Kouvolan päättäjien riidat niin pahoja, että kaupunki joutuu pyytämään ulkopuolista apua: ''Tosi äärimmäisiä tapauksia''

Kuntaliiton asiantuntija pitää harvinaisena, että kunta hakee ilmapiiriongelmiensa selvittämiseen ulkopuolista apua.

työilmapiiri
Kouvolan kaupungintalo
Kokemukset epäasiallisesta käytöksestä tulivat ilmi viime viikolla Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa.Kari Saastamoinen / Yle

Kouvola ryhtyy ratkomaan kaupunginhallituksen ja kaupungin päätöksenteon ilmapiiriongelmia.

Kaupunki kärsii vakavista työilmapiiriin liittyvistä ongelmista, joiden ratkomiseen se pyytää apua Työterveyslaitokselta. Yksi osa laitoksen työtä on toimia ristiriitatilanteissa puolueettomana selvittäjänä.

Asiasta päätettiin maanantaina kaupunginhallituksessa. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupungin henkilöstöhallinto käynnistää Työterveyslaitoksen kanssa työyhteisöselvityksen tekemisen kaupunginhallituksen työn tueksi.

Ongelmia on ilmennyt paikallisten poliitikkojen ja johtavien virkamiesten kesken, mutta myös kaupunginhallituksen jäsenten kesken.

Kokemukset epäasiallisesta käytöksestä tulivat ilmi viime viikolla kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun valtuutetut käyttivät asiasta puheenvuoroja. Myös Kouvolan Sanomat on kirjoittanut (siirryt toiseen palveluun) ilmapiiriongelmista useaan otteeseen syksyn aikana.

Ulkopuolisen avun hakeminen harvinaista

Kuntaliiton arvion mukaan on harvinaista, että kunta turvautuu ulkopuoliseen apuun ilmapiiriongelmiensa selvittämisessä.

Kuntaliiton kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallisen tiedossa on vain muutamia tapauksia, joissa kunta on päätynyt turvautumaan ulkopuoliseen apuun.

– Puhutaan tosi äärimmäisistä tapauksista, kyllä ne harvinaisia ovat. Tuntemissani tapauksissa päättäjät eivät ole enää luottaneet siihen, että viranhaltijat tekevät hyvää valmistelua ja työtä. Se on ollut perimmäinen ongelma.

Useimmiten tukea ilmapiirin selvittämiseen haetaan Sallisen mukaan Työterveyslaitokselta. Joissakin tapauksissa myös aluehallintovirasto on puuttunut ongelmiin.

Työterveyslaitoksen mukaan työyhteisöselvitys on usein ensimmäinen askel työpaikan vaikeiden ongelmatilanteen ratkaisemisessa.

Sen avulla muodostetaan yleiskuvan työyhteisön tilasta, työilmapiiristä ja esimiestyöstä. Työyhteisöselvityksen pohjalta sovitaan niistä toimenpiteistä, jolla työyhteisöä lähdetään kehittämään.

Talousongelmat ongelmien taustalla

Moni Kouvolan kaupunginhallituksen jäsenistä on pitänyt yhtenä syynä kiristyneisiin väleihin sitä, että talousvaikeuksista kärsineessä kaupungissa on syksyn aikana jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä muun muassa koulu- ja lukioverkon karsimisesta.

Taloustilanne on huono monessa muussakin kunnassa. Kuntatalouden tila on heikentynyt tänä vuonna voimakkaasti yleiseen taloustilanteeseen verrattuna.

Sini Sallisen mukaan huono taloustilanne ei automaattisesti laukaise huonoa ilmapiiriä kunnissa. Sallisen arvion mukaan huonon ilmapiirin laukeaminen vaatii sen, että pinnan alla on ollut epäluottamusta jo aiemmin.

– Jos kunnassa on ollut hyvät välit päättäjien ja viranhaltijoiden kesken, luottamusta on ollut ja toimintakulttuuri on ollut hyvä, mitään katastrofaalista tilannetta ei synny huonon taloustilanteen tullessa. Jos taas epäluottamusta on ollut, eivätkä vuorovaikutussuhteet ja kokouskäytänteet ole olleet kehittyneitä, se voi olla viimeinen tikki sille, että hämmennytään liikaa ja se menee syyttelyyn ja huonoon ilmapiiriin.

Yhteiset pelisäännöt

Kaupunginjohtaja Marita Toikan mukaan Kouvolan työilmapiiriä on heikentänyt epäasiallinen käytös tai sen salliminen.

– Työskentelyilmapiirin parantamiseksi pitää tehdä töitä. Epäasiallista käytöstä ei tule sallia kenenkään osalta. Tässä tilanteessa näen parhaana ratkaisuna ulkopuolisen asiantuntijan, kuten työterveyslaitoksen avun, Toikka sanoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) uskoo, että ongelmiin saadaan ratkaisu.

– Mielestäni tässä pitäisi edetä niin, että nostetaan kipukohdat pöydälle ja kuunnellaan erilaisia näkemyksiä tähän asiaan liittyen ja käydään ne yhdessä läpi. Tästä asiasta päästään ihan varmasti yli ja eteenpäin, siitä ei ole kahta sanaa, Helminen sanoo.

Hän perää yhteisiä pelisääntöjä, jotka eivät kuitenkaan saisi estää virkamiehiä ja luottamushenkilöitä tekemästä työtään.

– Luottamushenkilöiden tehtävä on kyseenalaistaa, kysyä, selvittää ja sen jälkeen päättää, hän muistuttaa.

Voit keskustella aiheesta artikkelin lopussa klo 22 saakka.