1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ladut

Lauhat kelit vieneet luistelumahdollisuudet Meri-Lapissa, pohjoisempana on päästy paremmin jäille

Hiihtämään pääsee koko maakunnan alueella, mutta Meri-Lapissa vasta osa laduista on kunnostettu.

ladut
Henna Lauhikari Näränperän kentällä
Tornion kaupungin puistomestari Henna Lauhikarilla ja muilla jään tekijöillä on riittänyt haasteita tänä talvena. Juuso Stoor / Yle

Nollan kahta puolen sahaavat lämpötilat ovat vaikeuttaneet luistelukenttien jäädyttämistä monin paikoin Lapissa. Torniossa luistelijat ovat olleet koko talven Näränperän kentän varassa. Putaan, Kivirannan ja Karungin kenttiä on voitu käyttää ajoittain.

– Joulukuussa Näränperän kentälle päästiin muutamana päivänä kerrallaan, kunnes lauha sää pakotti sulkemaan kentän. Tällä hetkellä käytössä ei ole yhtään kenttää. Näränperäkin on nyt sateella suuri vesilammikko, sanoo Tornion luistelukenttien kunnossapidosta vastaava puistomestari Henna Lauhikari.

Kemissä on pystytty luistelemaan kolmessa paikassa, mutta vain alle kymmenenä päivänä. Jäädytys- ja kunnossapito-ongelmien kanssa on taistelu myös muun muassa Simossa ja Keminmaassa.

– Heti ensimmäisten pakkasten tultua kysellään, miksi kenttiä ei olla jo jäädyttämässä, milloin jäädytetään ja saadaan valot, milloin on turvallista mennä jäälle, kertoo Keminmaan vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila.

Kemissä jäiden puute vaikuttaa koulujen liikuntatuntien sisältöön.

– Vielä kertaakaan en ole lauhan kelin takia joutunut perumaan luistelutunteja tammikuussa, vaikka olen kohta 30 vuotta ollut opettajana, sanoo luokanopettaja Esa Seretin kemiläisestä Hepolan koulusta.

Seretinin mukaan tasapainon hallinta liukkaalla alustalla ja kapeiden terien päällä on tärkeä osa motorista oppimista.

Hiihtäjä Kemin meriladulla
Meren jäälle vedettävää latua ja keväisiä hiihtosäitä joudutaan vielä odottelemaan,Laura Valta / Yle

Savukoskella koulukeskuksen kaukalon jäädytys vielä kesken

Savukoskella ainoan kunnan ylläpitämän jääliikuntapaikan, Korvatunturin koulukeskuksen kaukalon, jää on toistaiseksi tekemättä. Toiveena on, että luistelemaan päästäisiin tammikuun lopusta maaliskuun lopulle. Yleensä luistelukausi on alkanut jo joulukuun puolivälin tienoilla.

Sen sijaan Rovaniemen kaikki luistelukentät on saatu jäädytetyksi jo marraskuun puolivälissä. Marras- ja joulukuun vaihteen lauhat säät sulattivat suurimman osan kentistä, mutta ne saatiin käyttökuntoon noin viikossa. Rovaniemellä on yhteensä 54 luisteluun tarkoitettua kenttää – liikuntapalvelut ylläpitää 32:ta kenttää ja tekniset palvelut 22:ta puistokenttää.

Kemijärvellä kaikki keskustan luistelukentät ovat olleet käytössä joululomasta alkaen. Kolarissa kaikkien neljän kentän jäädytys onnistui hyvin, mutta niiden kunnossapito on ollut hankalaa.

Ladut osin käytössä

Meri-Lapissa on saatu latuverkosta käyttöön osa. Torniossa latuja on tällä hetkellä vedetty noin 30 kilometriä. Tarkoituksena on talven aikana kasvattaa latukilometrien määrä 80:een. Tällä hetkellä käytettävissä ovat ladut Karungissa, Kivirannalla, Raumolla, Kokkokankaalla, Puuluodossa sekä Kantojärven ja Kirvesjärven laavujen välillä.

Kemissä latuja on vedetty hieman toistakymmentä kilometriä. Hiihtämään pääsee Pertajärven, Jussapäkin ja Kittilänjärven laduilla, joille tosin toivotaan lisälunta kunnostukseen. Myös Kemin Hepolan ja Simon Maksniemen välinen 12 kilometrin latu on käytössä. Talven aikana on tarkoitus tehdä vielä Sivakkavaaran ja Selkäsaaren ladut.

Keminmaassa latua on kunnostettu Kallilta aina Korkiamaahan saakka. Myös Kivalon latua on tehty. Lisäksi koulujen ympäristöistä löytyy hiihtomahdollisuuksia.

Simosta valmiita latuja on parikymmentä kilometriä. Maksniemi–Hepola -ladun lisäksi käytössä ovat myös Malinin ja Palokankaan reitit. Tekemättä on toistaiseksi Asemankyän ja Malinin välinen yhdyslatu sekä mahdollinen merilatu.

Kyläyhdistykset tekevät omia latuja

Rovaniemellä ensiladut saatiin käyttöön lokakuun lopulla. Tällä hetkellä koko 200 kilometrin latuverkko on käytössä. Lisäksi tämän kuun puolivälissä vedetään jääladut, mikäli säät sen sallivat.

Juuri latukoneella ajettu hiihtolatu Rovaniemen Vennivaarassa 15. marraskuuta 2019.
Rovaniemen Vennivaarassa päästiin hiihtämään latukoneella ajettu hiihtoladulla marraskuun puolivälissä.Raimo Torikka / Yle

Kemijärvellä alkutalvi oli haasteellinen, kun lunta tuli paljon sulaan maahan eivätkä latujen pohjat kovettuneet. Kemijärvellä liki kaikki ladut saatiin hiihtokuntoon joulun alla.

Savukoskelta kunnostettuja hiihtolatuja löytyy noin 30 kilometrin matkalta. Latukilometrien määrä on Savukoskella laskenut takavuosista muun kyläkoulujen lakkauttamisen takia. Myös Kivitunturin keväisen hiihtolatuverkoston ylläpidosta on Savukoskella luovuttu lähinnä taloudellisista syistä.

Kolarissa maastoon päästiin töitä tekemään marraskuun alussa ja nyt käytössä on koko 40 latukilometrin verkko. Säiden vuoksi latujen vetäminen jäälle on ollut monena vuonna Kolarissa ongelma eikä tänäkään vuonna jäälle ole latuja tehty.

Monissa lappilaiskunnissa myös erilaiset kyläyhdistykset huolehtivat osaltaan latuverkoista.

Lue seuraavaksi