Eläketurvakeskus: Aktiivimalli lisäsi työttömien työkyvyttömyyseläkehakemuksia

"Aktiivimallin voimaantulon jälkeen nähtiin selvä hyppäys."

työttömyysturvan aktiivimalli
Mies TE-toimiston aulassa
Vuoden lopussa päättyvän aktiivimallin tavoitteena oli ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja lisätä työllisyyttä.Emilia Malin / Yle

Työttömyysturvan aktiivimalli lisäsi työttömien työkyvyttömyyseläkkeen hakemista ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää noin neljänneksellä viime vuonna, kertoo Eläketurvakeskus.

Työttömänä työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden määrä kasvoi viime vuonna yli 1 600 ihmisellä verrattuna edelliseen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä lisääntyi 560 ihmisellä.

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen lisääntyi työttömillä hieman jo edellisen vuoden aikana, mutta aktiivimallin voimaantulon jälkeen nähtiin selvä hyppäys, kertoo erikoistutkija Mikko Laaksonen Eläketurvakeskuksesta.

Vuonna 2018 työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 900 henkilöä. Heistä hieman alle kolmannes jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkehakemukset lisääntyivät eniten yli 55-vuotiailla ansiosidonnaista päivärahaa saavilla. Miehillä kasvu oli hieman suurempaa kuin naisilla.

Suurin osa työttömistä haki eläkettä ruumiilliseen sairauteen vedoten.

– Työttömillä työkyvyttömyyseläkehakemus perustui useimmiten somaattiseen sairauteen, kun taas ei-työttömillä mielenterveyssyyt olivat yleisimpiä, kertoo Laaksonen

Malli on jäämässä historiaan

Viime vuoden alussa voimaan tulleen aktiivimallin tavoitteena oli ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja lisätä työllisyyttä.

Työttömyysetuuden saamisesta tuli ehdollista. Noin kolmen kuukauden jakson aikana TE-toimiston työnhakijan pitää tehdä työtä 18 tuntia, ansaita yritystoiminnassa noin 250 euroa tai olla viiden päivän ajan palvelussa tai koulutuksessa. Muutoin päiväraha laskee noin viisi prosenttia. Aktiivisuusehto ei kuitenkaan koskenut työkyvyttömyyseläkettä hakeneita ja päätöstä odottavia.

Eduskunta päätti viime viikon keskiviikkona työttömyysturvan aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden kumoamisesta. Enää asialle tarvitaan tasavallan presidentin vahvistus.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heti ensi vuoden alussa.

Juttua korjattu 16.12 klo 13.22: Työttömyysturvan aktiivimalli lisäsi työttömien työkyvyttömyyseläkkeen hakemista, ei yleisellä tasolla työkyvyttömyyseläkkeiden hakemuksia kuten uutisoitu aiemmin.