Suomen Yrittäjät: Vientialojen 170 tunnin kokeilu saatava pienyrityksiin ilman luottamusmiestä – Teollisuusliitolta jyrkkä ei

Paikallista sopimista työajoista ja palkoista on mahdollista lisätä pikkufirmoissa, jos ne voivat sopia asioista luottamusvaltuutetun kanssa. Tätä ajaa yrittäjien etujärjestö.

työehtosopimukset
Metallipajassa työskentelyä.
Työskentelyä metallipajassa. Suomessa on tuhansia pieniä muutaman henkilön yrityksiä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon eikä niissä ole luottamusmiehiä. Kuvituskuva. Jenny Kähärä / Yle

Äskettäin solmitulla vientialojen työehtosopimuksella voi olla suurikin merkitys paikallisen sopimisen lisäämiselle tuhansissa pienyrityksissä.

Tätä mieltä on Suomen Yrittäjät, joiden jäsenyrityksissä on tuhansia pieniä yrityksiä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon eli ne ovat järjestäytymättömiä. Monet niistä toimivat alihankkijoina isoille vientialan yrityksille.

Valtaosa Suomen Yrittäjien työnantajayrityksistä on järjestäytymättömiä. Se heijastaa yrittäjäkenttää laajemminkin, sillä työnantajayrityksistä noin viidennes Suomessa on ylipäätään järjestäytynyt työnantajaliittoihin.

Työnantajayrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palkkalistoilla on muitakin ihmisiä kuin yrittäjä eli se työllistää muita ihmisiä.

Niin sanottuja villejä, työnantajaliittoon kuulumattomia yrityksiä työehtosopimus velvoittaa yleissitovuuden kautta. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tuore työehtosopimus koskee yleissitovuuden perusteella kaikkia yrityksiä, jotka toimivat teknologiateollisuudessa, myös siis järjestäytymättömiä työnantajia.

"Säännöllisen työajan lisäämisestä voidaan sopia luottamusvaltuutetun kanssa"

Janne Makkula
Vientialojen uusi sopimus antaa mahdollisuuden lisätä paikallista sopimista pienissä yrityksissä luottamusvaltuutetun avulla, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula. Jouni immonen / Yle

Suomen Yrittäjät katsoo, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton vientialojen työehtosopimus antaa mahdollisuuden sopia työaikakokeilun lisätunneista kevyemmällä menettelyllä työpaikoilla. Näin siihen ei tarvittaisi pääluottamusmiehen suostumusta.

Ja tässä piilee jouston ja paikallisen sopimisen mahdollisuus, sanoo yrittäjien etujärjestö.

Työaikalain perusteella sopiminen voi tapahtua myös luottamusvaltuutetun kanssa, vaikka sopijaosapuoleksi työehtosopimuksessa on määritelty luottamusmies, katsoo Suomen Yrittäjät.

– Näitä yrityksiä on useita tuhansia ja niitä yrityksiä koskevat työaikalain säännökset. Säännöllisen työajan lisäämisestä voidaan näissä yrityksissä sopia luottamusvaltuutetun kanssa, joka on valittu työpaikalla, tai koko henkilöstön kanssa, jos näin halutaan, sanoo työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Makkula kannustaakin yrityksiä miettimään, miten ne voivat hyödyntää mahdollisuutta lisätä säännöllistä työaikaa.

Vientialoille sovittu työkokeilu lisätä säännöllistä työaikaa tavallisilla tuntikorvauksilla on Makkulan mukaan hyvä ja tärkeä poikkeus niistä lukuisista esteistä, joita lainsäädännössä on paikalliselle sopimiselle.

– Sillä voi olla merkitystä hyvinkin paljon, vaikka tilanteet erilaisissa yrityksissä vaihtelevat. Paikallisen sopimisen lisääminen erityisesti työaikoja koskien on erityisen tärkeä asia, sanoo Makkula.

Työaikakokeilun myötä on myös mahdollista tasata kysynnän vaihteluita pienissä yrityksissä eri toimialoilla.

Teollisuusliitto: Työaikakokeilusta sovittava pääluottamusmiehen kanssa

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden viikko sitten solmittu kaksivuotinen sopimus antaa mahdollisuuden sopia 170 lisätyötunnista vuodessa säännöllisen työajan päälle, mutta ilman ylityökorvauksia, eli tavallisilla tuntilisillä. Lisäksi se edellyttää, että palkansaaja suostuu ylitöihin.

