Finanssivalvonnalta uhkasakko kiinteistösijoittaja ICONille – vakavia puutteita ja laiminlyöntejä toiminnassa

Finanssivalvonta on asettanut neljän miljoonan euron uhkasakon yhtiölle.

Finanssivalvonta (Fiva)
Havainnekuva puukerrostaloalueesta Riihimäellä
Yhtiö suunnitteli Riihimäelle yhdeksän puukerrostalon aluetta.ICON Kiinteistörahastot

Finanssivalvonta velvoittaa ICON Corporation Oy:n lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää yhtiöltä myös vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Finanssivalvonta katsoo, että yhtiö on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista.

Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

ICON on rekisteröitynyt vaihtoehtorahaston hoitaja, jolla on ollut oikeus hoitaa neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Kolmelle rahastoista on myönnetty poikkeuslupa markkinoida rahastoa rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita. Lähtökohtaisesti rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja saa markkinoida rahastoja ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Rahastoja markkinoitu väärin

Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan, että ICON on toiminnassaan rikkonut useita vaihtoehtorahastosääntelyn velvoitteita. ICON on ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky -rahastoa markkinoidessaan antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja, toiminut hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti, ei ole pitänyt sijoittajan saatavilla riittäviä tietoja rahastosta eikä ole ilmoittanut niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista.

ICON on lisäksi markkinoinut ICON-Real Estate Fund II Ky -rahastoa väärälle asiakaskohderyhmälle ja näin ollen toiminut vastoin rahastolle myönnetyn poikkeusluvan ehtoja.

Finanssivalvonta katsoo, ettei ICON enää täytä vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröinnin edellytyksiä, koska sen johdolla tai henkilökunnalla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, sillä ei ole toimitusjohtajaa eikä sillä ole riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen.

Sijoituspalveluja tarjottu ilman toimilupaa

ICONilla on ollut lisäksi tytäryhtiöitä, jotka ovat keränneet varoja laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja sijoittaneet varat edelleen rakennuskohteisiin. Joukkovelkakirjalainoja on laskettu liikkeeseen ainakin kymmenen kappaletta. Esimerkiksi Riihimäelle yhtiön oli tarkoitus toteuttaa yhdeksän puukerrostalon alue. Jo aiemmin on kerrottu yhtiön suunnittelevan jo konkurssia.

ICON on tarjonnut tytäryhtiöidensä liikkeeseen laskemia velkakirjoja sijoittaja-asiakkaille ja näin ollen tarjonnut sijoituspalveluja ilman niiden tarjoamiseen vaadittavaa toimilupaa.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen. ICONilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 17. joulukuuta annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.