Pääsy työfysioterapeutin vastaanotolle helpottuu – lähetettä ei jatkossa aina tarvita

Perusterveydenhuollosta tutun käytännön toivotaan leviävän myös työterveyshuoltoon.

Työfysioterapeutin pitää jatkossa pystyä arvioimaan, milloin potilaan tilanne on sellainen, että hänet pitää ohjata lääkärin vastaanotolle. Kuva: Laura Hyyti / Yle

Vuodenvaihteen jälkeen työfysioterapeutin vastaanotolle pääsee monissa yrityksissä ilman erillistä lähetettä lääkäriltä tai työterveydenhoitajalta.

Uuteen käytäntöön siirtyminen edellyttää yrityksiltä, että asiasta on erikseen sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken. Uudistus pitää myös kirjata yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että käytäntöä suorasta pääsystä fysioterapeutille on toteutettu pitkään perusterveydenhuollossa, mutta nyt se on tarkoitus mahdollistaa myös työterveydenhuollossa.

Asiaa on käsitelty kolmikantaisessa työterveydenhuollon neuvottelukunnassa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Keskusteluissa on tuotu esiin erilaisia näkökulmia, mutta työ on saatettu yhteisymmärryksessä loppuun, sanoo Mukala.

Uusi, suoravastaanotoksi kutsuttu käytäntö edellyttää monessa tapauksessa työfysioterapeuttien lisäkoulutusta. Työfysioterapeutin pitää esimerkiksi pystyä arvioimaan, milloin potilaan tilanne on sellainen, että hänet pitää ohjata lääkärin vastaanotolle.

"Ei radikaali muutos"

Tähän asti ilman lähetettä tapahtuneesta käynnistä työfysioterapeutilla ei ole saanut Kela-korvausta. Jatkossa korvauksen saa. Säästö voi tulla siitä, että ainakin parhaassa tapauksessa säästytään yhdeltä turhalta käynniltä työterveyshoitajalla tai lääkärillä.

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haringin mukaan joissain isoissa yrityksissä pääsee jo nykyisin suoraan työfysioterapeutin pakeille käymättä lääkärin tai työterveydenhoitajan luona. Hän kuitenkin uskoo, että käytäntö yleistyy jatkossa, kun Kela-korvauksenkin voi saada.

Myös EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran mielestä suoravastaanotto on mahdollisuus. Työfysioterapeutti voi lisäksi ohjata potilaan käyttämään käsikauppalääkkeitä. Tulevaisuudessa hän saattaa myös kirjoittaa päivän sairasloman.

Rytivaaran mukaan vielä ei tiedetä, kuinka moni yritys on tulossa mukaan uuteen käytäntöön. Hän uskoo, että käytäntö voi yleistyä aika nopeastikin erityisesti aloilla, joilla tehdään fyysistä työtä: rakennusalalla, tehtaissa, siivouksessa ja kiinteistöaloilla – unohtamatta toimistotyötäkään.

Korjaus 21.12.2019 klo 9.02: Jutun lopussa olivat ammattinimikkeet menneet sekaisin. Muutettu viimeisen väliotsikon jälkeisessä kappaleessa työfysioterapeutti työterveyshoitajaksi.

Lue myös:

Fysioterapeutti Sami Backman ja sairaanhoitaja Siiri Lapinniemi auttavat potilasta Rovaniemen kuntoutussairaalassa. Kuva: Annu Passoja / Yle