1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammatillinen koulutus

Näin nuorten heikot luku- ja laskutaidot heijastuvat ammattiopistoihin – moni ei pärjää enää ilman erityisopetusta

Erityistä tukea opintoihin voi saada esimerkiksi oppimishäiriöiden takia.

ammatillinen koulutus
Oppilaat tekevät koulutehtäviä
Yhdeksän prosenttia ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista keskeyttää vuosittain opintonsa.Antti Kolppo / Yle

Kikka Kirjavainen on pienestä pitäen halunnut kokiksi. Nyt 17-vuotiaan naisen unelma on askeleen lähempänä toteutumistaan. Kirjavainen opiskelee toista vuotta Lappeenrannassa Saimaan ammattiopisto Sampossa ravintola- ja catering-alaa.

Peruskoulun viimeisellä luokalla Kirjavaisen keskiarvo oli 6.

– Kymppiluokka oli viimeinen vaihtoehtoni, jos en olisi päässyt opiskelemaan kokiksi.

Helpointa kokiksi opiskelussa on ollut käytännön työn tekeminen. Sen sijaan teoriaopinnoissa Kirjavainen tarvitsee erityistä tukea.

Varsinkin matemaattiset ja luonnontieteeliset aineet, kuten fysiikka, kemia ja matematiikka, ovat Kirjavaiselle haastavia.

– Niissä olen saanut tuettua opetusta. Tunnilla on esimerkiksi kaksi opettajaa ja välillä pääsen kahden kesken opettajan tai pienryhmän kanssa tekemään tehtäviä.

Tilastokeskuksen mukaan erityisopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa saaneiden määrä on kasvanut selvästi. Tällä hetkellä yhdeksän prosenttia (siirryt toiseen palveluun)ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista saa erityistä tukea. Se tarkoittaa yhteensä 25 600 opiskelijaa.

Ravintola- ja catering-alan opiskelija Kikka Kirjavainen.
Kikka Kirjavainen puhuu avoimesti siitä, että tarvitsee opintoihinsa erityistä tukea.Kalle Purhonen / Yle

Vuonna 2004 tukea sai viisi prosenttia kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista eli 12 500 opiskelijaa.

Erityistä tukea voi saada esimerkiksi oppimishäiriöiden takia.

Opintojen keskeyttämisen riski kasvaa

Haasteet perustaidoissa aiheuttavat ongelmia etenkin teoriaopinnoissa.

Huonot perustaidot lisäävät Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn johtavan asiantuntijan Satu Ågrenin mukaan opintojen keskeyttämisen riskiä.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret keskeyttvät useimmin luonnontieteelliset opinnot. Tilastokeskuksen vuoden 2017 tilaston mukaan 15 prosenttia opiskelijoista keskeytti luonnontieteen opinnot.

Pienintä keskeyttäminen oli terveyden- ja hyvinvoinnin aloilla, joissa keskeyttäneitä oli 8,6 prosenttia kaikista opiskelijoista.

Heikot perustaidot ovat yksi syy muiden syiden joukossa keskeyttää opinnot.

– Aika usein ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen liittyy elämäntilanteen muuttuminen, Opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä sanoo.

Opetushallitus on Nissilän mukaan pyrkinyt puuttumaan perusopetuksessa oppilaiden huonoihin perustaitoihin muun muassa muuttamalla perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Uudistettu opetussuunnitelma astui voimaan vuonna 2016.

– Aikaisemmin ajateltiin, että lukutaito opitaan äidinkielen tunneilla. Opetussuunitelmaan lisättiin monilukutaidon oppiminen. Se koskettaa kaikkia oppiaineita. Jos on heikko lukutaito, on todella vaikea käydä läpi eri oppiaineiden laajoja tekstisisältöjä.

Uusi opetussuunnitelma on otettu vaiheittain käyttöön ja ensimmäiset uuden opetussuunnitelman mukaiset päättötodistukset annetaan tänä keväänä. Vaikutukset näkyvät vasta sen jälkeen.

Myös oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään parantamaan oppilaiden perustaitoja. Opintoja on myös räätälöity siten, että henkilökohtaiset taidot huomioidaan paremmin

– Tarkoituksena on, että monenlaisella osaamisella voisi pärjätä.

Koulutustakuussa piilee haittapuoli

Saimaan ammattiopisto Sampossa ollaan viimeisen viiden vuoden aikana havaittu, että opiskelijoiden ongelmat perustaidoissa ovat lisääntyneet.

– Erityistä tukea tarvitsevien määrä on varsinkin tänä syksynä kasvanut, koulutuspäällikkö Reeta Niemi kertoo.

