Hyppää sisältöön

Vuosi 2020 ottaa, antaa, tuo ja vie – katso, mikä muuttuu ensi vuonna

Uusi vuosi tuo ison pinon erilaisia muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään ja toimeentuloon.

Aktiivimallia vastustettiin Senaatintorilla Helsingissä helmikuussa 2018. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva
Tekijät

Aktiivimalli mäkeen

Toisten kehuma, toisten inhoama, vain kaksi vuotta voimassa ollut työttömyysturvan aktiivimalli haudataan heti vuoden vaihtuessa. Kuoppaaminen ei kuitenkaan tarkoita, että aktiivimallille tulee heti loppu. Vielä tammikuussa 2020 työttömyysrahat maksetaan vanhan mallin mukaisesti. Esimerkiksi joulukuulta 2019 kertynyt etuus voidaan maksaa alennettuna tammikuun 2020 puolella.

Myös työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrä pysyy ennallaan eli viidessä.

Aktiivimallin poistaminen maksaa yhteiskunnalle noin 50 miljoonaa euroa. Kun toimeentulo- ja asumistuista säästyy noin 12 miljoonaa, kokonaislasku jää noin 39 miljoonaan euroon.

Haukuttu aktiivimalli poistuu vuoden alussa. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Verotukseen muutoksia

Pieni- ja keskituloisten ansiotulojen verotus kevenee. 200 miljoonan euron kevennys saadaan aikaan korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä ja eläketulovähennystä. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tulee ansiotulon nousua vastaava indeksitarkistus.

Suurituloisille jo aiemmin kohdistettu niin sanottu solidaarisuusvero pysyy ennallaan koko vaalikauden ajan. Sen sijaan ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeveroprosentti laskee 35 prosentista 32 prosenttiin.

Kun verotuksen kaikki kiristykset, verot ja veronluonteiset maksut otetaan huomioon, pienituloisten palkkaverotus pysyy suunnilleen viime vuoden tasolla. Keskituloisten verotus taas kiristyy 0,4 prosenttiyksikköä ja suurituloisten noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Eläkeläisten verotus pysyy suurin piirtein ennallaan.

Myös työnantajan maksamien muuttokulujen veronalaista osaa korotetaan niin, että puolet kuluista olisi verottomia. Samalla esimerkiksi työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen ja sairaus- sekä vanhempainpäivärahaan tulee korotus.

Eläkeläisten verotus pysyy suurin piirtein ennallaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Pienimmät eläkkeet nousevat

Kansaneläkkeen täysi määrä nousee 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täysi määrä 50 eurolla kuukaudessa. Korotuksen jälkeen yksineläjän täysimääräinen kansaneläke on yhteensä noin 663 euroa ja avo- tai avioliitossa asuvan 592 euroa. Takuueläke on täysimääräisenä vuoden alusta noin 835 euroa. Korotuksen eläkkeisiinsä saa arviolta kaikkiaan noin 610 000 eläkeläistä.

Pienimpiä eläkkeitä korotetaan vuoden alusta lähtien. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Eläkeikä nousee kuukausilla vuonna 1957 syntyneillä

Alin vanhuuseläkeikä nousee kolmella kuukaudella. Vuonna 1957 syntyneet voivat jatkossa siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja yhdeksän kuukauden iässä. Eläkeiän nousu johtuu vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.

Vuoden 2020 elinaikakerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden ensi vuonna tai myöhemmin alkavia vanhuuseläkkeitä 4,6 prosenttia. Jo myönnettyihin eläkkeisiin se ei vaikuta.

Vuonna 1957 syntyneiden eläkeikä nousee. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kaikille lapsille taas oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon

Oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoitoon palautuu kaikille. Säännös tulee voimaan elokuussa. Subjektiivisella päivähoito-oikeudella tarkoitetaan alle kouluikäisen oikeutta päivähoitoon eli varhaiskasvatukseen, vaikka lapsen molemmat vanhemmat olisivat kotona. Oikeuden rajaaminen tuli mahdolliseksi edellisen hallituksen aikana vuonna 2016. Valtio korvaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautumisesta aiheutuvat kulut kunnille kokonaan.

Oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoitoon palautetaan kaikille elokuusta alkaen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Polttoaineet kallistuvat – mutta vasta elokuussa

Autoilu kallistuu. Polttoaineveroihin tulee yhteensä noin 250 miljoonan euron korotus. Korotuksen tulevat voimaan kuitenkin vasta elokuussa. Näillä näkymin bensiinin hinta nousee tuolloin 6,3 senttiä litralta ja dieselin hinta 6,9 senttiä litralta.

Valtio aikoo kerätä 250 miljoonaa euroa polttoaineveroa korottamalla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Opintotuki nousee, oppimateriaalilisään pieni korotus

Lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousee vuoden alussa 25 eurolla ja on siten jatkossa noin 350 euroa kuukaudessa. Muita opintorahoja korotetaan noin prosentilla elokuussa, kun opintorahan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Jatkossa indeksitarkistus tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. Samalla opintotuen tulorajoja korotetaan seuraavalle kahdelle vuodelle noin 4,5 prosenttia palkkojen muutoksen mukaisesti. Pienituloisten perheille maksettavan oppimateriaalilisän määrä nousee noin 50 senttiä ja on siten jatkossa 47,3 euroa kuukaudessa.

Lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousee vuoden alussa 25 euroa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Passin ja henkilökortin hinnat laskevat

Passin ja henkilökortin hinnat laskevat ensi vuoden alusta. Passi maksaa 51 euroa perinteisen poliisiasemalla käynnin kautta haettuna ja sähköisesti haettuna 45 euroa. Myös henkilökortin hinta alenee 54 euroon käyntiasioinnin kautta haettuna. Sähköisesti haettuna hinta on 48 euroa. Alennuksen syitä ovat muun muassa tehostuneet prosessit ja volyymin kasvu.

Passin ja henkilökortin hankkiminen on jatkossa aiempaa halvempaa. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Limsat kallistuvat

Virvoitusjuomia verotetaan ankarammin. Veronkorotus painottuu sokeripitoisiin juomiin. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmistevero nousee 27 sentistä 32 senttiin litralta ja muiden virvoitusjuomien 12 sentistä 13 senttiin litralta.

Sokeripitoisten juomajauheiden vero nousee 1,72 eurosta 2,04 euroon kilolta ja muiden juomajauheiden vero 1,04 eurosta 1,13 euroon kilolta. Samalla tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä nousee 32 senttiin litralta tai 11,40 senttiin senttilitralta etyylialkoholia.

Sokeripitoisten virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat nousevat veronkorotuksen vuoksi keskimäärin arviolta kolme prosenttia ja muiden virvoitusjuomien prosentin.

Virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon raja nousee nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan. Juomapakkausveroon tulee vastaava muutos.

Limsojen veronkorotus painottuu sokeripitoisiin juomiin. Kuva: Richard Levine / AOP

Kotitalousvähennystä leikataan

Kotitalousvähennyksestä nipistetään. Vähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Asuntolainan korkovähennystä leikataan myös. Koroista vain 15 prosenttia on ensi vuodesta lähtien vähennyskelpoista. Vielä vuonna 2019 määrä oli 25 prosenttia. Tavoitteena on, että vähennys loppuu kokonaan vuonna 2023.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Kuva: Mika Moksu / Yle

Tupakkavero nousee

Röyhyttely muuttuu entistä kalliimmaksi. Tupakkaveron korotus on keskimäärin 14 prosenttia vuosina 2020–2021. Korotus koskee savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa. Korotukset toteutetaan neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään ensi vuoden alusta, toinen ensi heinäkuun alusta, kolmas vuoden 2021 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2021 alusta.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hinnat nousevat veronkorotusten vuoksi keskimäärin 12 prosenttia. 20 kappaleen savukeaski kallistuu noin 95 senttiä. Ensi vuoden kaksi korotusta nostavat hintoja keskimäärin 6 prosenttia eli 47 senttiä askilta.

Tupakointi käy entistä kalliimmaksi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Osakesäästötilit käyttöön

Osakesijoittaminen helpottuu vuoden alussa, kun sijoittajat voivat alkaa hyödyntää osakesäästötilejä sijoittamisessa. Osakesäästötiliä tarjoavan pankin asiakas voi siirtää tilille enintään 50 000 euroa ja sijoittaa varat julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista vasta siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.

Osakesijoittaminen helpottuu vuoden alussa. Kuva: Yle

Ruuhka-Suomen joukkoliikenteen matkojen hinnat laskevat

Helsingin seudun liikenteen (HSL) pisimpien matkojen lippujen hinnat laskevat vuoden alussa. Alennus koskee kolmen ja neljän vyöhykkeen matkoja eli ABC-, BCD-, CD- ja ABCD-lippujen hintoja. Alennus on 2,4 prosenttia laskettuna kaikista hinnoista. R-kioskit alkavat periä vuoden alusta asiakkailta lisämaksua HSL:n matkalippujen myynnistä.

Pisimmät joukkoliikenteen matkat halpenevat. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät vuoden alussa Digi- ja väestötietovirastoksi (DVV). Uuteen virastoon liitetään myös Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

Valtiovarainministeriön mukaan DVV:n tehtävänä on uudistaa yhteiskunnan digitalisaatiota ja turvata tietojen saatavuutta. Viraston on määrä tuottaa myös muun muassa holhoustoimeen liittyviä palveluja ja julkisen notaarin tehtäviä.

