Hyppää sisältöön

Analyysi: Tervetuloa 2020-luvulle! Olemme siirtymässä postnormaaliin aikaan, jossa tulevaisuus on erilainen mutta voi olla parempi

Vanhasta toivosta on syytä luopua, maailma ei palaa entiselleen. Yksi tämän päivän tärkeimmistä taidoista on opetella tulevaisuustaitoja.

Yksi megatrendeistä on verkostomaisen vallan lisääntyminen. Kuvassa nuoret osallistuivat ilmastolakkoon 27. syyskuuta Helsingissä. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Elämme omituisia aikoja. Maailma on täynnä hämmennystä ja hämmentäjiä. Ristiriidat lisääntyvät ja hämmennys on valtaa. Jotain on muuttumassa, se on ollut selvää jo jonkun aikaa.

Uudenvuodenyönä julkaistu Sitran Megatrendit 2020 -raportti muistuttaa, että enää ei ole toivoa, että maailma pysyisi nykyisellään. Vanhasta toivosta on syytä luopua.

Toivoa maailmassa tietysti on. Vaikka tulevaisuus onkin erilainen, se voi silti olla nykyistä parempi, raportissa kerrotaan.

Kaikki ajat ovat omalla tavallaan hyviä. Uusi vuosikymmen vaatii tietenkin taas uusia kansalaistaitoja. Niitä opetellessa ihminen kehittyy.

Sitran megatrendiraportin laatinut tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva sanoo, että nyt tarvitaan kokonaiskuvan ja jännitteiden ymmärrystä, jotta pystymme ensinnäkin keskustelemaan rakentavammin toivottavista tulevaisuuksista ja toisaalta rakentamaan yhdessä parempaa huomista.

Kuulostaa mahdolliselta.

Muutosta muuttavia muutoksia kannattaa tarkkailla

Sitran raportissa megatrendejä on siis viisi: ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, verkostomaisen vallan voimistuminen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä teknologian sulautuminen kaikkeen.

Dufvan mukaan kaikkein eniten tulevaisuuteemme vaikuttaa, löydämmekö tällä vuosikymmenellä vastauksia ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien ylikulutukseen ja jäteongelmaan.

Sitran listaamia muita tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kannattaakin katsoa suhteessa ekologiseen kestävyyskriisiin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Jokaisen megatrendin takana on kuitenkin erittäin kiinnostavia kehityskulkuja, joista ei oikein vielä ota selvää. Jossakin siellä taustalla ne lymyilevät. Niitä kutsutaan metatrendeiksi.

Metatrendejä ovat esimerkiksi siirtyminen postnormaaliin aikaan tai tunteiden merkityksen korostuminen.

Katsotaanpa sitä laajempaa kuvaa

Maailman monimutkaisuus, epämääräisyys ja ristiriidat ovat viime aikoina korostuneet. Kohta ne vasta korostuvatkin, kun siirrymme postnormaaliin aikaan.

Postnormaalissa ajassa monimutkaisuus täytyy hyväksyä, sillä vanhaa yksinkertaista aikaa ei enää ole. Tällä vuosikymmenellä yllätykset, erilaiset jännitteet ja asioiden epäjatkuvuus yleistyvät.

Sitra esittää, että postnormaalissa ajassa syntyy keskeinen jännite yksinkertaisuuden kaipuun ja monimutkaisuuden hyväksymisen välille. Samalla kasvaa halu löytää yksinkertaisia selityksiä monimutkaisiin asioihin.

Uuden vuosikymmenen tärkeitä taitoja ovat muun muassa kyky nähdä asioiden välisiä yhteyksiä, halu taustoittaa asioita sekä taito tarinallistaa asiat kiinnostavasti.

Asioilla on mittasuhteet. Parhaiten pärjäävät ne, jotka ymmärtävät muutosten suuruuden ja ymmärtävät muutosten keskinäisiä suhteita.

Sitran Mikko Dufvalla on tarjota myös keino postnormaalin ajan vastakkainasettelun ja hämmennyksen lievittämiseen. Erityisen tärkeää olisi Dufvan mukaan kokonaiskuvan ymmärtäminen. Laajempien kokonaisuuksien hahmottamisesta tulee postnormaalin ajan selviämistaito.

Sitten alkaa tunteiden ymmärtämisen aika

Postnormaali aika saa monet vihaisiksi ja pelokkaiksi. Muutokset ovat suuria, se aiheuttaa epävarmuutta. Postnormaalissa ajassa tunteiden ja niiden ymmärtämisen merkitys kasvaa.

Tunteisiimme pyritään nimittäin vaikuttamaan yhä tehokkaammilla ja kohdennetummilla keinoilla. Ääripäiden ajattelu nousee voimakkaammin esiin ja asiat kärjistyvät.

Postnormaali aika lisää heimoutumista. ”Me vastaan ne” -ajattelu lisääntyy, koska se yksinkertaistaa yhä monimutkaisemmaksi käyvää maailmaa. Ihmiset hakevat eroja toisistaan yksittäisistä asioista ja valitsevat heimonsa sen perusteella.

Sitran raportissa todetaan, että joko–tai-ajattelun sijaan nyt tarvitaan sekä–että-ajattelua. Oppivainen postnormaalin ajan kansalainen jaksaa etsiä ja esittää niitä harmaan sävyjä myös vastakkainasettelutilanteissa.

Tulevaisuus ei synny tulevaisuudessa

Sitran megatrendiraportissa muistutetaan, että tämän päivän valinnoista ja päätöksistä riippuu, miltä se tulevaisuus näyttää. Nämä nykyhetken toimet luovat paljon mahdollisuuksia.

Postnormaali aika antaa esimerkiksi mahdollisuuksia keksiä uusia keinoja vahvistaa demokratiaa, nopeuttaa päätöksentekoa ja uudistaa yhteiskuntaa. Se antaa mahdollisuuksia heille, joiden ääni on aiemmin kuulunut huonosti.

Myös uudenlainen talousjärjestelmä saattaa lisätä hyvinvointia ja auttaa ympäristön tilan paranemisessa. Teknologiastakin on paljon apua, kunhan sitä maltetaan käyttää viisaasti.

Jos tämän päivän valinnat ja päätökset ovat huonoja, maailma saattaa jäädä uudella vuosikymmenellä jännitteiseen tilaan. Jos ne ovat parempia, kehitys saattaa viedä johonkin sellaiseen hyvään, jota vielä ei ole edes näkyvissä.

Koska tulevaisuus riippuu nykyhetken valinnoista ja päätöksistä, toivoo Sitra raportissaan, että yhä useampi kehittäisi tulevaisuustaitojaan. Se vaatii kykyä kuvitella, mitä eri tulevaisuuden vaihtoehdot tuovat tullessaan ja kiinnostusta osallistua tulevaisuuden tekemiseen.

Maailma ei siis palaa entiselleen, mutta näyttää siltä, että 2020-luku voi silti olla aiempaa parempi.

.
.