Synteettisten polttoaineiden pilottilaitosta suunnitellaan Joutsenoon

Laitoksessa tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Synteettinen polttoaine
Läheltä
Yle

LUT-yliopisto ja ryhmä yrityksiä suunnittelevat synteettisten polttoaineiden pilottilaitosta Joutsenoon. Yhteistyökumppanit selvittävät, voiko kyseisen laitoksen rakentaa.

Synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksessa tuotettaisiin hiilineutraaleja liikennepolttoaineita.

Pääraaka-aineina käytettäisiin Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettavaa hiilidioksidia ja Kemiran tehtaan ylijäämävetyä.

Hiilidioksidia ja vetyä yhdistämällä saadaan synteettistä metanolia, josta voidaan valmistaa liikennepolttoainetta.

Joutsenon pilottilaitoksen selvitystyössä tarkastellaan ensisijaisesti liikennepolttoaineiden, eli bensiinin, lentokerosiinin ja dieselin valmistuksen mahdollisuutta ja kannattavuutta.