Kunnille Soitelta 6,6 miljoonan lisälasku – ajatus Kokkolan uusista terveyskeskustiloista hiertää valtuustoa yhä

Valtuusto oli tyytyväinen saatuaan tarkemman erittelyn siitä, mistä lisärahan tarve on tullut. Moitetta tuli siitä, että tietoja piti odottaa viime hetkeen.

Soite
Kuvassa sairaalakyltti
Neurologian ja kuntoutuksen yksikkö on yksi kustannuksia lisännyt tekijä. Siinä yhdistyvät perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Toisaalta säästöä syntyi perusterveydenhuollon vuodeosaston yhdistämisestä yksikköön.Heini Holopainen / Yle

Sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soiten valtuusto hyväksyi vuoden viimeisenä päivänä lisätalousarvion eli käytännössä 6,6 miljoonan euron lisälaskun jäsenkunnille.

Valtuusto palautti lisätalousarvion uudelleen valmisteluun joulukuun alun kokouksessa. Siksi valtuusto joutui kokoontumaan uudenvuoden aattona, sillä lisätalousarvio pitäisi hyväksyä kuluvan talousvuoden aikana.

Pekka Puolimatka esitti vieläkin asian palauttamista, mutta esitys raukesi kannattamattomana. Puolimatka kirjautti asiassa eriävän mielipiteen.

Kokouksessa korostui se, että valtuutetut kokevat saaneensa tietoa liian vähän tai ainakin liian myöhään. Nyt esityslistassa oli eritelty, mistä tarve lisärahalle on syntynyt. Valtuutetut kiittelivätkin virkamiestyötä, mutta moittivat sitä, että tarkemmat tiedot saatiin vasta viime metreillä.

– Ihmettelen väitettä siitä, ettei valtuusto olisi esittänyt perusteluja asian palauttamiselle. Halusimme erittelyä ja hyvä, että kustannuksia on nyt avattu osa-alueittain. Ihmettelen, miksi sitä ei ole voitu tehdä heti ensimmäiseen budjettikeskusteluun, sanoi Riitta Rahkola.

Perhon Tapio Peltokangas komppasi Rahkolaa. Hänen mukaansa arvokeskustelu vaatii eritellyt luvut pohjakseen, eikä tuollaista keskustelua olisi voitu käydä aiemmin.

– Otetaan opiksi ja ojennukseksi, että muutetaan toimintamalli tällaiseksi. Ei se niin monta sivua vaadi. Jos nämä paperit olisi ollut jo viime kokouksessa, ei olisi tarvittu tätä kokousta.

Menojen kasvun taustalla ovat esimerkiksi terveyden ja sairaanhoidossa muun muassa uudet toiminnot, kuten kuntoutus ja neurologia sekä päivystys- ja diagnostiikka Pädi. Vammaispalveluissa asiakasmäärä ja asumispalveluiden tarve ovat kasvaneet. Lisäkuluja on tullut myös omaishoidon tuen kasvusta sekä kotisairaalatoiminnan laajentumisesta.

Valtuustossa käytettiin kriittisiä puheenvuoroja siitä, että keskussairaalassa kulut kasvavat, kun samalla perusterveydenhuoltoa supistetaan maakunnassa. Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi muistutti, että erikoissairaanhoidossa saavutettiin 2,8 miljoonan säästö uusien yksikköjen muodostamisen myötä.

Hypake kivenä kengässä

Kokkolaan suunniteltu hypake eli hyvinvointipalvelukeskus hiertää yhä Soiten valtuustoa. Siitä käytiinkin lähes enemmän keskustelua kuin lisätalousarviosta, kun Toholammin Ilkka Piispanen halusi tietää, onko virkamiesvalmistelu asiassa jatkunut siitä huolimatta, että valtuusto poisti suunnittelumäärärahan hankkeelta.

Uutta vai vanhaa? Päätös terveyskeskuksen uusista tiloista venyy yhä Kokkolassa

Hyvinvointipalvelukeskus tarkoittaa käytännössä uusia tiloja Kokkolan terveyskeskukselle. Tarkoitus oli rakentaa uudet tilat, joihin tulisi ensi vaiheessa terveyskeskus, hammashoito ja aikuisten kuntoutusta. Soite ehti jo lähettää ministeriöön poikkeamislupahakemuksen, mutta valtuusto torppasi hankkeen.

Erityisesti maakunnan edustajat pitävät hanketta Kokkolan asiana eivätkä ole halukkaita maksattamaan sitä Soitella.

Toholampi: Hyvinvointipalvelukeskus rakennettava Kokkolan rahoilla

Vetelin Jussi Torppa muistutti kokouksessa, että valtuuston päätös oli yksiselitteinen eikä Soiten pidä viedä hanketta eteenpäin. Valtuutetut halusivat tietää, onko esimerkiksi Portista vapautuvia tiloja mahdollista käyttää tai olisiko maakunnassa tiloja tai jopa halua toteuttaa hanke.

Sekä toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila että valtuutettu Kristiina Teerikangas sanoivat puolestaan, että kyse on Soiten työntekijöistä, joten vastuu heidän työoloistaan on Soitella.

Osa henkilöstöstä on kärsinyt nykyisissä tiloissa sisäilmaongelmista. Lisäksi vanhat tilat ovat osin toimimattomat ja rakennusteknisesti käyttöikänsä päässä. Tiloissa jatkaminen on ollut mahdollista, koska uusiin tiloihin on lupailtu päästävän vuoden, kahden sisällä.

Soiten hallitus linjaa seuraavassa kokouksessaan, miten uusien tilojen kanssa edetään, kun hypake-hanke osoittautui mahdottomaksi. Korkiakoski-Västi väläytti mahdollisuutta siitäkin, että jos väistötiloja tarvitaan nopeasti, esimerkiksi hammashoitoa tarvitsevat kokkolalaiset saattaisivat joutua hakemaan sitä maakunnan hammashoitoloista. Pitkäkestoinen ratkaisu se ei hänen mukaansa silti voi olla.

Hallituksen jäsen Antti Hietaniemi katsoo, että hypake on yksi niistä isoista asioista, joissa pitää päästä eteenpäin luottamuksen hengessä ja yhteisellä linjalla. Hän toivoo, että esimerkiksi nykyisten tilojen käyttöön liittyvät ukaasit tuotaisiin avoimesti tietoon, samoin väistötiloista syntyvät kustannukset.

Luottamus ja rakentaminen nousivat esiin muissakin puheenvuoroissa. Kaustisen Kai-Eerik Känsälä sanoi olevansa surullinen siitä, että tilanne on päästetty nykyiselleen.

– Emme rakenna mitään hyvää hajottamalla, vaikka joku voikin saada siitä voimaa. On otettava uudelleen ne asetelmat, jotka ovat olleet Soiten syntyessä: rakentamisen linja, jolla saadaan hyvät tulokset. Ei tuhlata tätä mahdollisuutta väittelemällä.