1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lääkärihelikopterit

Selvitysmies ehdottaa: Lääkärihelikopteri sittenkin Lappeenrantaan eikä Uttiin

Selvitysmies Jyri Liljan mukaan Kouvolan alueella ei ole ensihoidon ilmailupalvelun kapasiteetin lisäämisen tarvetta.

Finnhemsin lääkärihelikopteri. Arkistokuva. Kuva: Kuva: Finnhems

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri kannattaisi sijoittaa sittenkin Lappeenrantaan eikä Kouvolan Uttiin.

Selvityksen tehnyt Jyri Lilja ehdottaa, että hallitus ottaisi lääkärihelikopterin sijoittamisen uudelleen käsittelyyn ja päättäisi sen kotipaikaksi Lappeenrannan.

Hallituksen reformiministerien ryhmä linjasi vuosi sitten, että lääkärihelikopteri tulee Uttiin, vaikka aiemmin asiantuntijaryhmä oli ehdottanut helikopterin paikaksi Lappeenrantaa. Lappeenrannassa päätös herätti välittömästi tyytymättömyyttä, ja siitä tehtiin kantelu oikeusasiamiehelle. Tämä ei kuitenkaan puuttunut asiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syyskuussa asiantuntija Jyri Liljan arvioimaan lääkärihelikopteritoimintaa. Osana selvitystä Lilja käsitteli lääkärihelikopterien sijoituspaikkoja.

Selvitys on nyt valmistunut. Lilja toteaa selvityksessä, että hänelle on syntynyt vaikutelma, että Utin sijoituspäätöksessä pääkaupunkiseudun intressit painoivat vaakakupissa enemmän kuin Kaakkois-Suomen hätätilapotilaiden tarpeet.

Liljan mukaan Lappeenranta on kokonaisuus arvioiden lääkärihelikopterin sijoittamispaikkakunnaksi Uttia parempi vaihtoehto.

Lappeenrannasta käsin toteutettu lääkärihelikopteripäivystys turvaisi Liljan mukaan Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisemmat alueet, osan Etelä-Savon alueesta sekä Etelä-Karjalan ja Venäjän välisen raja-alueen, jossa liikennöinti on vilkasta.

Lisäksi alueella oman erityisvaatimuksensa ensihoidon ilmailupalvelun saatavuudelle tuo Saimaa.

Valmistelut jo pitkällä

Utissa lääkärihelikopterin tulon valmistelut ovat jo pitkällä. Kouvolassa aloitti hiljattain toimintansa ensihoidon lääkäriauto, jolla valmistaudutaan lääkärihelikopterin tuloon. Tarkoituksena on ollut, että tulevaisuudessa arviolta puolet ensihoitotehtäviin lähdöistä tehtäisiin helikopterilla ja puolet uudella lääkäriautolla.

Selvitysmies Jyri Liljan mukaan Kouvolan alueella ei ole ensihoidon ilmailupalvelun kapasiteetin lisäämisen tarvetta. Lääkäriauto voisi Liljan mukaan erityistilanteissa pyytää tehtäviensä hoitoon helikopteria virka-apuna jo alueella päivystävältä Puolustusvoimien helikopteripataljoonalta Utista.

Liljan mukaan ei ole järkevää keskittää kahta valtiollista ilmailupalvelua samaan paikkaan päivystämään, vaan toteuttaa toimintaa jo olemassa olevien resurssien voimin.

Selvitysmies toteaa, että Utin alue jäisi kahden lääkärihelikopterin tehokkaan toimintasäteen alueelle, kun helikopteri sijoitetaan Lappeenrantaan. Alue saa jatkossa turvaa kahdelta eri suunnalta toteutettavassa lääkärihelikopteripäivystyksessä. Lisäksi alueella operoisi oma lääkäriauto Kouvolasta käsin, joka voi liikkua myös tarvittaessa virka-avun kautta Puolustusvoimien helikopterilla.

Selvitysmies Jyri Liljan mukaan Kouvolassa käynnistetty lääkäriautotoiminta palvelee jatkossa hyvin Vantaan ja Lappeenrannan välistä aluetta. Lääkäriautotoiminta on Liljan mukaan jatkossakin kannatettavaa, ja turvaa alueella koetun palveluntarpeen.

Liljan mukaan vastaavasti toimitaan myös Satakunnassa Poriin sijoitetun lääkäriautopäivystyksen järjestelyjen kautta, mikä turvaa Turun, Pirkkalan ja Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohtien väliin jäävän alueen palvelut.

Laajan päivystyksen sairaala on Lappeenrannassa

Lääkärihelikopterin sijoittaminen Lappeenrantaan on Liljan mukaan kaikkien, erityisesti hätätilapotilaiden etu. Toimintaa tulisikin Liljan mukaan tarkastella nimenomaan potilas edellä.

Lilja nostaa esille laajan päivystyksen sairaalan sijainnin Lappeenrannassa. Hänen mukaansa on taloudellista ja tarkoituksenmukaista, että sairaaloiden päivystysverkko huomioidaan lääkärihelikopteritoimintaa suunniteltaessa.

Tähän päästään Liljan mukaan vain sijoittamalla lääkärihelikopteritukikohdat laajan päivystyksen sairaaloiden ensihoitokeskuksien yhteyteen tai välittömään läheisyyteen.

Liljan mukaan tätä perustetta on käytetty yhtenä vahvana perusteena kaikissa aikaisempien lääkärihelikopteritukikohtien sijaintia koskevissa päätöksissä. Mikäli tätä perustetta pidettäisiin nyt merkityksettömänä, tulisi tästä Liljan mukaan seuraamaan välitön tarve tarkastella kaikkien muidenkin lääkärihelikopteritukikohtien sijaintipaikat Suomessa uudelleen.

Eksote kehittänyt ensihoitotoimintaansa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa selvitysmiehen näkemykset otetaan vastaan hyvillä mielin.

Ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Pekka Korvenojan mukaan palvelun maantieteellinen laajuus pääsi vuosi sitten unohtumaan reformiryhmältä, ja toisesta kopterista tehtiin väestöpohjaan vedoten pääkaupunkiseudun varakopteri.

Lappeenrannan etuna on laajan päivystyksen sairaala ja hyvät sairaanhoidon perusvalmiudet. Kaupungin keskustassa sijaitsevalta lentokentältä on lyhyt matka Etelä-Karjalan keskussairaalaan.

– Lisäksi olemme lääkärihelikopteriasiasta riippumatta koko ajan kehittäneet omaa ensihoitotoimintaamme, sanoo Korvenoja.

Eksotessa on vuodesta 2020 alkaen kuusi ensihoitolääkäriä.

– Ja ympärivuorokautinen ensihoitolääkäripäivystys käynnistyisi sitten maaliskuun alusta, kertoo Korvenoja.

Jos lääkärihelikopteri sijoitettaisiin Lappeenrantaan, parantaisi se Korvenojan mukaan asukkaiden tasapuolisuutta sekä lisäisi Etelä-Karjalan keskussairaalan vetovoimaa työpaikkana.

Ylilääkäri: Perusteluissa asiavirheitä

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten ensihoidon ylilääkäri Petri Loikas puolestaan on sitä mieltä, että selvityksessä esitetyt perustelut ontuvat.

– Puolustusvoimien NH90-helikoptereiden lähtövalmiusajat ovat sellaiset, että niistä ei ole apua ensihoitoon minkään vertaa. Meillä on ollut yksi isompi onnettomuustilanne, jota varten olemme yhden kerran kysyneet virka-apua. Siinä vaiheessa kun helikopteri oli toimintavalmiudessa, me totesimme ettei siitä ole enää hyötyä, Loikas sanoo.

Loikkaan mukaan sotilashelikopterit eivät muutoinkaan kalustoltaan sovellu ensihoidon tarpeisiin.

– On hyvin vähän paikkoja, joihin voidaan turvallisesti ja omaisuutta vaurioittamatta laskeutua niiden kanssa. Taajama-alueella ei siten välttämättä pystytä laskeutumaan tarpeeksi lähelle.

Loikas ampuu alas myös Liljan vaikutelman siitä, että Utin sijoituspäätöksessä pääkaupunkiseudun intressit painoivat vaakakupissa.

– Pääkaupunkiseudun kunnat eivät ole enää ensihoidon päivittäistoiminnan tavoittamisviiveen piirissä, Loikas sanoo.

Loikas on myös sitä mieltä, ettei lääkärihelikoptereiden sijoituspaikkojen arviointi kuulunut nyt tehdyn selvityksen toimeksiantoon.

– Tietenkin mennään sen mukaan mitä päätöksiä tehdään, mutta meillä ei ole tämän perusteella mitään aihetta ruveta tekemään muutoksia meidän toimintaamme. Epäilyni on, että ministeriössä ei tätä enää avata. Lain mukaan lääkärihelikopterin toiminnasta päättää erityisvastuualueen ensihoitokeskus, ja se on päättänyt, että päivystys tulee olemaan Utissa.

Lue lisää:

Lääkärihelikopteri Lappeenrannan sijasta Kouvolaan: "Ruuhka-Suomea pystytään palvelemaan paremmin Kouvolasta"

Oikeusasiamies ei puutu asiaan – uuden lääkärikopterin tukikohta pysyy Utissa

Uusi huippuambulanssi tuo lääkärin vaikka olohuoneeseen – moderni varustelu mahdollistaa jopa hätäamputaation

Uttiin rakennetaan lääkärihelikopteria varten uusi halli – lääkäri aina valmiina lähtöön alle 5 minuutissa