Päättäjien välit tulehtuivat pahoin Kouvolassa – väitteitä ihmisten itkettämisestä ja huutamisesta kaupunginhallituksen kokouksissa

Moni päättäjä pitää ilmapiiriongelmien syynä kaupungin talousvaikeuksia.

työilmapiiri
Kouvolan kaupungintalo
Ilmapiiriongelmat koettelevat etenkin Kouvolan kaupunginhallitusta.Kari Saastamoinen / Yle

Pahoista talousvaikeuksista kärsivä Kouvola on kohdannut uuden ongelman: vakavat työilmapiiriin liittyvät vaikeudet. Ne koettelevat etenkin kaupunginhallitusta. Lisäksi ongelmia on ilmennyt paikallisten poliitikkojen ja johtavien virkamiesten välisissä suhteissa.

Kokemukset epäasiallisesta käytöksestä tulivat tietoon viime maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä käytettiin puheenvuoroja päätöksenteon ilmapiiriin liittyen.

– Meillä tehdään töitä tämän ilmapiirin kehittämiseksi. Nyt ihan lähiviikkoina saadaan työtä edistettyä, ja hankimme ulkopuolista asiantuntija-apua, että saadaan meidän työskentelyä toimivammaksi, kaupunginjohtaja Marita Toikka kommentoi Ylelle heti kokouksen jälkeen.

Jo aiemmin Toikka oli kertonut Kouvolan Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että viranhaltijat ovat joutuneet sietämään epäasiallista kohtelua muutamalta luottamushenkilöltä jo pidemmän aikaa. Lehti oli myös saanut haltuunsa viranhaltijoiden ja luottamusmiesten laajat sähköpostiketjut, joiden mukaan Marita Toikka olisi kokenut kaupunginhallituksen puheenjohtajan Harri Helminen (sd.) uhanneen laittaa kaupunginjohtajan viran hakuun.

Kouvolan Sanomien mukaan Helminen kiisti uhkailun. Hän sanoi, että keskustelu liittyi ainoastaan toimialauudistukseen, jossa useita virkoja voitaisiin laittaa hakuun.

Ylelle Helminen on kommentoinut, että välit kaupunginjohtajaan ovat kunnossa.

– Minun ja Maritan keskusteluyhteys on kaiken aikaa ollut voimassa. Välillä on oltu kovastikin eri mieltä, mutta se keskusteluyhteys on toiminut, Helminen sanoi.

Kouvolan Sanomien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaupunginhallituksen kokouksissa on myös huudettu ja itketetty ihmisiä. Kuitenkin jäsenten käsitykset tapahtumien kulusta vaihtelevät huomattavasti.

Yle kysyi Kouvolan kaupunginjohtajalta ja kaupunginhallituksen jäseniltä, mikä ilmapiiriä on heikentänyt eniten ja miten ongelmaa pitäisi lähteä ratkomaan.

Marita Toikka, kaupunginjohtaja

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Työskentelyilmapiirin parantamiseksi pitää tehdä töitä. Epäasiallista käytöstä ei tule sallia kenenkään osalta. Tässä tilanteessa näen parhaana ratkaisuna ulkopuolisen asiantuntijan, kuten työterveyslaitoksen avun.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

Epäasiallinen käytös tai sen salliminen heikentää työilmapiiriä. Keskustelut tämän osalta eivät ole johtaneet parempaan tulokseen ja tilanne on ehkä heikentynyt lisää, kun edellinen on nostettu esille.

Kaupunginhallitus:

Maria Eloranta (sd.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Keskustelut on aloitettu. Ratkaisuehdotuksia on tehty ulkopuolisesta tahosta, joka tulisi selvittämään tätä solmua. Se voi olla hyvä juttu, mutta kyllähän se ratkaisu lopulta syntyy meistä jokaisesta yksittäisestä luottamushenkilöstä ja virkamiehestä.

