Vakuutusyhtiö LähiTapiola varoittaa terveydenhuollon kriisistä: "Pontevia uudistuksia tarvitaan, Suomi eriytyy myös terveyspalveluissa"

Vuoden alussa LähiTapiolan puikkoihin siirtynyt Juha Koponen ei ole vielä saanut Finanssivalvonnalta vihreää valoa pääjohtajuudelleen.

LähiTapiola
Juha Koponen
LähiTapiola-yhtiöiden hallitusten puheenjohtaja Juha Koponen toivoo arvokeskustelua siitä, mikä on ihmisen oma vastuu terveydestään. Voitaisiinko sairauksien ennaltaehkäisy eli esimerkiksi terveet elämäntavat ottaa paremmin huomioon terveysvakuutusten hinnoittelussa, hän pohtii. Yle

Entinen Veikkauksen ja Tamron toimitusjohtaja Juha Koponen aloitti vakuutusyhtiö LähiTapiolan johdossa tammikuun alussa.

Hänen tilanteensa tekee erikoiseksi se, että Finanssivalvonta ei vieläkään ole näyttänyt hänen pääjohtajuudelleen vihreää valoa: viimeksi marraskuussa Fiva ilmoitti, että Koponen tarvitsee lisää vakuutusalan tuntemusta. Koponen aloitti perehdytysjakson LähiTapiolassa kahdeksan kuukautta sitten, viime keväänä.

Käytännössä Koponen on kuitenkin tammikuun alusta johtanut yhtiötä. Hän ei kanna vielä pääjohtajan titteliä vaan toimii virallisesti LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiön ja henkivakuutusyhtiön hallitusten puheenjohtajana.

– Siihen finassivalvonnalla ei ole ollut mitään huomautettavaa. Joten nyt ollaan siirrytty sitten siitä kuuluisaksi tulleesta perehdytysohjelmasta oikeiden töiden ja LähiTapiola-ryhmän johtamisen pariin, Koponen sanoo Ylen haastattelussa.

Yllättikö se, että finanssivalvonta otti nimitykseen kielteisen kannan?

– Finanssivalvonnan tulkinta tästä pääjohtajan tehtävästä on ollut hieman erilainen kuin ryhmän sisällä on ollut, mutta hyvässä yhteistyössä tätä on ratkottu, Koponen kuittaa.

Pääjohtajan tehtävässä on Koposen mukaan "joitakin operatiivisia tehtäviä", joiden hoitoon hän tarvitsee Finanssivalvonnan mielestä pidempää kokemusta ajallisesti – kuinka pitkää, siitä Koposella ei ole tietoa.

Perusterveydenhuolto näivettyy

LähiTapiola lukeutuu Suomen suurimpiin vakuutusyhtiöihin. Yhtiön strategian mukaan se laajenee perinteisestä vahinkovakuuttajasta asiakkaiden "elämänturvaajaksi". Se tarkoittaa, että yhtiö tuottaa myös muita talouden, terveyden ja turvallisuuden palveluja.

Suomen terveydenhuolto kriisiytyy Koposen mukaan, koska erikoissairaanhoidon kasvava lasku uhkaa näivettää perusterveydenhuollon.

– Vaikeuksissa on tällä hetkellä erityisesti perusterveydenhuolto, jossa resurssit eivät ole riittäviä. Erikoissairaanhoidon puolella meillä on osaamista kyllä, ja se vie suurimman osan resursseista, mutta tavallisten ihmisten tavalliset tarpeet eivät tule hoidetuiksi, Koponen sanoo.

Tilastografiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Koposen mielestä terveydenhuollon periaatteita saatetaankin joutua mylläämään lähivuosina.

– Me näemme tarpeen kehittää palveluketjua enemmän vaikuttavuuden suuntaan niin, ettei enää lasketa lääkärikäyntejä ja toimenpiteitä vaan lähdetään tuottamaan terveyttä. Sitä kautta pidetään kurissa rasitetta, joka syntyy koko yhteiskunnalle ja palvelujen tuotantoketjulle.

Palveluihin saataisiin lisää vaikuttavuutta esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyllä, terveydenhuollon bonusjärjestelmillä tai lisäämällä kansalaisten mahdollisuutta tarkkailla omaa terveyttään uuden teknologian avulla.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös verovähennysoikeutta ennaltaehkäisevistä palveluista, jotka ihmiset maksavat itse tai terveysvakuutuksella.

Tilastografiikka
Ilkka Kemppinen / Yle

Suomi epätasa-arvoistuu terveydenhuollossa sekä alueellisesti että elintapojen vuoksi. Haja-asutusalueilla palveluita on yhä vaikeampi saada.

– On myös omien elintapojen eriytymistä. Toisaalta on niitä, jotka pystyvät pitämään itsestään hyvin huolta. Sitten on niitä, joille kasautuu elintavoista johtuvia oireita ja terveysongelmia.

Lihavuus ja monet elintapasairaudet yleistyvät kansallisen FinTerveys-raportin mukaan.

Esimerkiksi yhteydenotot LähiTapiolan omaan etälääkäripalveluun lisääntyvät Koposen mukaan hurjaa vauhtia, 15 prosenttia kuukaudessa. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, se tuntuu asiakkaiden kukkaroissa nousevina vakuutusmaksuina.

"Tarvitaan arvokeskustelua ihmisen omasta vastuusta"

Koposen mielestä pitäisikin käydä arvokeskustelua siitä, mihin asti kansakunta on valmis tasaamaan terveydenhuollon maksut.

– Tasaammeko kaikki maksut solidaarisesti riippumatta siitä, mitkä ovat elämäntavat?

Hänen mielestään järjestelmää pitäisi alkaa kehittää nykyistä pontevammin. Julkinen sektori kipuilee kuormituksen alla eivätkä kaikki suomalaiset saa enää tarvitsemiaan palveluita.

– Olemme aidosti huolestuneita siitä, millä tavalla suomalaisten palvelutarpeita pystytään huomioimaan ja millainen kustannuspaine alkaa siirtyä esimerkiksi terveysvakuuttamisen kautta meidänkin suuntaan.