1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Metsä- ja paperiteollisuus

Tiukka suojeludirektiivi voi ajaa tuhansien työpaikkojen jättimäiset sellutehdashankkeet vaikeuksiin: yksikään suunnitteilla oleva tehdas ei ehkä valmistu

Korkeimman hallinto-oikeuden Kuopion päätös vaikuttaa kaikkiin suunnitteilla oleviin metsäteollisuuden hankkeisiin.

Metsä- ja paperiteollisuus
Finnpulpin tontti.
Finnpulp Oy:n biotuotetehdasta suunniteltiin Kuopion Sorsasaloon.Toni Pitkänen / Yle

Eilinen korkeimman hallinto-oikeuden tyrmäys Finnpulpin sellutehdashankkeelle Kuopiossa voi vaikuttaa myös muihin vireillä oleviin tehdashankkeisiin.

Kuopion hanke ei nykymuodossaan etene. Myös Metsä Groupin samankokoinen hanke voi olla vesiensuojelusyistä vaakalaudalla. Kaicell Fibersin pienempi hanke Paltamossa voi vaikuttaa Oulunjärven vesistöön niin, että ainakin nykyistä hakemusta pitää muuttaa.

Kemijärven rannalle kaavailtu Boreal Biorefin ja kiinalaisen Camcen hanke on tulossa seuraavaksi uusista hankkeista Kuopion Finnpulpin kaltaiseen vielä tiukempaan tarkasteluun. Hanke on jo saanut muun muassa vesiensuojelun sisältävän ympäristöluvan, mutta siitä on tehty useita valituksia liittyen muun muassa sen vaikutuksiin Kemijärven ja Kemijoen tilaan.

Kemijärven hanke on valitusten takia nyt ympäristöasioihin keskittyneen Vaasan hallinto-oikeuden pöydällä.

Uudet hankkeet ovat mittaluokaltaan massiivisia: tuhansia työpaikkoja ja miljardien rahavirrat talouteen. Esimerkiksi Kuopion hanke olisi tuonut arvioiden mukaan noin 3 000 työpaikkaa.

Uusien hankkeiden kohtalon ratkaisee pitkälle parikymmentä vuotta vanhan EU:n vesipuitedirektiivin soveltaminen Suomessa. Direktiivi säätelee koko unionin vesiensuojelua ja siinä pyritään parantamaan vesien laatua tai pitämään vesistöjen laatu vähintään nykytasolla. Direktiivi säätelee vesien käyttöä luonnontieteellisin kriteerein, kuten esimerkiksi vesilajien kannalta.

Kaksi hanketta edennyt ensi vaiheen yli

Uusista metsäteollisuuden suunnitelmista Euroopan tiukimmaksi ympäristölaiksi nimetyn vesipuitedirektiivin mukainen ympäristölupa on kahdella hankkeella. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen (Avi) on jo käsitellyt luvan Kemijärven Boreal Biorefin ja Kemin Kaidi Finlandin biodieselhankkeen osilta.

Metsä Groupin Kemin hanke ja Kaicellin Paltamon hankkeiden ympäristöluvat ovat vielä mahdollisesti pitkään käsittelyssä avissa.

Jo luvan saanut Boreal joutui täydentämään hakemustaan liittyen päästöjen kulkeutumiseen vesistössä. Samoin myös Metsä Groupin ja Kaicellin hankevastaavat ovat täydentämässä lupahakemuksiaan niiltä osin, jotka johtivat Kuopion hankkeen kaatumiseen.

– Ei ollut yllätys, että Kuopion Finnpulpin kohdalla direktiivi oli keskeisessä asemassa. Olemme keskustelleet (lupaviranomaisten kesken) siitä, mikä on sen rooli. Kyse on siitä, kuinka vesiensuojelun hyvää tavoitetilaa ja sen mahdollista heikkenemistä pitää ottaa lupaharkinnassa huomioon, ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen avista kertoo tilanteesta.

Koivula ja muut avin virkamiehet luvittavat kaikkia jäljellä olevia uusia metsäteollisuuden hankkeita.

STT: Uudet hankkeet eivät välttämättä kaadu

Korkeimman hallinto-oikeuden (Kho) tuomio oli ensimmäinen hylkäävä päätös, jossa on huomioitu direktiivin tiukat vaatimukset. Finnpulpin osalta oikeus ei vakuuttunut siitä, että sellutehdas ei heikentäisi pidemmän ajan kuluessa vain tyydyttävässä kunnossa olevan Kallaveden tilaa.

Päätös herätti suuren huolen muun muassa Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttilassa. Hän näkee (siirryt toiseen palveluun), että päätös lamauttaa uudet teolliset investoinnit niin Suomessa kuin Euroopassa. MTK on osaomistaja Kuopion Finnpulpissa.

EU-direktiivin tiukka tulkinta saattaa uhata kaikkia valmisteilla olevia hankkeita. Uutistoimisto STT:n haastatteleman ympäristöoikeuden professori Tapani Määtän mukaan päätös ei välttämättä estä uusien investointien toteutumista lähelle vesistöjä.

Karttagrafiikka
Mikko Airikka / Yle

Myös Metsä Groupin Kemin sellutehtaan uusiminen ja iso laajennus on ongelmallinen Kemin rannikon jo ennestään vain tyydyttävässä tilassa olevan vedenlaadun kannalta. Kemin olemassa olevan, vanhan tehtaan lupaa tiukennettiin vastikään alueen jo ennestään hankalien fosforipäästöjen takia.

Veden laatu pitäisi direktiivin mukaan saada parannettua hyvään tilaan. Sitä ei myöskään saa heikentää. Kuopion kokoinen Kemin selluhanke on lisäämässä muun muassa alueen ravinnekuormitusta merkittävästi.

– Nämä ovat niitä asioita, joihin olemme pyytäneet Metsä Fibreltä täydennystä ja arvioimaan uuden tehdashankkeen vaikutuksia, ympäristöneuvos Koivula kertoo vielä pahasti kesken olevan luvan tilannetta.

Kuopion päätöksen vaikutukset tuntuvat jatkossa

Kemijärvellä Boreal Biorefin hanke sai täydennyksen jälkeen ympäristöluvan, jota nyt testataan oikeudessa Vaasassa. Kho:n päätös vaikuttaa ohjaavana ennakkopäätöksenä kaikkeen oikeuskäsittelyyn vastaavanlaisissa tapauksissa.

Kemijärven hankkeen puuhamies, toimitusjohtaja Heikki Nivala uskoo, että heidän hankkeensa kohtalo ei ole Kuopion kaltainen.

– Puhumme eri tasoisista ja tyyppisistä luvista ja eri tyyppisestä toiminnasta johtuen hankkeiden koosta ja niihin liittyvistä päästöistä.

Nivala tulkitsee siitä, että heille on myönnetty valituksista huolimatta aloittamislupa sen, että hanke ei kaadu nykymuodossaan oikeudessa. Oikeuskäsittely voi viedä ainakin vuoden.

Kemijärvellä odotetaan kiinalaisilta päärahoittajilta rahoituspäästöstä ensi vuoden aikana. Hanke on edennyt luvituksen osalta pisimmälle valmisteilla olevista uusista sellutehdashankkeista.

Myös Kaidi Finlandin biodieseltehtaalla Kemissä on ympäristölupa, mutta hanke on pitkälti riippuvainen EU:n uusiutuvaa energiaa säätelevän EU-direktiivin kansallisesta soveltamisesta (siirryt toiseen palveluun). Kansalliset säännöt valmistuvat näillä näkymin vuonna 2021. Käytännössä Kaidin hanke on jäissä niin kauan kuin on epäselvää, miten biodieselin päästöt lasketaan.

Vanha ja uusi toiminta vaikuttavat lupiin

Paltamon osalta kyse on hyvässä kunnossa olevasta Oulunjärven vesistöstä, joka on ollut paljon esillä myös Talvivaaran päästöjen osalta. Borealin kanssa samankokoinen Kaicellin hanke on merkittävä paikallinen ja alueellinen uusi päästölähde.

– Viesti on entistä selvempi kho:n päätöksen jälkeen, että hyvää ekologista tilaa ei saisi päästöjen seurauksena heikentää. Toiminnan sijoituspaikka ja päästöjen käsittely on keskeistä ja jos lupaa halutaan herkälle alueelle, vesienkäsittelytekniikkaan pitäisi investoida enemmän, Koivula puhuu yleisellä tasolla vaatimuksista hankkeille.

Kemijärven hanke meni läpi lupaviranomaisten syynistä pitkälti sen takia, että Kemijoen vesistö on voimakkaasti säännöstelty ja virtaama ovat selvästi suurempia kuin Oulunjärven vesistössä. Lupaviranomainen ei katsonut, että vanhan sellutehtaan paikalle tulevan uuden sellutehtaan lisäpäästöt eivät vaikuttaneet niin paljon vanhan toiminnan ja luonnonolosuhteiden takia alueen vesiin, että lupaa ei voitu myöntää.

Paltamon hanke poikkeaa muista valmisteilla olevista hankkeista siltä osin, että Kaicell Fibersin tehdas ei korvaa tai jatka alueen teollista perinnettä.

Lue myös:

KHO ei anna Finnpulpille ympäristölupaa sellutehtaan perustamiseksi Kuopioon – Toimitusjohtaja: "Tämä estää muidenkin hankkeiden toteutumisen"

Hakkuumäärät ylitetään Suomessa vuosi toisensa perään – Kuinka paljon puuta ja rahaa tarvitaan, jos massiiviset selluhaaveet toteutuvat?

Uusista sellutehtaista juostaan kilpaa – kiinalaiset ratkaisevat, montako uutta tehdasta Suomeen mahtuu

Joutuuko Suomi ratkaisemaan pakolla maatalouden leväongelman? Komissio patistaa tehostamaan vesiä rehevöittävän lannan käsittelyä eläintiloilla

KHO pysyi Vaasan hallinto-oikeuden kannalla: Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitokselle lupa vesirakentamiseen