Omasta mielestäni tämä on saanut turhan suuret mittasuhteet. Ihmiset luulevat, että olemme joka kokouksessa tukkanuottasilla kaupunginhallituksen pöydän ympärillä, ja näin ei suinkaan ole. Kaupunginhallitus on toimintakykyinen. Mutta on siinä varmasti perää, että yksittäisten luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä on ollut ongelmallinen tilanne ja todennäköisesti varomattomia lausuntoja.

2. Mikä on heikentänyt ilmapiiriä eniten?

Kaupungin talous on erittäin tiukalla. Meidän on tehtävä kokoajan sellaisia päätöksiä, jotka eivät tunnu kansalaisista hyvältä. Virkamiehet ovat tehneet, kuten heidän kuuluukin, rohkeita esityksiä tilanteen parantamisesta. Ne eivät aina natsaa yhteen luottamushenkilöiden näkemysten kanssa.

Sanna Tähtinen (sd.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Tähän asiaan olisi pitänyt puuttua jo aiemmin. Tämä on päässyt kärjistymään niin pahaksi, että minä en ainakaan tässä vaiheessa enää usko, että tästä selvitään ilman ulkopuolista apua. Mielestäni on korkea aika alkaa tekemään asialle jotain.

2. Mikä on heikentänyt ilmapiiriä eniten?

Tuntuu, ettei kaupunginhallituksessa oikein luoteta toisiin. Jos lytätään ja käyttäydytään epäasiallisesti, se syö keskustelukulttuuria ja vaikeuttaa hallitustyöskentelyä. On myös sellaista tarpeetonta arvostelua. Arvostella voi, mutta sanankäänteet voisi olla vähän toisenlaisia.

Ville Kaunisto (kok.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Nyt puhutaan niin suunnattoman ikävästä ja vakavasta ilmiöstä, että osaltaan on äärimmäisen tärkeää, että se on tuotu julki. Olisi kuitenkin syytä olla myös maltillinen tämän asian spekuloinnin kanssa ennen kuin keinoista on keskusteltu. Pelkään, että asioilla revittely kaivaa ihmisiä yhä syvemmälle poteroon, emmekä pääse ratkaisemaan sitä suunnatonta ongelmaa, joka meillä on. Voi olla, että ulkopuolinen asiantuntija tulee tarpeelliseksi.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

Yleisellä tasolla ihan normaalien käytostapojen puute monessa asiassa kärjistää tilanteita. Asioista pitää ja voi olla eri mieltä, mutta käytöstapojen muistaminen helpottaa varmasti ymmärtämistä puolin ja toisin.

Tapio Karvonen (kok.)

1. Mitä työskentelyilmapiirin parantamiseksi pitäisi tehdä?

Ongelma on luottamusmiesten ja virkamiesten välillä, ja siinä miten luottamusmies käsittelee virkamiesten selvitystyötä ja miten suhtaudutaan siihen valmisteluun. Tässä on se kehittämistyön paikka. Pitäisi tehdä selkeät säännöt, kuka sitä väliohjausta antaa.

Kirjoittelusta on nähtävissä, että virkamiehiin on kohdistunut painostusta ja epäilyksiä, mikä ei ole normaalia luottamusmiehen toimintaa, ja se koetaan jopa kiusaamisena. Silloinhan normaali työpaikkasovittelu tarkoittaa sitä, että yritetään löytää keinoja, joilla tuntemuksia vähennetään. Näen, että jos toinen osapuoli ei selkeästi näytä tunnistavan, että tällaista on tehty, niin ainut tapa on sovittelija.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

Tämä edellä mainittu asia on sitä heikentänyt. Kun käsittelyyn tulee pitkään valmisteltuja asioita, sanotaan nyt vaikka palveluverkkoasiat, niin silloin meillä on toimintatavoissa selkeitä erimielisyyksiä.

Birgit Koskela (kok.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Meidän on sisäisesti mietittävä esimerkiksi työterveydenhuollon kanssa asiaa, ja keskusteltava myöskin kaupungin johtoryhmän kanssa tästä. En olisi ensimmäisenä lämpenemässä konsultin palkkaamiselle.

