Palkka-ale ei yltänyt toivelistan kärkeen, kun yrittäjiltä kysyttiin tärkeimpiä kannusteita uusien työntekijöiden palkkaamiseen

Sipilän hallituskauden muutokset työelämän laeissa lisäsivät yrittäjistä reilun kolmasosan intoa palkata työntekijöitä.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Yrittäjille suunnatun kyselyn perusteella palkanalennukset eivät ole toivelistan kärkipäässä, kun kysytään kannusteita uusien työntekijöiden palkkaamiseen.

Yrittäjiä kannustaisi eniten nykyistä laajempi mahdollisuus sopia työehdoista paikallisesti työpaikoilla. Näin arvioi 49 prosenttia vastaajista. Vastaajat saivat nimetä kyselyssä useamman vaihtoehdon.

Työntekijöiden nykyistä alhaisempi palkkataso oli kyselyn häntäpäässä, kun yrittäjiltä kysyttiin, mikä kannustaisi heitä palkkaamaan uuden työntekijän. Tätä vaihtoehtoa tuki vain yhdeksän prosenttia vastaajista.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tulosta niin, että yrittäjät tavoittelevat paikallisessa sopimisessa joustavuutta työn tekemisen ehtoihin, mutta eivät niinkään palkka-alea.

Palkkatuki ja irtisanomisen helpottaminen myös toivelistalla

Liki yhtä suuri merkitys kuin paikallisella sopimisella olisi rahallisella tuella, esimerkiksi palkkatuki työntekijän palkkaamiseen (45 %). Kolmanneksi suosituin muutos olisi irtisanomisen helpottaminen (41 %).

Näkemykset selviävät Suomen Yrittäjien joulukuussa teettämästä kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjille.

Kysely tehtiin aikana, jolloin teollisuudessa oli lyhyt lakko ja sopimusneuvottelut kesken.

Muistissa on myös Postin lakon päättyminen marraskuun lopulla. Postin työntekijät arvostelivat työnantajaa halusta alentaa pakettilajittelijoiden palkkoja työehtosopimusta vaihtamalla.

Sipilän hallituksen lakimuutokset koki hyödyllisiksi reilu kolmannes

Yrittäjien kyselyssä tiedusteltiin myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työelämää koskevien lakimuutosten vaikutusta.

Viime vaalikaudella työntekijän mahdollisen koeajan enimmäispituus pidennettiin neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Koeajalla työntekijän irtisanominen on helpompaa kuin pitkään kestäneessä työsuhteessa.

Lisäksi säädettiin, että määräaikaisen työsopimuksen saa tehdä pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman erityistä perustetta. Työntekijän takaisinottovelvollisuutta lyhennettiin yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen, jos työsuhde on kestänyt alle 12 vuotta. Työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita helpotettiin pienissä yrityksissä.

Kuva: Seppo Suvela / Yle

Sipilän hallituskauden muutokset työelämän laeissa ovat lisänneet yrittäjistä reilun kolmasosan halukkuutta palkata työntekijöitä.

Eniten halukkuus palkata työntekijöitä lisääntyi kymmenen ja sitä suuremman työntekijämäärän yrityksissä sekä teollisuudessa.

Sen sijaan liki puolet vastaajista oli sitä mieltä, etteivät Sipilän hallituksen työelämämuutokset lisänneet intoa palkata työntekijöitä.

LUE LISÄÄ: