Miten sellutehdas vaikuttaisi Oulujärveen? KHO:n ratkaisu Finnpulpista näkyy todennäköisesti ranta-asukkaiden muistutuksissa

Tehtaat ja järvet ovat erilaisia, joten lupaviranomaisen mukaan KHO:n päätöksellä ei ole vaikutusta Paltamon sellutehdashankkeen ympäristölupaharkintaan.

metsäteollisuus
Mäntymetsää
Paltamoon suunniteltu KaiCell Fibersin tehdas keskittyisi myös selluun. Arkistokuva.Kimmo Hiltunen / Yle

Kuopioon suunnitellun Finnpulp Oy:n sellutehtaan ympäristöluvan kaatuminen ei heijastu suuresti Paltamon KaiCell Fibers Oy:n suunnitelmiin, arvioi KaiCellin hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari.

Hän kuitenkin näkee, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto voi päätyä toteamaan biojalostamon lupahakemuksessa, ettei Oulujärven ympäristön tila siedä KaiCell Fibers Oy:n tuomaa lisäkuormitusta.

– Olemme olleet avoimia kaikesta, mitä meiltä tulee ulos, sanoo Suutari.

Korkein hallinto-oikeus esti päätöksellään Kuopion Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan tekemisen. Oikeus perusteli päätöstään muun muassa Kallaveden ekologisella tilalla. Ympäristöoikeuden professorin mukaan Kuopion tehdashankkeen kohtaloksi koitui sijainti ja suuri koko.

KaiCell Fibersin tehdas tulee keskittymään selluun (siirryt toiseen palveluun) (Kainuun Sanomat).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Sami Koivula kertoo, että virasto tarkastelee parhaillaan KaiCell Fibers Oy:n hankkeen vaikutuksia Oulujärveen.

– Helmikuussa 2019 pyysimme täydennyksiä KaiCell Fibers Oy:n hakemukseen.

Yksi keskeinen osakokonaisuus, johon täydennystä pyydettiin, oli hankkeen vaikutukset vesialueen ekologiseen tilaan. Eli juuri ne seikat, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa KHO:n antamassa päätöksessä.

Avi kaipasi tuolloin täydennyksiä erityisesti koskien hankkeen vaikutuksia Paltaselän keski- ja itäosaan, Kiehimänjoen suun alueelle ja Mieslahteen, jotka ovat Oulujärven pienempiä vesialueita.

– Hakija on toimittanut vastaukset täydennyskysymyksiimme kaikilta osin ja vastannut niihin riittävällä tavalla.

Avi ei vertaile vesistöjä lupaharkinnassa

Eero Suutarin mielestä Oulujärven tila on kohtuullisen hyvä kestämään suunnitellun biojalostamon päästöt.

– Oulujärvi sietää KaiCellin kuormituksen, joka on puolet pienempi kuin Finnpulpilla. Lisäksi Oulujärvessä on enemmän virtausta ja järven kunto on parempi.

Ympäristöneuvos Sami Koivulan mukaan Eero Suutarin arvio on luvan hakijan näkemys Oulujärven tilasta.

– Ympäristölupaharkinnassa täällä Avissa me tutkimme aiheutuuko toiminnasta luvan myöntämisen esteenä olevaa merkittävää pilaantumista.

Koivula ei myöskään lähde vertaamaan Oulujärveä ja Kallavettä keskenään, eikä Kallavedellä ole hänen mukaansa vaikutusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupaharkintaan.

Kaikki ympäristölupapäätökset perustuvat tapauskohtaiseen harkintaan, johon vaikuttavat muun muassa toiminnan sijainti, päästöt, sekoittumisolosuhteet vesistössä, päästöjen arvioidut vaikutukset, vesistöjen ja rantojen käyttö.

– Me mietimme rauhassa, tarvitseeko KaiCellin vielä täydentää lupahakemusta.

Muun muassa Oulujärven rantakiinteistöjen omistajilla on 17.1.2020 saakka aikaa toimittaa Aville KaiCell Fibers Oy:tä koskevia muistutuksia.

– Oma arvioni on, että Finnpulp nousee niissä esille, ja KaiCell joutuu tekemään arvioita omasta toiminnastaan.

KaiCell Oy:n ympäristölupahakemuksen kuuluttamisen jälkeen yhtiö on täydentänyt hakemusta päivitetyllä vesistömallinnuksella, jotka kohdistuu etenkin hankkeen lähivaikutusalueelle Kiehimäjokisuun edustalle ja Mieslahteen.

Uudella mallilla on tarkennettu arvioita vesiin johdettavien päästöjen leviämisestä ja vaikutuksista. Päivitetyn mallinnuksen vuoksi lupahakemus on parhaillaan uudella kuulutuskierroksella.

Koivulan arvion mukaan ympäristövaikutusten arviointi valmistuu keväällä 2020.

– Mikäli kuuleminen tai muut seikat aiheuttavat täydennystarpeita, päätöksen antamisaika tulee siirtymään tästä eteenpäin.