1. yle.fi
  2. Uutiset

Näin perusturva muuttuu tänä vuonna – äitiyspäiväraha lasketaan uudella tavalla, aktiivimallista päästään eroon ja eläkkeet nousevat

Uusi vuosi tuo tullessaan muutoksia Kelan etuuksiin. Katso tästä lista siitä, mikä kaikki muuttuu.

sosiaaliavustukset
isä ja lapsi talvisella tiellä
Muun muassa vanhempainpäivärahan vähimmäismäärä suurenee.AOP

Kelan etuudet muuttuvat tästä päivästä lukien. Tähän juttuun on koostettu tärkeimmät muutokset, ja lisätietoa saa Kelan sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Vuoden vaihteessa uudistuu moni muukin asia. Muista kuin Kelan maksamien etuuksien muutoksista voi lukea tästä Ylen jutusta.

Perhe-etuudet nousevat

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityisäitiysrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä nousee 28,94 euroon päivässä. Vuonna 2019 summa oli 27,86 euroa päivässä.

Lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta suurenee 10 euroa kuukaudessa. Myös yksinhuoltajakorotus nousee: uusi määrä on 63,30 euroa kuukaudessa. Vuonna 2019 se oli 53,30 euroa.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 1,0 prosenttia.

Äitiyspäivärahojen laskentaan iso muutos

Vanhempainpäivärahojen laskemiseen tulee iso muutos. Vuositulo lasketaan jatkossa niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Tähän mennessä vanhempainpäivärahaton laskettu yleensä verotuksessa vahvistettujen edellisvuoden työtulojen perusteella tai vaihtoehtoisesti myös päivärahaa edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Nyt tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis yksi kuukausi. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa oikeus päivärahaan alkaa tammikuussa 2020. Tällöin vuositulo lasketaan ajalta 1.1.2019–31.12.2019.

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt ansionmenetyskorvaukset sekä tietyt etuudet, kuten työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja opintoraha. Vuositulo voi koostua useammasta eri tulosta, kuten palkasta ja etuudesta. Kela saa yleensä tarvittavat tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista.

Vanhempainpäiväraha voi muutoksen jälkeenkin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta.

Tietyissä tilanteissa päivärahan määräytymistä voi hakea 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden tulojen perusteella.

Jos tuloja ei 12 kuukauden tarkastelujakson aikana ole tai ne ovat hyvin pienet, päiväraha on vuonna 2020 vähintään vähimmäismääräinen eli 28,94 euroa päivässä.

Elatustukea nostetaan

Täyden elatustuen määrä suurenee ja on nyt 167,01 euroa kuukaudessa. Viime vuonna summa oli 158,74 euroa kuukaudessa.

Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1128,57 euroa kuussa.

Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 282,14 euroa kuussa. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. Vuoden 2019 määrät olivat 1120,00 euroa kuussa ja 280,00 euroa kuussa.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi elättää itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 790,00 euroa kuukaudessa, kun lapsi asuu kotona, ja 1 128,57 euroa kuukaudessa, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2019 rajat olivat 784,00 euroa ja 1120,00 euroa kuussa.

Aktiivimallista luovutaan

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla.
Aktiivimalli pöyristytti monia.Kimmo Hiltunen / Yle

Kaksi vuotta voimassa ollut työttömyysturvan aktiivimalli haudataan heti vuoden vaihtuessa. Kuoppaaminen ei kuitenkaan tarkoita, että aktiivimallille tulee heti loppu. Vielä tammikuussa 2020 työttömyysrahat maksetaan vanhan mallin mukaisesti. Esimerkiksi joulukuulta 2019 kertynyt etuus voidaan maksaa alennettuna tammikuun 2020 puolella.

Myös työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrä pysyy ennallaan eli viidessä.

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä. Summa oli 32,40 euroa päivässä vuonna 2019.

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,79 euroa päivässä.

Lapsikorotukset ovat yhdestä lapsesta 5,28 euroa päivässä, kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 euroa päivässä ja vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 10,00 euroa päivässä.

Opintotuki nousee

Lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousee vuoden alussa 25 euroa ja on siten jatkossa noin 350 euroa kuukaudessa.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automaattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuen määrä suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa.

Muita opintorahoja korotetaan noin prosentilla elokuussa, kun opintorahan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Jatkossa indeksitarkistus tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. Samalla opintotuen tulorajoja korotetaan seuraavalle kahdelle vuodelle noin 4,5 prosenttia palkkojen muutoksen mukaisesti.

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika lyhenee kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään ensi huhtikuun lopussa.

Lisäksi tammikuusta alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 euroa kuukaudessa. Aikaisemmin asumislisän määrä on ollut pienempi tietyissä entisen Itä-Euroopan maissa opiskelevilla.

Eläkkeisiin tulee korotuksia

Iäkäs nainen vetää pyörällistä laukkua perässään.
Takuueläke on täysimääräisenä vuoden alusta noin 835 euroa.Henrietta Hassinen / Yle

Kansaneläkkeen täysi määrä nousee 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täysi määrä 50 eurolla kuukaudessa. Korotuksen jälkeen yksineläjän täysimääräinen kansaneläke on yhteensä noin 663 euroa ja avo- tai avioliitossa asuvan 592 euroa.

