1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. asevelvollisuus

Yllättävä tutkimustulos armeijasta: Näin hyvätuloinen tupakaveri vaikuttaa menestykseesi elämässä

Armeijassa luodaan verkostoja ja tartutetaan opiskeluintoa. Vaikutus riippuu kuitenkin perheen sosiaalisesta asemasta.

asevelvollisuus
Varusmiehiä tuvassaan.
Armeija on sulatusuuni, jossa erilaisista taustoista lähtöisin olevat nuoret asuvat keskenään.Jyrki Lyytikkä / Yle

Vanhan hokeman mukaan armeija tekee pojasta miehen. Torstaina julkaistu tutkimus kertoo, että se myös nostaa palkkatasoa ja innostaa opintoihin.

Tämä ei johdu reippaista sulkeisista eikä taistelukoulutuksesta – vaan armeijakavereista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Elias Einiö selvitti, miten tupakaverit vaikuttavat armeijan käyneiden myöhempään menestykseen.

– Hyvätuloisten perheiden lasten tupakaverit ansaitsevat työurallaan enemmän – mutta ainoastaan silloin, kun he ovat itsekin hyvätuloisista perheistä, Einiö kertoo.

Hyvätuloisten perheiden nuoret verkostoituvat

Armeija on sulatusuuni, jossa erilaisista taustoista lähtöisin olevat nuoret asuvat keskenään puolen vuoden tai vuoden ajan. Elias Einiötä kiinnosti, mikä vaikutus on sillä, jos varusmiehellä on tupakaverinaan pienituloisista tai hyvätuloisista perheistä olevia henkilöitä.

Paljastui, että vaikutus riippuu kunkin omasta taustasta. Hyvätuloisesta perheestä oleva hyötyi hyvätuloisen tupakaverista ansiotason nousuna, pienituloisemman perheen varusmies ei.

Puolustusvoimien ja Tilastokeskuksen rekisterit eivät kerro, mistä ilmiö käytännössä johtuu, mutta Einiö epäilee, että kyse on esimerkiksi verkostoitumisesta.

– Havaitsimme, että korkeatuloisista perheistä tulevat varusmiehet ovat usein samoissa yrityksissä töissä, usein vielä monta vuotta varusmiespalveluksen jälkeenkin. Se viittaa siihen, että he muodostavat verkostoja, joiden avulla saa työpaikkoja ja tietoa siitä, millaisia palkkavaatimuksia voi esittää, Einiö sanoo.

Kun hyvätuloisten perheiden lapset ovat tupakavereita, vaikutus voitiin laskea jopa euroissa. Jos tupakaverin vanhemmat tienaavat 10 000 euroa enemmän, se kasvatti tuloja 2,6 prosentilla.

Näin laskien tupakaverin tausta nostaa ansioita 21 000 eurolla eläkeikään mennessä – mutta, kuten todettua, vain siinä tapauksessa, että tupakavereilla on samankaltainen tausta.

Tuomas Hauvala  ,ruoholahti ,18.12.2019
Tuomas Hauvala teki uravalintansa jo ennen armeijaa.Juha Heikianen / Yle

Köyhemmän perheen varusmieheen tarttuu opiskeluinto

Pienituloisemmista perheistä tulevat varusmiehet eivät tutkimuksen mukaan tienaa myöhemmässä elämässään enemmän, vaikka tupakavereina olisikin hyvätuloisten perheiden jälkikasvua.

Hekin kuitenkin hyötyvät. Tutkimukseen mukaan he kouluttautuvat enemmän kuin muutoin tekisivät.

– Köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten tulojen ei havaittu muuttuvan, vaikka tupakaveri oli korkeatuloisesta perheestä, Einiö sanoo.

– He hakeutuvat kuitenkin todennäköisemmin korkeakouluihin. Voidaan spekuloida, että korkeampituloisista perheistä tulevat varusmiehet tuovat tietoa kouluttautumisen hyödyistä ja siitä, mitä opiskelupaikan saaminen edellyttää.

Varakkaiden perheiden lapsien kohdalla tällaista vaikutusta ei havaittu, sillä he kouluttautuvat tupakavereista riippumatta.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula.
Matias Pajulan armeijakavereilla on yhteinen WhatsApp-ryhmä.

Mitä hyötyä tästä tiedosta on?

Tutkijat ovat huolissaan suomalaisten eriytymisestä sosiaalisen aseman mukaan. VATT:in Elias Einiön mukaan tänään julkaistu tutkimus tukee havaintoa.

Pienituloisemman perheen varusmies hakee ehkä opiskelemaan, mutta hänen tulotasoonsa armeijavuoden aikana syntyneillä verkostoilla ei ole vaikutusta.

Tämä herättää yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tutkimuksen havainnoista voi Einiön mukaan olla kuitenkin aivan käytännöllistäkin hyötyä.

– Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmailuakatemian piirissä on tehty kenttätutkimuksia siitä, miten opiskelijat kannattaisi jakaa ryhmiin, jotta oppimistulokset voitaisiin maksimoida, Einiö sanoo.

Tällä hetkellä varusmiehet jaetaan komppanioissa tupiin aakkosjärjestyksen mukaan. Lopputulos on suunnilleen sama kuin mihin arpomalla päästäisiin.

Kenties älykkäällä tupajaolla voitaisiin tuottaa myös yhteiskunnallista hyötyä.

Noin 70 prosenttia suomalaisista miehistä käy armeijan. Tutkimuksessa käytettiin Puolustusvoimien rekisteritietoja varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen 1996–2006 sekä Tilastokeskuksen aineistoja.

Lue seuraavaksi