1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. leikkaushoito

Kainuussa leikkaukseen meneviä motivoidaan savuttomuuteen – tupakoivalla suuremmat riskit komplikaatioihin

Kainuun sote on onnistunut motivoimaan leikkaukseen menevät tupakoitsijat savuttomuuteen.

leikkaushoito
Tupakan tumppeja maassa.
Tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen 4–8 viik­koa en­nen leik­kaus­ta vä­hen­tää leik­kauk­sen jäl­kei­siä komp­li­kaa­tioi­ta jo­pa 30–40 pro­sen­til­la tu­pa­koin­tia jat­ka­nei­siin ver­rat­tu­na. Kuvituskuva. Bryan

Tu­pa­kas­ta vie­roi­tus aloi­te­taan lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa leik­kaus­hoi­toa vaa­ti­van vai­van il­me­tes­sä.

Asiak­kaal­le tar­jo­taan tu­pa­kas­ta vie­roi­tu­soh­jaus­ta kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la. Ta­voit­tee­na on, et­tä asiak­kaan tu­pa­koin­tiin on puu­tut­tu en­nen kuin asia­kas tu­lee eri­kois­sai­raan­hoi­toon leik­kau­sar­vio­ta var­ten.

– Kyllä tässä yleensä onnistutaan, tavoitteena on tukea asiakasta tupakoimattomuuteen, sanoo kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to.

Po­ti­laan tu­pa­kas­ta vie­roi­tus en­nen leik­kaus­hoi­toa eli sa­vu­ton leik­kaus on yk­sin­ker­tai­nen, te­ho­kas ja edul­li­nen kei­no pa­ran­taa tu­pa­koi­vien po­ti­lai­den leik­kaus­hoi­don tu­lok­sia. Tu­pa­koi­vil­la po­ti­lail­la on kes­ki­mää­rin enem­män leik­kaus­komp­li­kaa­tioi­ta ja leik­kaus­ten tu­lok­set ovat huo­nom­pia kuin tu­pa­koi­mat­to­mil­la.

– Yhdessä sovitaan mikä on kullekin asiakkaalle paras tapa päästä tupakasta eroon, Ahopelto kertoo.

Ahopellon mukaan yksi tapa vieroitukseen voi olla nikotiinivalmiste, jonka käyttöä jatketaan niin pitkään, kun asiakas saapuu leikkaukseen.

Tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen 4–8 viik­koa en­nen leik­kaus­ta vä­hen­tää leik­kauk­sen jäl­kei­siä komp­li­kaa­tioi­ta jo­pa 30–40 pro­sen­til­la tu­pa­koin­tia jat­ka­nei­siin ver­rat­tu­na.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi (siirryt toiseen palveluun).

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä!

Lue seuraavaksi