Pitkä vääntö Vattajan ympäristöluvista päätökseen: Puolustusvoimat tarvitsee luvan vain raskasaseammunnoille

Korkein hallinto-oikeus ei näe perusteita toiminnan laajemmalle luvittamiselle.

Vattaja
Ilmatorjuntapanssarivaunu laukaisee ammuksen ilmapuolustusharjoitusleirillä Lohtajan Vattajalla.
Vattajan alue on ollut Puolustusvoimien käytössä vuodesta 1952.Juha Kemppainen / Yle

Pitkään jatkunut vääntö Puolustusvoimien harjoitustoiminnan luvittamisesta Lohtajan Vattajalla on saanut sinetin. Puolustusvoimat joutuu hakemaan ympäristölupaa raskasaseammunnoille.

Raskasaseammunnoista saattaa aiheutua melua, joka ylittää suositusarvot. Vasta lupakäsittelyn yhteydessä kuitenkin arvioidaan, onko toiminnasta aiheutuva rasitus kohtuutonta ja pitääkö sen vaikutuksia rajoittaa lupamääräyksillä.

Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen siitä, että Puolustusvoimat tarvitsisi ympäristöluvan, joka kattaa raskasaseammuntojen lisäksi myös muun ampumatoiminnan sekä helikopteri- ja maalennokkitoiminnan.

Ratkaisu noudattaa Ely-keskuksen päätöstä kolmen vuoden takaa. Kokkolan kaupunki valitti Elyn päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ottikin tiukemman linjan ja edellytti puolustusvoimilta koko ampumatoiminnan kattavaa lupaa.

Puolustusvoimat valitti asiassa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka nyt siis sallii toiminnan kevyemmän luvittamisen.

Vattajan harjoitusalue on ollut Puolustusvoimien käytössä vuodesta 1952. Ympäristölupa on tähän asti ollut polttonesteiden jakeluasemalle ja kuorma-autojen ja muun kaluston varikkoalueelle, mutta ammuntoja ei ole tarvinut aiemmin luvittaa.

On erittäin hyvä, että nyt luvitetaan suurinta melua aiheuttava toiminta ja saadaan sille jonkinlaiset reunaehdot.

Ympäristösihteeri Juhani Hannila

Kokkolan kaupunki toivoi, että toimintaa Vattajalla olisi tarkasteltu kokonaisuutena, joten siksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli pettymys. Ympäristösihteeri Juhani Hannila pitää raskasaseammuntojen ympäristölupavaatimusta kuitenkin hyvänä asiana.

– On erittäin hyvä, että nyt luvitetaan suurinta melua aiheuttava toiminta ja saadaan sille jonkinlaiset reunaehdot.

Puolustusvoimat harjoittelee Lohtajan Vattajalla Kokkolan pohjoispuolella säännöllisesti. Raskailla aseilla on viime vuosina ammuttu keskimäärin 30 päivänä vuodessa.

Ampuma-alueella sijaitsee Suomen laajin ja edustavin hietikkoisten luontotyyppien muodostama Natura-alue. Maakuntakaavassa se on merkitty puolustusvoimien käytössä olevaksi erityisalueeksi.

Puolustusvoimille alue on tärkeä, sillä se on ainoa alue, jossa voi harjoitella kolmen puolustushaaran yhteistoimintaa ilmapuolustuksessa. Se on myös maan ainoa alue, jossa voidaan ampua kaikilla käytössä olevilla ilmatorjunnan asejärjestelmillä.

Hallinto-oikeus: Puolustusvoimien toiminta Vattajalla vaatii nykyistä laajemmat ympäristöluvat – Kokkola ilahtui päätöksestä

"Ampumamelu ei ole kohtuutonta" – myös puolustusvoimat valittaa Vattajan ympäristöluvasta

Päätös Vattajan ympäristöluvan tarpeesta saa kritiikkiä – "ohueksi jäi"

"Kovapanosammunta ei ole tavanomaista melua" – Vattajalle ennakkotapaus Santahaminasta