallitus ehdottaa täysistunnolle kahta vaihtoehtoa totuus- ja sovintoprosessiin osallistumisesta, eli joko sen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Mikäli Saamelaiskäräjien täysistunto päättää lähteä mukaan saamelaisten totuus- ja sovintokomiteatyöhön, käräjien täysistunnon täytyy myös ottaa kantaa komission valintamenettelyyn.

Käräjien hallitus painottaa, että komissaarien nimeämisessä ja totuus- ja sovintotyössä pitää ottaa huomioon saamelaisten kokemukset. Työ täytyy tehdä yhdessä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa.

Jos ehdotus hyväksytään, Saamelaiskäräjät pyytää saamelaisyhteisöltä ehdotuksia sopivista komissaareista.