Hyppää sisältöön

Huumekysely: Puolet suomalaisista hyväksyy kiistellyt käyttöhuoneet

Noin puolet suomalaisista pitää pistettävien huumeiden käyttöhuoneita täysin tai osittain hyväksyttävinä. Suomessa niitä ei toistaiseksi ole käytössä.

THL:n selvityksen mukaan puolet suomalaisista hyväksyy huumeiden käyttöhuoneet. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

THL:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin puolet suomalaisista olisi valmis ottamaan uusia keinoja käyttöön huumehaittojen vähentämiseksi.

Käyttöhuoneiden lisäksi puolet suomalaisista hyväksyisi tutkimuksen mukaan myös muita uusia huumehaittojen vähentämiseen tarkoitettuja keinoja, kuten huumeiden anonyymin testauksen ja naloksonin eli opioidien yliannostuksen vasta-aineen jakamisen.

Suhtautumisessa käyttöhuoneisiin ei ollut kovin suuria eroja eri ikäryhmissä tai miesten ja naisten välillä. Noin 50 prosenttia miehistä ja 52 prosenttia naisista suhtautuu osittain tai täysin myönteisesti huumeiden ongelmakäyttäjille tarkoitettuihin valvottuihin käyttöhuoneisiin.

Nuorista aikuisista myönteisesti käyttöhuoneisiin suhtautuu 60 prosenttia. Varauksellisimmin suhtautuvat yli 45-vuotiaat. Heistä 46 prosenttia pitää käyttöhuoneita osittain tai täysin hyväksyttävinä.

Perinteisesti suomalaiset ovat olleet hyvin varautuneita huumausaineiden käyttäjiin kohdistuviin toimiin. Esimerkiksi korvaushoitoihin, neulanvaihtopisteisiin ja terveysneuvontaan suhtauduttiin aluksi epäilevästi. Selvitys osoittaa THL:n tutkimusprofessorin Pekka Hakkaraisen mukaan sen, että suomalaisten asenteet ovat kokemusten myötä muuttumassa.

– Kun ihmiset ovat huomanneet, että näillä toimilla saadaan hyviä tuloksia eivätkä ne johda käytön tai kokeilujen lisääntymiseen, niin suhtautuminen on muuttunut, arvioi Hakkarainen.

Huumekuolleisuus kasvoi jyrkästi vuonna 2018

Huumeidenkäyttö on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä näkyy nyt tilastossa. Suomessa kuoli vuonna 2019 huumeisiin 261 henkilöä eli enemmän kuin koskaan. Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan huumausainekuolemien määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna.

Tutkija näkee käyttöhuoneet palveluna kaikkein huonoimmassa asemassa oleville huumeidenkäyttäjille.

–Palvelu auttaisi ihmisiä, jotka eivät käytä muita palveluita ja ehkäisisi myös huumekuolemia, sanoo Hakkarainen.

Helsinki toivoo, että erillislaki etenee

Helsingin kaupunki päätti selvityksen jälkeen viime keväänä, että se esittää erilllislakia valtioneuvostolle käyttöhuoneen saamiseksi Helsinkiin. Apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan asiassa on käyty keskusteluja loppusyksystä virkamiesten kesken STM:ssä ja sisäasiainministeriössä. Lakiesityksen edistäminen on nyt STM:n käsissä.

Lue lisää:

Huumeisiin kuoli viime vuonna ennätyksellisen moni – "Kuolemia voitaisiin ehkäistä hoitojärjestelmää parantamalla"

Kiistellyt huumeiden pistohuoneet törmäsivät lakiin Helsingissä – perustaminen vaatisi uuden lain: "Ei mahdollista edes kokeilla"