1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. United Brotherhood

Oikeus päättää United Brotherhoodin väliaikaisesta toimintakiellosta tammikuun lopulla – Poliisi ja syyttäjä koettavat saada rikollisjärjestön polvilleen

Syyttäjä ja Poliisihallitus halusivat United Brotherhoodille ja Bad Union- järjestölle väliaikaisen toimintakiellon välittömästi.

United Brotherhoodin johtajana pidetty Tero Holopainen (vas.) ja häntä oikeudessa avustanut Ilkka Ukkonen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden istunnossa Porvoossa 8.tammikuuta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ratkaisee tammikuun lopulla asetetaanko United Brotherhood ja Bad Union- rikollisjärjestöt väliaikaiseen toimintakieltoon.

Välittömästi voimaan tulevaa kieltoa vaativat oikeudessa keskiviikkona syyttäjä ja Poliisihallitus.

Käräjäoikeuden päätös annetaan kansliapäätöksenä 24. tammikuuta. Oikeus päätti siirtää päätöksentekoa käsiteltyään asiaa vahvennetulla kolmen tuomarin kokoonpanolla.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoo, että ratkaisun siirtäminen väliaikaisesta toimintakiellosta myöhemmäksi ei tullut yllätyksenä. Käräjäoikeudella olisi ollut mahdollisuus antaa päätös välittömästikin.

– On selvää, että oikeus haluaa harkita asiaa huolellisesti.

Oikeus: Lakkautuskanteen käsittelyyn on perusteet

Käräjäoikeus päätti valmisteluistunnon alussa, että se käsittelee syyttäjän ja Poliisihallituksen kanteen United Brotherhoodin ja siihen kuuluvan Bad Union- järjestön lakkauttamisesta.

Käräjäoikeus pitää niiden toiminnasta vastaavana henkilönä oikeuden istuntoon osallistunutta Tero Holopaista.

Holopaista avustanut Ilkka Ukkonen korosti oikeudessa, että yhdistykset ovat lakkauttaneet toimintansa eikä perusteita oikeusprosessille ole.

– Molemmat lakkautettavaksi vaadittavat yhdistykset on lakkautettu. Ne ovat itse lakkauttaneet itsensä. Toiminta, mitä vaaditaan kiellettäväksi, on lopetettu.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan yhdistysten on osoitettava itse myöhemmin järjestettävässä pääkäsittelyssä, että ne ovat lopettaneet toimintansa.

Toiminnasta vastaava kiistää jäsenyytensä ja vastuunsa

Ukkosen mukaan yhdistysten toiminnasta vastaavaksi henkilöksi nimetty Holopainen ei ole edes jäsen eikä hän hoida niiden asioita.

– Vastaajan tulisi näyttää se, että toimintaa ei ole. Sehän on absoluuttisesti mahdotonta. Eihän kukaan voi näyttää sitä, varsinkaan Holopainen oltuaan neljä kuukautta eristyksessä, sanoi Ukkonen.

Poliisihallituksen asiamies ylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen korosti, että väite lakkauttamisesta perustuu ainoastaan yhdistysten omaan ilmoitukseen.

– Sitä ei voida pitää luotettavana selvityksenä toiminnan lopettamisessa, erityisesti ottaen huomioon, että se on tehty kanteen nostamisen jälkeen.

– Yhdistyksen toiminta kantajan näkemyksen mukaan edelleen jatkuu tai sitä aiotaan jatkaa.

Lakkautuskanteen käsittely jatkuu oikeudessa keväällä.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth ja Poliisihallituksen ylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen uskovat, että United Brotherhood ja Bad Union- rikollisjärjestöt jatkavat toimintaansa, jos niiden toimintaa ei kielletä. Kuva: Yle

Syyttäjä: UB on aseistettu ja syyllistynyt lukuisiin rikoksiin

Syyttäjä ja poliisi hakevat rikollisjengiä lakkautettavaksi, koska United Brotherhoodin katsotaan olevan jykevästi aseistettu lukuisiin rikoksiin ja talousrikoksiin syyllistynyt ryhmä.

Poliisihallituksen ja syyttäjän vaatimus United Brotherhoodin ja siihen kuuluvan Bad Union -järjestön lakkauttamisesta olisi toteutuessaan merkittävä ennakkopäätös.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi jo ennen valmistelevaa istuntoa, ettei lukuisista rikoksista tuomitun ryhmän ilmoitus toiminnan lakkauttamisesta itse muuta syyttäjän ja poliisihallituksen kannetta UB:n saattamiseksi toimintakieltoon.

UB on mediatietojen mukaan perustellut poikkeuksellista tiedonantoaan oman toimintansa lopettamisesta väitteellä, että lakkautus omin voimin ja omasta aloitteesta säästäisi veronmaksajien rahoja.

– UB voi itse laskea, miten paljon aikaisemmat oikeudenkäynnit ja UB:n rikollisuus on tullut maksamaan veronmaksajille, sanoo Ruuth.

