Moskovas kummastellahes lämmiä ilmua – Kukkazet kukitah, lumeh näh ei tietä

Nellänpiän yöl Moskovas voibi olla kuuzi astehtu lämmiä.

Yle Uudizet karjalakse
Mies pilkkii lammella.
Moskovalaine kalaniekku lumettomal lammin jiäl.Maxim Shipenkov / EPA

Moskovas talvikuul ilmu on olluh poikkevuksellizeh lämmin.

Ezimerkikse kolmanpiän lämmiä on olluh enäm viitty astehtu, da yökse lämbötila voibi nosta kai kuudeh astehessah.

Linnnan siästatistiekan mugah iellizen kerran talvikuun 18.päivän lämbötila on olluh moine korgei vuvvennu 1886.

Tavan mugah Moskovas Rastavan aigua on olluh nenga 6 astehtu pakkastu.

Linnah roih lumipeitto tavan mugah talvikuun puolivälis, ga nygöi lumes ei ole nimittustu tieduo. Ilmu on harmai da vihmažu.

Keviän lämbötila on vuottamatoi dielo linnan kazvitiijollizen savun kazviloile. Al’pirouzat da lumikellozet ruvettih kukkimah.

Savunhoidai Anton Duben’uk on huolevunnuh.

– Nenne kazvit enämbiä ei voija kestiä viluloin ilmoin tulendua. Toizin sanoin keviäl net ei ruveta kukkimah.

Moskova ihmeissään ennätyslämpimästä säästä – Kukat kukkivat, lumesta ei tietoakaan