Vanhuksia ruokittu, lääkitty ja vaihdettu kuiviin miten sattuu –apulaisoikeusasiamies löysi vakavia puutteita Eksoten kotihoidosta

Henkilökuntaa tarvitaan lisää. Lääkehoidon potilasturvallisuus ontuu.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Vanhusten kotihoitoa.
Apulaisoikeusasiamies kiinnittää erityistä huomiota Eksoten kotihoidon lääkehoidon turvallisuuteen. Arkistokuva.Kari Kosonen / Yle

Eksoten kotihoidossa on vakavia puutteita, jotka voivat vaarantaa kotihoidossa olevien asiakkaiden turvallisen hoidon.

Asia käy ilmi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Superin tekemään kanteluun.

Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden ruokailujen ja vaipanvaihtojen aikavälit heittelevät liikaa. Samoin aamulääkkeet annetaan usein liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin.

Super on kantelussaan kiinnittänyt huomiota myös sijaisten puuttumiseen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin korostaa päätöksessään, että laadukas kotihoito vaatii Eksotelta riittävän määrän koulutettua ja ammattitaitoista henkilöstöä.

– Iäkkään henkilön arvokas elämä edellyttää muun muassa, että häntä tuetaan mahdollisimman pitkään suoriutumaan päivittäisistä toimista, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisesta, pukeutumisesta ja ruokailusta, toteaa Sakslin.

Hoiva-avustajien osallistuminen lääkehoitoon on riski

Erityistä huomiota apulaisoikeusasiamies kiinnittää lääkehoidon turvallisuuteen ja lääkehoitoon osallistuvien hoiva-avustajien ammattitaitoon.

Hän painottaa, että jokaisessa toimintayksikössä käytännön toimintaa ohjaa lääkehoitosuunnitelma, jossa määritellään kulloinkin työssä olevan henkilökunnan tehtävät, vastuut ja osaamisvaatimukset.

Hoiva-avustajien osallistuminen kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoon vaarantaa apulaisoikeusasiamiehen mukaan potilasturvallisuuden, koska hoiva-avustajat eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pitää Eksoten hoiva-avustajien laajoja lääkelupia riskinä.

– Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista, muistuttaa apulaisoikeusasiamies.

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat puuttuvat

Täydennystä kaipaa myös Eksoten kotihoidon omavalvontasuunnitelma, sillä se ei vastaa Valviran määräyksiä. Eksoten omavalvontasuunnitelma on yleisellä tasolla, vaikka sen pitäisi olla toimintayksikkökohtainen.

Eksote on kertonut parantaneensa kotihoidon tasoa esimerkiksi ostopalvelujen avulla. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ole kuitenkaan varma, ovatko toimenpiteet riittäviä.

Hän pyytää Eksotea ilmoittamaan päätöksensä aiheuttamista toimenpiteistä maaliskuun 2. päivään mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tutkii omasta aloitteestaan iäkkäiden asiakkaiden kotihoidon tilaa koko Suomessa. Eksotelle hän tekee asiasta selvityspyynnön vielä erikseen.

"Kotihoidon oikea-aikaisuus parantunut"

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako kiistää, että asiat olisivat huonolla tolalla.

– Meillä tehdään erittäin hyviä kotihoidon käyntejä yli 4 000 päivässä, sanoo Jaako.

Tilanne on ollut aivan toinen kaksi vuotta sitten, jolloin Super jätti kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

–Sen jälkeen olemme koko ajan lisänneet henkilökuntaa ja parantaneet nimenomaan kotihoidon oikea-aikaisuutta, Jaako perustelee.

Jaakon mukaan parhaillaan huomiota kiinnitetään kotihoidon asiakkaina olevien vanhusten ravitsemukseen ja ruokailuaikoihin.

–On hyvä, että oikeusasiamies otti ruoka-ajat esille. Sellaistakin sattuu, että asiakas saa lounaan kello 13 ja iltahoitaja tulee antamaan päivällistä kello 15, kertoo Eksoten Superin pääluottamusmies Katja Laitinen.

Laitisen mukaan ongelmia korjattavaa riittää edelleen.

Asiasta kertoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).