Hyppää sisältöön

Hallituksen al-Hol-linjaus: Selkeä tahtotila kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista, aikuisten avustamiseen ei ole velvoitetta

Hallitus antoi kymmenkohtaisen periaatepäätöksen al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamisesta.

Pääministeri Sanna Marin piti eduskunnan valtiosalissa Helsingissä lyhyen tiedotustilaisuuden hallituksen al-Hol -linjauksesta 16. joulukuuta.
Pääministeri Sanna Marin piti tänään eduskunnassa tiedotustilaisuuden, jonka aiheena oli al-Holin vankileirillä olevien suomalaisten lasten kotiuttaminen.

Hallitus on tehnyt kymmenkohtaisen periaatepäätöksen al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten auttamiseksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi maanantai-iltana päätöksen sisällön.

Sen johtavana ajatuksena on, että hallituksen tahtotilana on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista. Aikuisten avustamiseen ei ole velvoitetta. Viranomaiset harkitsevat jokaisen henkilön kotiuttamista tapauskohtaisesti.

Linjauksen pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi ja merkittävien ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökohtien osalta tiedoksi TP-UTVAlle, eli tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiselle kokoontumiselle.

Valtioneuvoston linjaukset suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä sanasta sanaan:

  1. Viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, perustuslakia ja Suomen muuta lainsäädäntöä sekä kansainvälistä oikeutta mukaan lukien ihmisoikeussopimukset, lasten oikeuksia koskevat sopimukset ja muu soveltuva kansainvälinen oikeus.
  2. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.
  3. Ratkaisut, joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin henkilön kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin.
  4. Viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla.
  5. Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten.
  6. Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.
  7. Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut.
  8. Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.
  9. Tämän linjauksen pohjalta ulkoministeriö uusii erityisedustajan mandaatin ja ulkoministeriön toimintalinjauksen.
  10. Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa asiaa.

Huomenna tiistaina hallituksen on määrä vastata välikysymykseen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta.

Hallituksen linjaus on hyvin samansuuntainen kuin presidentti Sauli Niinistön sunnuntaina esittämä näkemys. Niinistö kommentoi al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilannetta tasavallan presidentin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina illalla. Hänen mukaansa lapsia tulee auttaa.

Leirillä oleviin aikuisiin suomalaisnaisiin sama moraalinen velvoite ei ulotu, presidentti arvioi. Suomen kansalaisina heillä on kuitenkin oikeus konsulipalveluihin.

– Ongelma tulee, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun. Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä, Niinistö totesi.

Lue lisää:

Sauli Niinistö otti kantaa al-Holin tilanteeseen: Lapsia tulee auttaa, äiteihin sama velvoite ei välttämättä ulotu

Ainakin viisi al-Holin leirillä olevaa naista haluaisi palata Suomeen, kertovat Ylen tavoittamat omaiset ja leirillä olevat naiset 

Psykologiliitto: Al-Holin lapsia ja äitejä ei pidä erottaa toisistaan

Valtakunnansyyttäjän toimisto tekee esiselvityksen mediaan vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta