1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Korvaushoitolääkkeet

Pillerit vaihtuivat ruiskeisiin huumeiden korvaushoidossa – yllättävä seuraus: potilaat uskaltavat kertoa myös retkahduksista

Injektiomuotoista korvaushoitolääkettä on annettu Suomessa potilaille pian vuoden ajan.

Päihdepsykiatri Antti Mikkonen arvioi, että pitkävaikutteista injektiona annettavaa lääkettä saa nyt jo noin 700 korvaushoidon asiakasta. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa otettiin vuosi sitten käyttöön uusi, ruiskeena annettava lääke. Sitä kokeiltiin ensimmäisten joukossa muun muassa Kouvolassa. Yksi injektiota kokeilemaan päässeistä oli kouvolalainen Niina (nimi muutettu).

Nyt vuoden jälkeen käyttökokemukset ovat olleet hyviä.

Päihdehoitoon erikoistuneella Addiktumilla työskentelevän päihdepsykiatri Antti Mikkosen mukaan päihdehoidon tärkeä työkalu eli potilaan ja lääkärin välinen avoin ja luottamuksellinen hoitosuhde toteutuu injektiohoidossa aiempaa paremmin.

Mikkosen mukaan tablettihoidossa korvaushoito on tähän asti perustunut palkkiomalliin, jossa puhtaat huumeseulat takaavat, että potilaan hoito kevenee ja hänen on mahdollista saada tabletteja myös kotiin. Tämä on voinut johtaa siihen, ettei potilas kotiannosten menetteämisen pelossa halua hoidon yhteydessä puhua avoimesti huumausaineiden himosta tai retkahduksista.

Injektiona annettava pitkäaikaisvaikutteinen lääke ei vaadi päivittäistä annostelua kuten tablettilääkitys, vaan se voidaan annostella potilaalle korvaushoitoklinikalla viikon tai jopa kuukauden välein. Tämän ansiosta vanha asetelma ei enää päde.

– Sitä en tullut etukäteen ajatelleeksi, Mikkonen sanoo nyt.

Päihdeterapialle isompi rooli

Mikkosen mukaan injektiohoito muuttaa perustavalla tavalla sitä, miten korvaushoito on totuttu Suomessa järjestämään.

– Päihdehoidon Käypä hoito -suositukset lähtevät siitä, että hoito olisi ensisijaisesti päihdeterapeuttista työtä, jota tehostetaan lääkehoidolla. Vallitsevassa korvaushoitojärjestelmässä tämä on jäänyt vajavaiseksi.

Jotta hoito voi olla terapeuttista ja keskustelevaa, pitää potilaan pystyä avoimesti puhumaan myös erilaisten huumausaineiden himosta, retkahduksista ja käytön todellisesta tilanteesta.

– Tämä on ollut mielestäni kiinnostava asia. Joissakin hoitopaikoissa hoitajat ovat olleet hämmentyneitäkin siitä, miten omaa päihdeterapeuttista ammattitaitoa pääsee nyt hyödyntämään. Se tekee työstä vaativampaa verrattuna siihen, että opetellaan tietyt säännöt, miten otetaan huumeseulat ja annetaan kotilääkkeitä, Mikkonen sanoo.

Korvaushoitoa on kritisoitu liian lääkekeskeisenä.

– Tämä kotilääkkeiden ansaintamalli on ollut keskeinen syy siihen.

Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa käytettävää lääkettä voi nyt saada päivittäin otettavina tabletteina tai harvemmin annosteltavana injektiona. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Vapautta potilaalle

Muitakin hyötyjä on. Päihdepsykiatri Antti Mikkonen piti injektiota mullistavana jo ennakkoon.

Sen uskottiin ennen kaikkea helpottavan opioidiriippuvaisten arkea ja tuovan vapautta suunnitella elämää ilman päivittäistä käyntiä korvaushoitoklinikalla.

Korvaushoidossa tablettina annettava lääke on pitänyt käydä hakemassa klinikalta joka päivä samaan aikaan. Päivittäistä lääkkeenhakua on voinut olla kuukaudesta, vuodesta toiseen.

– Olen iloisesti yllättynyt siitä, miten hyvin injektio on toiminut. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä ja toisaalta ammattilaiset ovat nähneet uusia etuja siinä, miten hoitoa voidaan parantaa, Mikkonen sanoo.

Henkilökunnalta jää aikaa muuhun hoitotyöhön, kun lääkkeiden jakoa ei tarvitse järjestää joka päivä, eikä tabletin liukenemista potilaan suussa tarvitse valvoa.

Sama kokemus on myös Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten korvaushoitoyksikössä.

– Potilaat ovat kokeneet, että injektio on vienyt heidän kuntoutumistaan merkittävästi eteenpäin, kun joka aamu ei ensimmäisenä tarvitse miettiä lääkettä, vaan olo on tasainen, palveluesimies Sonja Eerola sanoo.

Injektiohoidon alku on kuitenkin voinut olla osalle potilaista myös vaikea.

– Injektion vaikutus ei välttämättä heti kanna seitsemää vuorokautta. Tähän on vastattu antamalla injektioita tihennetysti, viiden tai kuuden vuorokauden välein. Yleensä oikea annos ja annosteluväli löytyy neljässä viikossa, Eerola sanoo.

Suomessa annetaan korvaushoitoa vuosittain muutamille tuhansille opioidiriippuvaisille. Kattavaa rekisteritietoa ei ole. Esimerkiksi vuonna 2015 arvio potilaiden määrästä oli noin 3 300.

700 potilasta

Pitkävaikutteisen injektiomuotoisen lääkkeen käyttö on vuoden aikana laajentunut Suomessa.

Päihdepsykiatri arvioi, että pitkävaikutteinen lääke annetaan jo noin 700 potilaalle.

– Kiinnostus on ollut kovaa eri puolilla Suomea. Etenkin pienet ja keskisuuret kaupungit, joissa byrokratia ei ole niin suurta, ovat olleet edelläkävijöitä, Mikkonen sanoo.

Tarkempia lukuja injektiohoidolla olevien korvaushoitopotilaiden määrästä ei vielä ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdään parhaillaan laajaa opioidikorvaushoidon selvitystä, jossa kerätään tietoa myös käytössä olevista lääkemuodoista. Korvaushoitoa järjestävät yksiköt vastaavat parhaillaan kyselyyn, eikä tuloksia vielä ole.

Mikkonen on itse selvittänyt lääkkeen käyttömääriä suoraan Buvidal-lääkkeen maahantuojalta.

– Heidän on sitä helppo arvioida. Jos injektio annetaan kuukauden välein, potilaiden määrää pystytään arvioimaan kuukausi-injektioiden myyntimäärällä. Samoin, jos on myyty viikottain annettavia, niin neljä myytyä annosta tarkoittaa yhtä potilasta.

Ruotsalaisvalmisteinen lääke sai EU:n laajuisen myyntiluvan marraskuun lopulla 2018.

Injektio korvaa kotiannokset

Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä Kymsotessa injektiohoito otettiin käyttöön keväällä.

Injektion saavat kaikki halukkaat, joille se voinnin ja lääkityksen puolesta sopii. Kotkassa injektio annetaan noin 50 asiakkaalle, joita Kotkan korvaushoitoyksikössä on 130. Kouvolassa sadasta asiakkaasta 15 saa korvaushoitolääkkeen injektiona.

Kuntayhtymässä on kokeiltu parin kuukauden ajan uutta käytäntöä, jonka injektiohoito mahdollistaa. Buprenorfiinia lääkkeenään saaville potilaille ei Kotkassa luovuteta tabletteja enää ollenkaan kotiin vietäväksi. Sen sijaan kotilääkepäivät hoidetaan jatkossa injektiolla.

– Tämä vähentää riskiä, että lääkkeitä kulkeutuu vääriin käsiin, Kymsoten korvaushoitoyksikön palveluesimies Sonja Eerola sanoo.

Kouvolassa ja Haminassa siirrytään ensi vuonna samaan käytäntöön kuin Kotkassa.