Haasteet näkyvät Niemen mukaan esimerkiksi pitkien tekstien ja asiatyylisten tekstien tuottamisessa. Tekstit vilisevät nuorten sosiaalisessa mediassa käyttämää "viestittelykieltä".

Saimaan ammattiopisto Sampon koulutuspäällikkö Reeta Niemi.
Saiman ammattiopiston koulutuspäällikkö Reeta Niemi on huomannut, etä erityisen tuen tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt.Kalle Purhonen / Yle

Yksi syy huonoille perustaidoille voi AMKEn johtavan asiantuntijan Satu Ågrenin mukaan piillä nuoriso- ja koulutustakuussa. Vuodesta 2013 alkaen kaikille alle 25 vuotiaille peruskoulun päättäneille on ollut tarjolla opiskelupaikka.

– Ammatilliseen koulutukseen on tullut paljon myös sellaisia nuoria, joilla kaikilla motivaatiotaso ei ole niin korkealla.

Kielteinen suhtautuminen kertautuu

Yksilölliset osaamiserot on kasvaneet merkittävästi perustaitojen osalta.

– Meillä on huippuja ja sitten niitä, jotka eivät pärjää, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

Esimerkiksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin viime vuonna tekemässä tutkimuksessa jo ekaluokkalaisten (siirryt toiseen palveluun) välillä oli suuria osaamiseroja. Myös uusimmat Pisa-tulokset tuovat esille tyttöjen ja poikien välisen eron lukutaidossa.

Ongelmat ammatillisessa koulutuksessa juontavat juurensa juuri perusopetukseen.

– Kielteinen suhtautuminen kouluun ja opiskeluun on voinut lähteä varhain liikkeelle. Se tietenkin kertautuu sitten jatko-opinnoissa.

Saimaan ammattiopisto Sampo Lappeenrannassa
Saimaan ammattiopisto Sampossa ollaan huomattu, että erityistä tukea tarvitsevien määrä on kasvanut. Yle

Ågrenin mukaan AMKEssa on ihmetelty, miten heikoilla taidoilla peruskoulusta onkaan päässyt läpi.

– Perusopetuksen päättöarvioinnissa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä vähimmäisosaamisen kriteerejä alimmalle hyväksytylle arvosanalle 5 eli mikä on alin taitotaso, millä peruskoulusta voi päästä eteenpäin.

Perusopetuksen tavoitteet ovat kaikille yhteiset. Opetusneuvos Leena Nissilän mukaan tavoitteet kuitenkin saavutetaan eri tasoisesti, mikä selittää sitä, miten peruskoulusta pääsee läpi heikommillakin perustaidoilla.

Erityisen tuen tarve ei hävetä

Ravintola-catering-alan opiskelija Kikka Kirjavainen kokee saaneensa tarvitsemaansa apua ammatillisesta oppilaitoksesta.

– Olen saanut amiksesta sellaisen kuvan, että täällä otetaan heti kaikki asiat tosissaan. Opiskeluun saa tukea, jos sitä tarvitsee. Peruskoulussa sain tosi huonosti tukea.

Kirjavainen ei ole koskaan hävennyt erityisen tuen tarvettaan. Hän ei ole myöskään koskaan ajatellut lopettavansa opintoja, vaikka vaikeitakin hetkiä on joskus ollut.

– Vaikeista hetkistö selviää aina hyvällä perhen, kavereiden ja koulun tuella.

Kirjavainen keskusteleekin kavereidensa kanssa monipuolisesti koulunkäynnistä. Kaverit myös auttavat välillä läksyjen tekemisessä.

Jotta kaikkien opiskelijoiden perustaidot saataisiin kuntoon, pitäisi AMKEn johtavan asiantuntijan Satu Ågrenin mielestä opiskelijahuollon tehtäviin saada lisää työntekijöitä.

Suomen Ammattiin Opiskelevien LiittoSAKKI ry:n puheenjohtaja Elias Tenkanen toivoisi, että peruskoulujen opinto-ohjauksessa puhuttaisiin enemmän kymppiluokista ja ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta.

– Ehkä näillä koulutuksilla on edelleen jotenkin huono maine.

Tenkanen uskoo, että esimerkiksi kymppiluokan käyminen voisi auttaa perustaitojen hiomisessa. Kymppiluokkien suosio on laskenut koko maassa. Vielä vuonna 2011 perusopetuksen lisäopetuksessa oli 2 279 oppilasta. Vuonna 2018 heitä oli enää 838.

Lue seuraavaksi:

Huonoa suomea kirjoittava ei pääse enää poliisiksi – Valintakokeen kirjallisesta kokeesta tulee karsiva

Lue seuraavaksi