Parikkala suunnittelee myyvänsä ely-keskukselle metsää Mälkiänmäeltä – alueesta suunnitellaan suojelukohdetta

Parikkalan kunnan omistama metsäalue Mälkiänmäen Ukonkalliolla on liito-oravan pesimä-aluetta, ja ely-keskus haluaisi perustaa sinne suojelualueen.

luonnonsuojelu
Liito-orava
Liito-orava pesii Parikkalassa sijaitsevalla Mälkiänmäen Ukonkallion metsäalueella, josta ely-keskus suunnittelee suolelualuetta.AOP

Parikkalan kunta suunnittelee myyvänsä Mälkiänmäeltä metsää ely-keskukselle.

Ely-keskus on antanut reilun 41 000 euron tarjouksen Ukonkallio-nimisestä 5,5 hehtaarin alueesta.

Mälkiänmällä sijaitsevasta metsäalue on liito-oravan pesimäaluetta ja siitä suunnitellaan Metso-suojelukohdetta. Metso-suojelukohteiksi valitaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä.

Parikkalan kunnanhallitus käsittelee metsän myymistä ely-keskukselle huomisessa eli tiistain kokouksessaan.