Yliopistosairaalat tarjoavat taas hedelmöityshoitoja lahjasoluilla – naisparit ja yksinäiset naiset uusi potilasryhmä: "Spermanluovuttajia tarvitaan lisää"

Julkisen puolen hedelmöityshoidot lahjasukusoluilla olivat jäissä monta vuotta, kun kiisteltiin, voidaanko hoitoa antaa naispareille.

hedelmöityshoito
Pakastettua spermaa Tyksin spermapankissa.
Turun yliopistollisen keskussairaalaan spermapankissa on jonkin verran siittiöitä jäädytettynä.Petra Ristola / Yle

Suomen viisi yliopistosairaalaa alkaa tarjota lahjasukusoluhoitoja muutaman vuoden tauon jälkeen.

Helsingin ja Tampereen yliopistolliset sairaalat aloittivat lapsettomuushoidot lahjoitetuilla siittiöillä ja munasoluilla viime vuoden puolella.

Turun yliopistollinen keskussairaala alkoi tarjota lahjasiittiöhoitoja tämän vuoden alusta. Turussa ennakoitiin tulevaa jo viime vuoden lopulla ja uusia spermanluovuttajia haettiin.

Kun uusina potilasryhminä ovat heteroparien rinnalla naisparit ja yksin lasta haluavat naiset, lahjoitussiittiöiden tarpeen arvioidaan kasvavan.

– On ihan itsestään selvää, että spermanluovuttajia tarvitaan lisää, jotta voimme riittävän kattavalla valikoimalla palvella uutta potilasryhmää. Kuinka paljon lopulta on kysyntää, selviää vuoden aikana. sanoo Tyksin naistenklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa.

Asiaa valmistellaan Kuopiossa ja Oulussa

Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloissa hedelmöityshoitoja ei vielä saa. Molemmissa paikoissa asiaa valmistellaan ja lahjasukusoluhoidot on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana.

– Tällä hetkellä haastatellaan ja kerätään saajapotilaita. Kunhan luvat on saatu, aletaan rekrytoida ja haastatella sukusolun luovuttajia. Tarvetta on sekä sperma- että munasoluluovuttajista, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan hallinnollinen apulaisylilääkäri Kati Ojala.

Kuopion yliopistosairaalan naisten poliklinikan erikoislääkäri Paula Kuivasaari-Pirinen kertoo, että Kuopiossa lahjasukusoluhoitojen valmistelu on käynnissä. Tarkoituksena on tämän vuoden aikana käynnistää sekä lahjamunasolu- että lahjasiittiöhoidot.

Helsingissä ja Tampereella luovuttajat hyvin liikkeelle

Helsingin ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa sukusolujen luovuttajien rekrytointi alkoi viime vuoden lokakuussa.

HUSin erikoislääkärin Kaisa Randellin mukaan ihmisten halukkuus luovuttaa sukusoluja on yllättänyt. Etenkin munasolunluovuttajia on ilmoittautunut enemmän kuin spermanluovuttajia.

Randellin mukaan spermanluovuttajista on pula, koska tarve lahjasiittiöhoitoihin tulee olemaan suuri.

– Lähetteitä ja toiveita lahjasoluhoitoihin on tullut paljon, noin 100. Suurin osa uusista lähetteistä koskee naispareja ja itsellisiä naisia, kertoo erikoislääkäri Kaisa Randell.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on samanlainen kokemus kuin Helsingissä. Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan osastonyliääkäri Katja Ahinko sanoo, että sukusolulahjoittajia on saatu erittäin hyvin.

– Ensimmäiset lahjasoluhoidot on aloitettu, sanoo Ahinko.

Vaikka lahjoittajia on tullut kiitettävästi, on lahjasolujen tarve jatkuva. Tampereellakin lahjasiittiöiden tarve on tällä hetkellä suurempi.

– Lähetteitä lahjasoluhoitoihin on tullut kohtalaisen paljon, eniten naispareilta ja itsellisiltä naisilta, kertoo Ahinko.

Tyksin Naistenklinikan ivf-biologi Harri Mankonen ja osastonylilääkäri Antti Perheentupa spermatankkien äärellä.
Tyksin Naistenklinikan ivf-biologi Harri Mankonen ja osastonylilääkäri Antti Perheentupa uskovat, että lahjoitussiittiöiden tarve kasvaa.Petra Ristola / Yle

Turussa saa vain lahjasiittiöhoitoa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on käynnistynyt pelkästään spermanluovuttajien rekrytointi. Tyks tarjoaa ainoastaan lahjasiittiöhoitoja.

– Tarkoitus on arvioida tilanne uudelleen, kun Naistenklinikka muuttaa uuteen valmistuvaan sairaalarakennukseen parin vuoden kuluttua, sanoo Tyksin naistenklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa.

Luovuttajiksi kaivataan erilaisista etnisistä taustoista tulevia. Myös seksuaalivähemmistöjä halutaan muistuttaa luovuttamisen mahdollisuudesta.

– Kun nyt aletaan hoitaa seksuaalivähemmistöjä, voisi ajatella, että sieltä löytyisi lahjoittajiakin, sanoo Perheentupa.

Julkisen puolen hedelmöityshoidot jäissä monta vuotta

Missään yliopistosairaalassa ei ole annettu hedelmöityshoitoja lahjasukusoluilla viimeisten vuosien aikana edes heteropareille.

Yliopistosairaalat keskeyttivät kaikki lahjasukusoluhoidot, kun taustalla oli kiista siitä voidaanko hoitoa antaa naispareille.

Viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärit linjasivat naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle. Tämä todettiin syrjiväksi.

Nyt heteroparien ohella lahjasukusoluhoitoja voivat saada naisparit tai itselliset naiset.

Jutun otsikkoa täsmennetty kello 13.48. Lisätty tarkennus, että kyse on lahjasukusoluilla tehdyistä hedelmöityshoidoista.

Lue lisää:

HUS ja Tays aloittavat hedelmöityshoidot lahjoitetuilla munasoluilla ja siittiöillä – lahjasoluja voivat nyt saada myös naisparit ja itselliset naiset

HUS:in johtajaylilääkäri määräsi, ettei naispareille anneta hedelmöityshoitoja – linjaus todettiin hallinto-oikeudessa syrjiväksi

Johtajaylilääkärit kieltävät syrjineensä naispareja hedelmöityshoidoissa: Sama hoitolinjaus koskee myös heteropareja