Tunnemme toisemme hyvin, joten tunteet nousevat hyvin äkkiä pintaan vaikeiden asioiden äärellä. Virkamiesten tehtävä on tuoda meille esityksiä, eikä nämä saisi henkilöityä. Pitäisi hoitaa asiat asioina.

2. Mikä on heikentänyt ilmapiiriä eniten?

Jotkut eivät olet tykänneet siitä, että asiat vuotavat medialle ennen kuin olemme edes käsitelleet niitä. Lukioverkko oli yksi esimerkki siitä.

Miia Witting (kok.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Yleensä asiat saadaan keskustelemalla ratkeamaan. Näkisin näin, että keskustellaan ja muutetaan toimintatapoja. Lähtökohtaisesti nämä täytyy pystyä talon sisäisesti ratkaisemaan. Jokin ratkaisu on saatava. Ei tämä voi näin jatkua.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

On ollut aika vaikeita asioita. Kouvola on niin suuressa muutoksessa, että on pakko katsoa kokonaispakettia, ja siinä on tullut mielipide-eroja. Esimerkiksi palveluverkoista päättäminen on ollut yksi. Nämä ovat olleet isoja asioita, ja toisilla vähän suureampiakin kynnyskysymyksiä.

Kimmo Jokiranta (kesk.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

On vain istuttava alas ja puhuttava asia halki. Jos emme omin voimin selviä, niin sitten tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua.

2. Mikä on heikentänyt ilmapiiriä eniten?

Ehkä kaikkien henkilökemiat eivät kohtaa, sanotaanko näin. Minä pitäisin tätä vähän enemmän ryhmittymien kuin henkilöiden välisenä.

Kaisa Spies (vihr.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Ulkopuolisen henkilön apu olisi varmasti ihan hyvä ja järkevä päätös. Tuntuu, ettemme oikein ole pystyneet sitä sisäisesti ratkomaan. Jotain on pakko tehdä, ja mielestäni tämä kortti kannattaa nyt katsoa ja kokeilla.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

Meillä on isoja ja vaikeita asioita päätettävänä. Se on varmasti kärjistänyt välejä. Meillä on hyvin erilaisia tapoja toimia. Toiset kokee, että on asiatonta toimintaa ja toiset kokevat, ettei ole mitään asiatonta, on vain suoraa puhetta.

Jari Käki (ps.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Keskustelemalla nämä asiat täytyy ratkaista ja päättää. Jos tarvetta on, niin otetaan sitten siihen mahdollisesti joku ulkopuolinen avuksi. Uskon, että asiat tästä korjaantuvat.

2. Mikä asia on eniten heikentänyt ilmapiiriä?

Se on ollut tämä syksy. Meillä on ollut niin isot nämä palveluverkko- ja talousasiat. Tässä on niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijatkin melko väsyneitä.

Vesa Vainio (kd.)

1. Miten työskentelyilmapiirin parantamisessa pitäisi edetä?

Meidän pitäisi selvittää asia kaupunginhallituksen sisällä. Ilmapiiri ei ole ollut poikkeava aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vaikuttaa sille, että tässä ollaan herkkähipiäisempiä. Minun mielestä ulkopuolinen apu ei ole tarpeellista, kun aikuisista on kysymys pitäisi selvitä tällaiset asiat omassa porukassa. Jos ei pystytä tätä selvittämään, ei pystytä mitään isompiakaan asioita sitten hoitamaan.

2. Mikä on heikentänyt ilmapiiriä eniten?

Sanoisin, että nyt on kahdella isolla puolueella skismaa, ja tämä on hyvin pitkälti poliittinen vääntö. Tästä on tullut liian iso asia, mikä sen ei pitäisi olla. Ihmetyttää myös, että tieto suljetuista kokouksista menee paikallislehdelle, vaikka ei pitäisi mennä. Varsinkin, kun tieto on yksipuolista.

Yle ei tavoittanut kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtaja Harri Helmistä (sd.), Jukka Nybergiä (sd.) ja Jenny Hasua (kesk.)

Voit keskustella aiheesta artikkelin lopussa klo 22 saakka.