1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmavoimat

Lemmenjoen jälkiselvittelyä puitiin KKO:ssa – syyttäjän mielestä esimies viivytteli, ex-komentajan mukaan tapaus oli Pääesikunnalla hoidossa

Puolustus piti korkeimman oikeuden käsittelyssä Ilmavoimien ex-komentajan menettelyä perusteltuna, syyttäjä ei.

Ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen (vas.) vaatii korkeimmassa oikedessa hovioikeuden hänelle langettaman palvelurikostuomion kumoamista. Eskelistä avusti asianajaja Heikki Maunila. Kohun aiheuttanut vapaaehtoinen harjoitus järjestettiin Ilmavoimien Lemmenjoen Lapinmajalla syyskuussa 2017. Kuva: Yle / Marjatta Rautio

Syyttäjä ja Ilmavoimien entisen komentajan Sampo Eskelisen puolustus ovat täysin eri mieltä Eskelisen toimien lainmukaisuudesta Lemmenjoen vapaahtoisen harjoituksen jälkiselvittelyssä.

Korkein oikeus päätti perjantaina suullisen käsittelyn asiassa. Oikeus kuuli toisena käsittelypäivänä kolmea Eskelisen nimeämää uutta todistajaa.

Erikoissyyttäjä Sampsa Hakala katsoi, että uusien todistajien kuulemisessa ja suullisessa käsittelyssä ei ilmennyt mitään uutta tietoa Helsingin hovioikeuden antaman tuomion muuttamiseksi.

Eskelisen avustajan, asianajaja Heikki Maunilan mukaan käsittelyssä kävi ilmi, että Eskelisellä oli perusteltu syy odottaa Pääesikunnan ohjeistusta ennen kuin hän käynnisti esitutkinnan Karjalan lennoston komentajan eversti Markus Päiviön toimista Lemmenjoen harjoituksessa syyskuussa 2017.

Hovioikeus tuomitsi Eskelisen kesäkuussa palvelusrikoksesta 30 päiväsakkoon. Hovioikeus katsoi, että Eskelinen viivytteli tahallisesti esitutkinnan käynnistämisessä.

Eskelisen viesti alaisille: "Asia on pidossa"

Ilmavoimien johtava lakimies Veli-Pekka Paananen kertoi oikeudessa, että hänen kanssaan oikeudellisista toimista puhuttiin marraskuun 2017 alussa.

Eskelinen kertoi tuolloin Paanaselle, että asessori Tuija Sundberg oli sanonut asian olevan työn alla. Paananen sanoi, että tällöin olisi parempi odottaa Pääesikunnan vastausta.

– Näin sanoisin vielä tänäkin päivänä. Paras oikeudellinen osaaminen on Pääesikunnassa, korosti Paananen.

Paanasen mukaan ei tullut ilmi, mitä Eskelinen oli kertonut Sundbergille.

– En tiedä mitä tietoa Pääesikunnalle oli toimitettu. Oletin, että pääesikunnassa olisi samat tiedot kuin komentajalla. Olisi pitänyt toimittaa tai kertoa kaikki.

Ilmavoimien apulaishenkilöstöpäällikkö Mikko Rastas oli laatinut muistion Lemmenjoen tapahtumista ja hänen mielestään esitutkinta oli syytä aloittaa. Myös Rastas odotti Eskelisen puheiden perusteella, että asia etenee.

– Hän sanoi, että asia on Pääesikunnalla pidossa. Se on armeijan termi, eli jos joku asia on jonnekin laitettu, niin se on siellä hoidossa, selitti Rastas.

Syyttäjä: Eskelinen ei toimittanut yksityiskohtaisia tietoja Pääesikuntaan

Erikoissyyttäjä Sampsa Hakala korosti, että Eskelinen oli Päiviön kurinpitoesimies ja hänellä oli velvollisuus huolehtia, että esitutkinta toimitetaan.

Syyttäjän mukaan Eskelinen oli saanut hyvin varhaisessa vaiheessa tiedot esitutkinnan tekemiseksi.

Syyttäjä korosti, että Eskelisellä oli Ilmavoimien esikunnassa toimiva oikeudellinen yksikkö, mutta Eskelinen oli kääntynyt sen puoleen vasta marraskuussa, kun johtava lakimies otettiin mukaan selvittelyyn.

Syyttäjä katsoo, että tämän jälkeen Ilmavoimissa ei Eskelisen menettelyn vuoksi tehty enää mitään. Eskelinen ei antanut toimeksiantoa oikeudelliselle yksikölle eikä Eskelinen syyttäjän mukaan antanut tietoja Pääesikuntaan.

Syyttäjä pitää mahdottomana sitä, että asessori Sundberg olisi saanut Eskeliseltä lyhyissä käytävätapaamisissa tietoja, joihin Sundberg ja laillisuusvalvonta olisivat voineet reagoida.

– Eskelinen ei ole voinut kertomissaan yhteydenotoissa antaa yksityiskohtaisia tietoja eikä hän ole niitä toimittanut. Ei ole toimitettu mitään kirjallisia raportteja siitä, mitä on tapahtunut, painotti syyttäjä.

Sundbergia kuultiin korkeimmassa oikeudessa todistajana suullisen käsittelyn ensimmäisenä päivänä.