Vaikeiden neuvottelujen jälkeen aikaansaatu sopimus koskee noin 93 000 palkansaajaa, ja sitä pidetään päänavaajana muille aloille.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliset työehtosopimusneuvottelut Helsingissä torstaina 2. tammikuuta
Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliset työehtosopimusneuvottelut Helsingissä torstaina 2. tammikuuta. Teollisuusliiton sektorijohtaja Jyrki Virtanen vasemmalla, puheenjohtaja Riku Aalto ja varapuheenjohtaja Turja Lehtonen keskellä. Etualalla Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle. Markku Ulander / Lehtikuva

Teollisuusliitto on eri mieltä Suomen Yrittäjien kanssa siitä, miten uuden työehtosopimuksen työaikakokeilusta voidaan sopia työpaikoilla. Teollisuusliiton mielestä samat säännöt koskevat sekä villejä että järjestäytyneitä yrityksiä.

– Koko työaikakokeilun ydin on siinä, että asiasta sovitaan pääluottamusmiehen kanssa, ja jos tällaista ei ole, niin siitä ei voi sopia, sanoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

Lainsäädäntö ei sano mitään siitä, minkä kokoisissa yrityksissä luottamusmies on pakko olla. Monilla aloilla on kuitenkin liittojen kesken sovittu, että sellainen on esimerkiksi vähintään kymmenen hengen yrityksissä. Suomessa toimii kymmeniä tuhansia luottamusmiehiä eri toimialojen työpaikoilla.

Jos työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta, työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jonka aseman määrittelee työsopimuslaki.

Suomen Yrittäjät: Sopimisen kieltoja paljon yrityksillä jotka eivät kuulu työnantajaliittoon

Suomen Yrittäjät edustaa noin puolta Suomen työnantajayrityksistä ja sillä on 50 000 työnantajayritysjäsentä. Muutama tuhat näistä kuuluu työnantajaliittoon.

Suomen Yrittäjien jäsenyritysten kannalta paikallisen sopimisen lisääminen on ollut tärkeä tavoite jo vuosia ja osaltaan nyt solmittu vientialojen työehtosopimus tuo siihen oman lisänsä, vaikka tekemistä sillä saralla riittää vielä paljon, Makkula painottaa.

Tuskin sopimusmuste on kuivunut, kun ainakin Teollisuusliiton taholta on esitetty epäily, että kyse olisi tyhjästä kirjauksesta joka jää vaille käytännön vaikutuksia, kun myös edellisessä sopimuksessa oli tällainen mahdollisuus. Onko näin ?

– Minä toivon, että yritykset tarttuvat niihin paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin, joita tässä työehtosopimuksessa on. Siellä on myös palkkauksen osalta niitä ja näitä oli myös edellisessä työehtosopimuskirjauksessa, Makkula sanoo.

Etujärjestö kritisoi lainsäädäntöä rajoittavaksi

Makkula haluaa painottaa laajemmassa katsannossa sitä, että Suomessa lainsäädäntö antaa liian vähän tilaa työpaikkakohtaiselle sopimiselle. Tähän etujärjestö on kiinnittänyt huomiota jo pitkään elinkeinoelämässä.

– Sitä pitäisi isossa kuvassa lisätä huomattavasti enemmän. Työlainsäädännössä yrityksiä kohdellaan eri tavalla riippuen siitä, ovatko ne järjestäytyneitä tai järjestäytymättömiä.

Makkula nostaa esiin sen, että työlainsäädännössä on noin 50 sopimisen kieltoa niille yrityksille jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Nämä kaikki kiellot pitäisi hänen mielestään poistaa.

Vientialoille sovittu työkokeilu lisätä säännöllistä työaikaa tavallisilla tuntikorvauksilla on Makkulan mukaan hyvä ja tärkeä poikkeus niistä lukuisista esteistä, joita lainsäädännössä on paikalliselle sopimiselle.

Lue myös:

Miten "kiky-korvaaja" eli uudenlaiset lisätunnit oikein toimivat ja miten niitä voidaan kokeilla? Tässä viisi keskeistä kohtaa