1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kyselytutkimus

Maailma, Eurooppa ja Suomi ovat matkalla kohti huonompia aikoja, uskovat kansalaiset – miehet optimistisempia kuin naiset

Erityisen synkkä kuva tulevaisuudesta on perussuomalaisten kannattajilla.

kyselytutkimus
helsinkiläisten siluetteja ja heijastuksia lätäköissä
Eniten uskoa tulevaan oli vastaajilla, jotka kertoivat kannattavansa kokoomusta tai vihreitä. Asia selittyy osin kaupunkilaisuudella. Molempien puolueiden kannattajat asuvat usein kaupungeissa, ja kaupunkien tulevaisuus myös nähtiin muita alueita myönteisempänä.Pascal Boegli / AOP

Suuri osa suomalaisista uskoo niin maailman, Euroopan kuin Suomenkin kehittyvän 20–30 vuoden kuluessa nykyistä huonompaan suuntaan, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselytutkimuksesta.

Maailman kehityssuuntaa huonona pitää 63 prosenttia, Euroopan 59 prosenttia ja Suomen 51 prosenttia kansalaisista.

Hieman alle puolet ennakoi kotimaakuntansa ja kotikuntansa muuttuvan entistä huonommiksi. Neljännes suomalaisista suhtautuu luottavaisesti Suomen sekä oman maakuntansa ja asuinkuntansa kehitykseen ja arvioi suunnan olevan nykyistä parempi.

Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä viiden alueen kehityksestä tulevien 20–30 vuoden ajalle. Enemmistö suomalaisista ei usko yhdenkään kysytyn alueen kehittyvän kohti parempaa.

Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat vähiten lohduttomia

Miesten käsitys kaikkien alueiden kehityksestä on optimistisempi kuin naisilla. Eniten en osaa sanoa -vastauksia tuli nuorimpien eli 18–30-vuotiaiden vastaajien joukosta, mutta heidän keskuudessaan oman kotikunnan kehitykseen suhtaudutaan hieman keskiarvoa useammin myönteisesti.

Oppositiopuolueiden kannattajien näkemykset olivat synkempiä kuin hallituspuolueiden kannattajilla. Puoluekantaa tarkastellessa toiseen ääripäähän asettuvat kokoomus ja vihreät, toiseen perussuomalaiset.

Kokoomuksen ja vihreiden kannattajilla on keskimäärää enemmän uskoa tulevaisuuteen. Osin tämä selittyy sillä, että vihreiden ja kokoomuksen tukijat asuvat keskimäärää useammin kaupungeissa, joiden kehitys nähdään muita alueita myönteisempänä.

Perussuomalaisten kannattajat uskovat vankimmin, että kehitys kulkee niin kotona kuin kauempanakin kohti ikäviä aikoja.

Kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS joulukuun alussa. Vastaajia oli yli tuhat, ja tulosten virhemarginaali on alle kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue seuraavaksi