Psykologiliitto: Al-Holin lapsia ja äitejä ei pidä erottaa toisistaan

Liitto painottaa, että aina, ennen kuin päätöksiä huostaanotoista tehdään, on lapsen tilanne selvittävä perin pohjin.

al-Holin leiri
Al-Hol-leiri Syyriassa.
Naisia ja lapsia al-Holin leirillä Syyriassa.Ahmed Mardnli / EPA

Suomen Psykologiliitto toteaa, että lapsen erottaminen vanhemmistaan ilman vakavia perusteita on vahingollista ja lyhytnäköistä. Liitto ei kannata tämän vuoksi al-Holin leirillä olevien lasten ja äitien erottamista.

Kysymyksen ympärillä pyörineessä keskustelussa on Psykologiliiton mukaan unohdettu psykologiset perusasiat lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteesta sekä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.

– Meillä ei ole varmuudella tietoa siitä, minkälaisten ratkaisujen seurauksena lapset ovat päätyneet al-Holin leirille ja minkälaisia tapahtumia kunkin lapsen elämässä on ollut ennen tätä, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

– Joskus perheet saattavat päätyä epäonnisiin olosuhteisiin, vaikka eivät olisi sellaisia hakeneet. Tällä hetkellä lapset ovat hankalassa tilanteessa ja toki heitä pitää auttaa, ja yksi osa avusta on tuoda heidät turvaan, hän näkee.

Ongelma on Ahtolan mukaan se, että nyt al-Holilla olevia lapsia käsitellään yhtenä könttänä, eikä erillisinä tapauksina.

– Riittävien selvitysten tekeminen näissä olosuhteissa aika mahdoton haaste, mutta kiireellisissäkin huostaanotoissakin on aina oltava tarkat perusteet, Ahtola linjaa.

Ahtolan näkemyksen mukaan päätös erottaa äidit ja lapset toisistaan ilman syvempää tietämystä yksilöllisistä tilanteiden taustoista olisi raju.

– Psykologiliitto onkin sen kannalla, että äidit ja lapset pitäisi tuoda Suomeen ja täällä tehdä tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet.

Lapsen erottamisella vanhemmistaan on liiton mukaan myös negatiivisia seurauksia

Psykologiliiton kannanotossa todetaan lapsen erottamisen vanhemmastaan lisäävän lapsen mielenterveysongelmien riskiä sitä enemmän, mitä nuorempana erottaminen tapahtuu.

Lapsi saattaa kokea vanhemmistaan eroon joutumisen hylkäämiseksi ja ajatella sen johtuvan siitä, että hän on itse tehnyt jotain väärää. Lisäksi lapsi on huolissaan vanhemmistaan ja voi kokea syyllisyyttä, kun hän itse on turvassa ja vanhemmat eivät, liitosta todetaan.

Toistaiseksi Ylen tietojen mukaan yksi äideistä on ilmoittanut, ettei suostu lähtemään leiriltä, vaan haluaa jäädä odottamaan islamilaisen kalifaatin toteutumista.

– Yleisellä tasolla näkisin, että kiireellisen huostaanoton edellytys täyttyisi tässä, koska voitaisiin katsoa, että lapsen terveys ja turvallisuus on vaarassa.

– Tämänkaltaisissa tapauksissa ajattelisin, että vaikka äiti kieltäisi lasten lähdön, lapsen oikeus asettuu äidin tahdon edelle, Ahtola sanoo.

Suomen lainsäädännön ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa tällaista mahdollisuutta ei ole.

Psykologiliitto vaatii, että valtiovalta ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin toimiin, jotta lapsille taataan hyvinvoinnin turvaava suojelu ja huolenpito. Poliittiset näkemykset eivät saa mennä lapsen edun edelle, liitto korostaa.

Aiheesta aiemmin:

Al-Hol nostatti monta kiperää kysymystä: Voidaanko lapset erottaa äideistään, onko äidin äärimielipide riittävä syy lapsen huostaanotolle?

Sauli Niinistö otti kantaa al-Holin tilanteeseen: Lapsia tulee auttaa, äiteihin sama velvoite ei välttämättä ulotu

Ainakin viisi al-Holin leirillä olevaa naista haluaisi palata Suomeen, kertovat Ylen tavoittamat omaiset ja leirillä olevat naiset