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja väestötietovirastoksi. Kuvassa Lahden Virastotalon seinäkyltit. Kuva: Emilia Malin / Yle

Ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin tiukennuksia

Vuoden alusta alkaen EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliset ostajat joutuvat hankkimaan luvan, kun he ovat ostamassa kiinteistöä Suomesta. Luvan myöntää puolustusministeriö. Tarkoituksena on antaa valtiolle oikeus puuttua sellaiseen kauppaan, jonka voidaan katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Samalla tulee voimaan laki, joka antaa valtiolle niin sanotun etuosto-oikeuden. Valtio voi käyttää oikeutta, kun kiinteistö on strategisen kohteen lähellä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliset ostajat joutuvat hankkimaan luvan, kun he ovat ostamassa kiinteistöä Suomesta. Kuva: Kari Kosonen / Yle

Reserviläisten toimintaa uudistetaan, mukaan muun muuassa asepalvelukseen tutustumista

Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen järjestäminen siirtyy vuodenvaihteessa Puolustusvoimien tehtäväksi. Aiemmin puolustusvoimat ovat voineet ostaa palveluita Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä eli MPK:lta.

Muutoksen myötä Puolustusvoimat aikovat muuttaa toimintaansa niin, että aktiivisille reserviläisille voidaan tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää sotilaan perustaitoja ja hankkia uutta osaamista.

MPK järjestää jatkossa palvelusta suorittamattomille 16 vuotta täyttäneille tutustumistoimintaa asepalvelukseen. Toimintaa kehitetään myös täysi-ikäisille naisille.

MPK ei järjestä enää jatkossa vapaaehtoista sotilaallista koulutusta. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Velallisen asemaan parannusta, ehdonalaisuus tiukkenee

Vuoden alussa tulee muutos velallisen palkasta jätettävään niin sanottuun ulosoton suojaosuuteen. Muutoksen jälkeen velalliselle pitää jättää 22,63 euroa päivässä ja lisäksi 8,12 euroa velallisen elatuksen varassa olevan osalta.

Myös työkyvyttömyyden takia maksettavan sairauspäivärahan perusteet muuttuvat. Muutoksen myötä sairauspäiväraha lasketaan vuositulon perusteella.

Myös tieto lääkkeiden omavastuun eli lääkekaton täyttymisestä näkyy heti vuodenvaihteen jälkeen apteekeissa. Vuosiomavastuu on ensi vuonna 577,62 euroa, kun se tänä vuonna on 572 euroa. Vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen korvattavista lääkkeistä maksetaan vain 2,5 euron omavastuu.

Ehdonalaisiin rangaistuksiin tulee muutoksia. Esimerkiksi rikoksenuusijan on aiempaa vaikeampaa päästä ehdonalaiseen vapauteen. Samalla ehdonalaiselle pääsemisen aikaraja pitenee.

Myös ehdonalaisen vankeusrangaistuksen muita seuraamuksia tiukennetaan. Uusien pykälien myötä myös 21 vuotta täyttänyt voidaan tuomita ehdonalaisen lisäksi valvontaan. Nykylain mukaan valvontaan voitiin tuomita vain alle 21-vuotias.

Lääkkeiden vuosiomavastuu on ensi vuonna 577,62 euroa, kun se tänä vuonna on 572 euroa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Suurpetovahinkojen korvauksiin vauhtia

Suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot maksetaan vuoden alusta lähtien heti korvauspäätöksen jälkeen ja aina täysimääräisesti. Muutos perustuu viime maaliskuussa voimaan tulleeseen riistavahinkolakiin. Sen sijaan poro- ja maatalousvahingot korvataan vasta vahinkovuotta seuraavana vuonna.

Suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot maksetaan vuoden alusta lähtien heti korvauspäätöksen jälkeen ja aina täysimääräisesti. Kuva: Tuomo Björksten / Yle

Brexit tulee, ja postimyynti EU:n ulkopuolelta kallistuu

Britannian EU-eron myötä ennen vapaasti liikkuneiden ihmisten, lentojen ja esimerkiksi erilaistan pakettien lähettäminen muuttuu. Eniten ero näkyy siinä, että Tulli joutuu tarkistamaan jopa miljoona matkustajaa, tuhansia lentoja ja yli 600 000 Britanniasta tulevaa pakettia.

Lisäksi EU:n ulkopuolta tilaaminen on kallistumassa. Tarkoitus on korottaa muualta tilattujen tuotteiden hintoja EU-maista tilattujen tasolle. Erityisesti tämä koskee Kiinaa, koska maa on suomalaisten postimyyntiostoslistan kärjessä.

Nyt tulee muutos, jonka perusteella unionin jäsenmaat saavat korottaa Kiinasta tulevien lähetysten pääte- eli käsittelymaksuja. Tähän mennessä maksu on ollut alhainen, koska Kiina on maailmankaupan osalta kehitysmaa. Hintojen vaiheittainen nostaminen korottaa Kiinasta tulevien lähetysten hintaa muutamilla kymmenillä senteillä.

Lisäksi yli 22 euron tullaukseen jääville paketeille tulee 2,90 euron käsittelymaksu. EU:n ulkopuolelta tulevia lähetyksiä koskeva maksu otetaan käyttöön 31. tammikuuta alkaen.

EU:n ulkopuolta tilaaminen kallistuu. Kuva: Anna Berkut / AOP
.
.