Syyttäjä: Esimies ei voi odotella kuukausia

Syyttäjä korosti, että lain sanamuoto edellyttää, että toimitaan viipymättä ja se tarkoittaa muutamia päivä.

– Katson, että Eskelinen on viivytellyt ennen kun hän teki asessorin kehotuksesta tutkintapyynnön vasta 18. joulukuuta. Ei ole saatu tukea sille, että Päiviön tapauksessa olisi ollut sallittua kurinpitoesimiehen odotella useita viikkoja saati kuukausia.

Syyttäjän mukaan Eskelinen ei voi vedota kokemattomuuteen ja osaamattomuuteen.

– Kokeneena sotilaana Eskelisen on täytynyt ymmärtää, että todennäköisesti kyseessä on rikosasia. Hänellä on ollut oikeudellinen yksikkö Ilmavoimissa käytössä, mutta hän ei ole niitä mahdollisuuksia käyttänyt. Selvä selonottovelvollisuuden laiminlyönti täyttää tahallisuuden.

Vaikka Eskelisen tekoa ei pidettäisi tahallisena, syyttäjän mielestä Eskelisen rangaistusta ei tässäkään tapauksessa ole perusteita alentaa.

– Jos tuomitaan huolimattomuudesta, oikea rangaistus on 20 päiväsakkoa.

Puolustus: Rangaistusta tulee alentaa

Eskelisen avustaja Heikki Maunila korosti, että laissa ei esitetä mitään konkreettisia aikoja esitutkinnasta päättämiselle.

– Tilanne oli poikkeuksellinen, kyseessä oli korkea-arvoinen upseeri. Esiselvittely on ollut tarpeen. Ei ole ollut vaaraa esitutkinnan vaarantumisesta.

Puolustuksen mukaan Eskelinen toimi huolellisesti eikä pyrkinyt välttämään vastuutaan.

– On täysin selvää että päämieheni on ottanut yhteyttä Sundbergiin, joka on sanonut, että asiaa selvitetään. Eskelinen on voinut perustellusti tähän luottaa ja voinut jäädä odottamaan Pääesikunnan oikeudellisia ohjeita.

Puolustuksen mukaan on myös riidatonta, että Eskelinen on lähettänyt sähköpostia ja keskustelut asiasta muun muassa komentaja Jarmo Lindbergin kanssa.

– Mikään tässä tapahtumakulussa ei viittaa siihen, että hän olisi halunnut tahallaan vältellä velvollisuuksiaan. Ei ole tahallisuutta eikä huolimattomuutta.

Maunila korosti, että Eskelinen oli samaan aikaan tuntenut huolta myös Karjalan lennoston toimintavalmiudesta, joka vaikuttaa ilmapuolustuksen tasoon.

– Kokonaisuuden selvittäminen on ollut tärkein asia ja Eskelinen suhtautui siihen hyvn vakavasti.

– Katson, että rangaistusseuraamus oli varsin ankara syyllisyyteen nähden. Joka tapauksessa sitä tulee alentaa. Harkittavaksi tulisi ottaa se, että hänet voitaisiin jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Korkein oikeus antaa päätöksensä Eskelisen tapauksessa myöhemmin.

Päiviö tyytyi hovioikeuden tuomioon, Lindberg syyteharkinnassa

Päiviö ei valittanut hovioikeuden tuomiosta. Hovioikeus tuomitsi hänet 60 päiväsakkoon esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Lemmenjoki-vyyhtiin liittyy vielä Puolustusvoimain entiseen komentajaan Jarmo Lindbergiin kohdistuva rikosepäily.

Keskusrikospoliisi sai esitutkinnan valmiiksi joulukuun alussa ja epäily palvelusrikoksesta siirtyi syyteharkintaan. Lindbergin osalta on kyse siitä, toimiko hän riittävän aktiivisesti tapauksen selvittämiseksi.

Lindberg on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Lue myös:

Ilmavoimien ex-komentaja: "henkinen periaatepäätös" Lemmenjoen kohuharjoituksen tutkinnan aloittamisesta jäi pöydälle – KKO harkitsee oliko viivyttely tahallista

Puolustusministeri Antti Kaikkonen: Lemmenjoesta on jo otettu opiksi – ryyppäämiselle ja rellestämiselle nollatoleranssi

Lemmenjoen kohuharjoituksesta 3 000 euron sakot Karjalan lennoston ex-komentajalle – oli humalassa, nöyryytti alaisiaan ja vieraita

Lemmenjoen kohuharjoituksen jälkipyykki päättyi oikeudessa – ex-komentaja Ylelle: "Ei ole kyse epäterveestä kulttuurista eikä hyvä veli -verkostosta"

Lemmenjoen kohuharjoituksen sekava jälkipyykki: Ilmavoimien ex-komentaja odotti ohjeita – pääesikunnassa ei tietoa rikosepäilyistä

Rivosta nimittelystä Lemmenjoen harjoituksissa syytetty ex-komentaja katuu puheitaan: "Myönnän, että näin on päässyt käymään"

Lemmenjoen kertausharjoituksia käsitellään nyt hovioikeudessa – Ex-komentajan ryöpytyksen kohteeksi joutuneet: Haukkui munattomaksi mieheksi ja tyhmäksi nahkapääksi