Takuueläke on täysimääräisenä vuoden alusta noin 835 euroa.

Eläkeputken ikäraja nousee

Eläkeputken alaikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Eläkeputki tarkoittaa, että peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti.

Muutos tulee voimaan heti. Käytännössä se alkaa vaikuttaa vasta vuonna 2022, jolloin vuonna 1961 syntyneet täyttävät 61 vuotta.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 prosenttia kaikissa kolmessa kuntaryhmässä. Asumismenojen enimmäismäärä on nyt 8 360 euroa, 7 688 euroa ja 6 745 euroa vuodessa.

Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuun rajat ja prosenttiosuus muuttuvat myös vuoden vaihteessa. Lisäomavastuu on vuoden alusta alkaen 41,3 prosenttia siitä tulojen osasta, joka ylittää tulorajan.

Lisäomavastuun tuloraja vuonna 2020 on yksin asuvalle 9 300 euroa vuodessa. Tuloraja on 13 341 euroa vuodessa avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen. Jos puolisolla on oikeus asumistukeen, raja on 15 184 euroa vuodessa.

Nyt asumistukea saa entistä suuremmilla tuloilla

Yleistä asumistukea voi saada nyt aiempaa suuremmilla tuloilla. Se johtuu siitä, että enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan.

Uudet rajat otetaan käyttöön tammikuusta alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Asumistuen perusomavastuisiin tulee myös muutoksia. Tietyillä ehdoilla omavastuuta ei tarvitse maksaa lainkaan.

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuoden 2020 alusta alkaen se on 502,21 euroa kuukaudessa. Vuonna 2019 summa oli 497,29 euroa.

Yksinhuoltajien perusosan määrää korotetaan erikseen. Nyt se on 572,52 euroa kuukaudessa, kun viime vuonna summa oli 547,02 euroa.

Lääkekattoon tulee korotus

Apteekkari esittelee Kontulan apteekissa kakkostyypin diabeteksen lääkkeitä, joiden Kela-korvaus on laskenut
Lääkekatto nouse 578 euroon vuodessa.Juha Kivioja / Yle

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto nousee hieman ja on tänä vuonna 577,66 euroa vuodessa. Vuonna 2019 katto oli 572 euroa.

Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta enää 2,50 euron omavastuun.

Tieto lääkekaton ylittymisestä näkyy heti apteekissa. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta, vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä kasvaa

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on nyt 28,94 euroa päivässä. Summa oli 27,86 euroa päivässä vuonna 2019.

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä nousee 33,39 euroon päivässä vuodesta 2019, jolloin se oli 31,39 euroa päivässä.

Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella

Vuoden 2020 alusta sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 1 kuukausi.

Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa oikeus päivärahaan alkaa tammikuussa 2020. Tällöin vuositulo lasketaan ajalta 1.1.2019–31.12.2019.

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt ansionmenetyskorvaukset sekä tietyt etuudet, kuten työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja opintoraha. Vuositulo voi koostua useammasta eri tulosta, kuten esimerkiksi palkasta ja etuudesta. Kela saa yleensä tarvittavat tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista.

Tietyissä tilanteissa päivärahan määräytymistä voi hakea 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden tulojen perusteella.

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille

Keväästä 2020 alkaen Kela alkaa järjestää pitkäkestoista neuropsykiatrista perhekuntoutusta, joka on suunnattu 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Lapsella tai nuorella pitää olla diagnosoituna jokin neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autisminkirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä.

OPI-kuntoutusta tarjolla yhä useammalle nuorelle

Nuori nojaa päätään käsiinsä pöytää vasten.
OPI tarjoaa apua esimerkiksi masentuneille opiskelijoille.Ritva Tarkki / Yle

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maata.

OPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville 16–29-vuotiaille opiskelijoille.

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat hieman.

Alle 16-vuotiaan perusvammaistuki on 93,05 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 217,13 euroa kuukaudessa ja ylin vammaistuki 421,03 euroa kuukaudessa.

16 vuotta täyttäneen perusvammaistuki on 93,05 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 217,13 euroa kuukaudessa ja yli vammaistuki 421,03 euroa kuukaudessa.

Eläkettä saavan perushoitotuki on 71,21 euroa, korotettu hoitotuki 155,15 euroa, ylin hoitotuki 328,07 euroa ja veteraanilisä 107,49 euroa kuukaudessa.

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin syntyy, jos ansaitsee vähintään 723,69 euroa kuussa. Vuonna 2019 summa oli 696,60 euroa kuukaudessa.

Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Lue myös:

Oikeusasiamies kieltäisi automaattiset viranomaispäätökset – Virastojen johtajat kauhuissaan: Tarvitaan tuhansia virkamiehiä lisää

Yhä useampi rahoittaa opintonsa lainalla – opintolainaa nostaneiden määrä kaksinkertaistunut vuosikymmenessä

Mitä pidempi perhevapaa, sitä enemmän eläke kärsii: “Näistä pitäisi puhua jo neuvolassa”

Äitiysraha pohjautuu kohta enemmän raskausaikana tienattuihin tuloihin – Uudistuksen pelätään tekevän loven pätkätyöläisten kukkaroon

Lue seuraavaksi