Savon Voima kaataa puita voimalinjojen tuntumasta sadan kilometrin matkalta

Yhtiö pilotoi reunavyöhykehakkuita, joissa puut kaadetaan määrätyltä suojavyöhykkeeltä avohakkuuna.

Sähköntuotanto ja -jakelu
Sähkölinja lumisessa metsässä
Arkistokuva.Toni Pitkänen / Yle

Savon Voiman verkkoyhtiö poistaa talven aikana puustoa suurjännitelinjojen tuntumasta. Hakkuita tehdään Konneveden, Vesannon, Keiteleen, Pielaveden ja Iisalmen välisellä alueella noin sadan kilometrin matkalla. Puita kaadetaan 110 kilovoltin johtojen varsilta, jotta puut eivät yltäisi kaatuessaan sähkölinjalle saakka.

Yhtiö pilotoi reunavyöhykehakkuita, joissa puut kaadetaan avohakkuuna kymmenen metriä leveältä reunavyöhykkeeltä suurjännitelinjan aukean molemmin puolin. Hakattavat alueet voi nähdä yhtiön sivuilla olevasta kartasta (siirryt toiseen palveluun).

Tarkoituksena on kaataa myös reunavyöhykkeen ulkopuolelta sähkönjakelua vaarantavat puut.

Reunavyöhykkeellä puiden pituus saa olla enintään kymmenen metriä ja metsän puolella enintään 20 metriä. Sähköyhtiöllä on oikeus pitää reunavyöhykkeen puut enintään tämän mittaisena, vaikka puusto ja sen kasvu kuuluvat metsänomistajalle.

Savon Voiman mukaan maanomistajalla on mahdollisuus saada yhtenäisestä reunavyöhykehakkuusta puun myyntituloja verrattuna yksittäisten puiden kaatamiseen.