Poliisi: Aseistautunut ja sotilaallinen järjestö

Syyttäjä hakee United Brotherhoodin lakkauttamista hyvien tapojen vastaisuudella ja rikostehtailulla.

Lopettamiskanteen mukaan UB myös käyttää ulkoisia tunnuksia, joilla on merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin

– Tunnuksia käytetään tehostamaan rikollisten päämäärien saavuttamista ja pyrkimyksenä saada esimerkiksi vankilayhteisö yhdistyksen haltuun, kanteessa sanotaan.

Järjestön tarkoituksena on kanteen mukaan tehdä erityisesti taloudellista hyötyä tuottavia rikoksia. Näitä ovat etenkin huumausaine- ja kiristysrikollisuus.

UB on oikeuskäytännössä todettu useiden vuosien ajan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Sen jäsenten tekemisiin on useita kertoja sovellettu koventamisperustetta, koska rikokset on tehty UB:n jäsenenä, lopettamiskanteessa huomautetaan.

Syyttäjä ja poliisihallitus vetoavat kanteessa yli 50 rikokseen. Kanteen mukaan UB on sotilaallisesti johdettu järjestö.

– Pelkästään takavarikoitujen ampuma-aseiden ja patruunoiden perusteella järjestö on aseellisesti varustautunut, kanteessa arvioidaan.

Nokkamies: Vankilaan joutuvan tukeminen lähimmäisen rakkautta

Jengin pomoksi väitetty Tero Holopainen kiisti oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa syyttäjän ja poliisihallituksen kannevaatimukset kaikilta osin.

Hän myös kiisti olevansa järjestön johtaja sekä sen, että UB tai Bad Union olisi "osinkaan sotilaallisesti johdettu".

Väitteet siitä, että vankilaan joutuvien UB:n jäsenten tukeminen osoittaisi rikollisen menettelyn hyväksymistä, on Holopaisen mukaan virheellinen.

Vankilaan joutuvan ihmisen tai tämän perheen tukeminen osoittaa pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa kuin mitään muuta.

Holopainen ei käyttänyt yhtään puheenvuoroa kun lakkautuskanteen käsitteleminen alkoi oikeudessa.

"On lihaa luitten ympärillä"

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio seuraa kiinnostuneena kahden erilaisen järjestön lakkauttamisaikeita. UB-päätöksen lisäksi korkeimmassa oikeudessa lopullista ratkaisuaan odottaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkautus (PVL).

Professori Kimmo Nuotio arvioi, että poliisilla on lakkautuskanteessa melko vahva "case" UB-ryhmää vastaan. Kuva: Yle

Molemmissa perusteluina lakkautukselle on käytetty muun muassa liikkeen väkivaltaa. PVL:n kohdalla perustelut lakkauttamiselle ovat olleet kuitenkin UB:ta enemmän ideologis-poliittisia. UB on perinteisen järjestäytyneen rikollisuuuden ilmentymä.

Professori Nuotio pohtii perustuslaillista suojaamme. Professorin mukaan Suomen lain turvaamaa yhdistymisvapautta ei ole tarkoitettu suojaamaan rikollista toimintaa.

– Katson, että poliisilla on aika vahva case UB-ryhmää vastaan. Sanotaanko, että tässä on nyt lihaa luitten ympärillä.

Nuotio sanoo myös, että oikeuden päätös linjannee poliisin ja syyttäjän tulevaa käytäntöä.

– Lakkautus tekisi muiden järjestyneitten rikollisryhmien toiminnan lopettamisen helpommaksi tulevaisuudessa.

Lakkautuskanne vain osa UB:n toiminnan murtamista

United Brotherhoodia vastaan on käynnissä useita poliisitutkintoja sekä oikeudenkäynteja eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Turussa käydään parhaillaan oikeutta Turun vankilassa pyöritetystä huumekaupasta.

Ennakkopäätös UB-järjestön lakkauttamisesta merkitsisi sitä, että viranomaiset pystyisivät päätöksen nojalla ajamaan myös muiden vastaavien rikollisjärjestöjen lakkauttamista.

Rikollisjärjestöjä ovat muualla Euroopassa lakkauttaneet muun muassa Saksa, Tanska ja Alankomaat.

Lue lisää:

Oma koodikieli, tullimaksut, Kinder-munien uusiokäyttöä – näin rikollisjengit pyörittävät huumekauppaa vankilan muurien sisäpuolella

Maalittaminen ja pahoinpitelyt vaanivat vanginvartijaa – Syyttäjä hakee vankiloissakin toimivan, aseistautuneen UB-jengin lopettamista

Syyttäjä: United Brotherhoodin jäsenet pyörittivät rahakasta huumekauppaa vankiloissa – laajasta pillerivyyhdistä vaaditaan kovia tuomioita

Poliisin viimeviikkoiset operaatiot olivat harvinaisen iso isku United Brotherhoodia vastaan – katso video poliisin tiedotustilaisuudesta