1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote

Valinnanvapaus lisääntyy Siun soten alueella

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden asukkaat voivat tammikuusta 2020 alkaen asioida vapaasti kaikilla terveysasemilla.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote
Liperin uuden pääterveysaseman pääsisäänkäynti.
Siun sotella on 21 terveysasemaa. Kuvassa on Liperin terveyskeskus.Pekka Sivukari / Yle

Siun soten alueen asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy ensi vuonna.

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden asukkaat voivat tammikuusta 2020 alkaen asioida vapaasti kaikilla terveysasemilla. Siun sotella on 21 terveysasemaa.

Uudistus koskee myös suun terveydenhuoltoa, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä neuvolapalveluja.

Tähän saakka ihmiset on ohjattu asioimaan omalla, asuinpaikan perusteella määräytyvällä terveysasemallaan. Jos paikkaa on halunnut vaihtaa, se on vaatinut kirjallista ilmoitusta ja tietänyt kolmen viikon viivettä hoitovastuun siirtymisessä.

Jatkossa siis itse kukin voi asioida vapaasti kulloinkin parhaiten sopivalla terveysasemalla, jossa on vapaita aikoja.

Siun sotesta kerrotaan, että uudistuksen taustalla on pyrkimys tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua ja vastata kuntalaisten tarpeisiin nykyistä ketterämmin.

Muutoksen edellytys on, että alueen terveysasemien käytössä on yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Myös vastoonkäytänteiden pitää olla yhdenmukaiset.

Lue seuraavaksi