Turun kaupunkitutkimusohjelmasta 600 000 euroa viidelle tutkimushankkeelle

Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on muun muassa tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.

Kaupunkitutkimus
Åbo stads vapen på en blå flagga mot en blå himmel med lite moln.
Amanda Vikman/Yle

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Isoimmat, 150 000 euron summat myönnettiin kahdelle työryhmälle. Professori Jussi S. Jauhiainen työryhmineen selvittää luontosuhdetta maahanmuuttajien hyvinvoinnin tekijänä fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Professori Hannu Ruonavaaran työryhmän tutkimushanke on ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot - yksinäisyyden torjuntaa ja vastavuoroista tukea?

125 000 euron rahoituksen saivat professori Visa Immosen ja professori Kirsi Vainio-Korhosen vetämät työryhmät. Immosen aiheena on Turun vanhankaupungin kulttuuriperintö unelmina, taistelutantereena ja urbaaniympäristönä. Vainio-Korhosen ryhmän tutkimuskohteena on köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään.

Professori Kimmo Grönlundin työryhmä sai 50 000 euroa Turku keskustelee - Participatory Urban Development tutkimushankkeelle.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin syksyllä 2019 avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia saapui 24 kappaletta. Arviointiraatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Tiedotteen mukaan vuodesta 2009 lähtien toimineen ohjelman tavoite on tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, ja lisätä yliopistoissa tehtävän kaupunkitutkimuksen sekä kaupungin johdon ja hallinnon välistä vuorovaikutusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimus kohdistuu Turun strategian teemojen puitteissa yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.