Ruotsalaiset eivät luota maansa puolustusvoimiin – miljoonapanostukset eivät juurikaan näy mielipiteissä

Dagens Nyheterin mielipidetiedustelun mukaan Ruotsin kykyyn puolustaa itseään luottaa vahvasti vain 18 prosenttia.

Ruotsi
Ruotsalaissotilas seisoo panssarivaunun päällä. Kuvassa kaksi muutakin sotilasta.
51 prosentti ruotsalaisista kuvailee luottamustaan puolustusvoimiin vähäiseksi. Kuvan ruotsalaissotilaat harjoittelivat syyskuussa 2017 Skövdessä.Björn Larsson Rosvall / TT / EPA

Ruotsalaisten enemmistö ei tunne luottamusta maansa puolustusvoimien kykyyn puolustaa maan rajoja. Dagens Nyheter -sanomalehden julkaiseman mielipidetiedustelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan vain 18 prosenttia ruotsalaisista luottaa suuresti puolustusvoimien kykyyn estää vieraan vallan hyökkäys.

Peräti 51 prosenttia vastaajista sanoo luottamuksensa puolustusvoimiin olevan vähäinen. 25 prosenttia sanoo, ettei luottamus puolustusvoimien kykyihin ole sen paremmin suurta kuin pientäkään. Kuusi prosenttia ei osaa ottaa kantaa.

Dagens Nyheter on julkaissut vastaavan tutkimuksen vuosittain vuodesta 2014 alkaen. Tuoreita lukuja vuoden 2014 lukuihin verrattaessa käy ilmi, ettei luottamus puolustusvoimiin ole juurikaan vahvistunut puolustusbudjettiin tehdyistä miljoonakorotuksista huolimatta.

Vuonna 2014 suurta luottamusta ilmoitti tuntevansa 15 ja vähäistä luottamusta 57 prosenttia vastaajista.

Alhaisinta luottamus Ruotsin puolustusvoimiin on oppositiossa olevien ruotsidemokraattien ja kokoomuksen kannattajien parissa.

Nato-kannastaan epävarmojen määrä kasvussa

Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös ruotsalaisten näkemystä jäsenyydestä sotilasliitto Natossa. Kun vuonna 2014 Nato-kannastaan epävarmoja oli 20 prosenttia vastaajista, on epävarmojen osuus nyt 32 prosenttia.

Ruotsin Nato-jäsenyyttä tukee nyt 30 prosenttia, kun kannattajia vuonna 2014 oli 35 prosenttia. Nato-jäsenyyden vastustajia on 38 prosenttia vastaajista, kun vielä vuonna 2014 vastustajia oli 47 prosenttia.

Dagens Nyheterin julkaisemaan Ipsosin tekemään tutkimukseen vastasi 1 222 ihmistä.

Suomessa luottamus puolustusvoimiin eroaa suuresti Ruotsista. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n keväällä 2019 julkaisemassa Arvo- ja asennetutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 82 prosenttia suomalaisista sanoi tuntevansa hyvin suurta tai melko suurta luottamusta puolustusvoimia kohtaan.

Melko vähäistä tai hyvin vähäistä luottamusta puolustusvoimia kohtaan tuntee vain seitsemän prosenttia suomalaisista. 12 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Evan syksyllä 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suomalaisista Nato-jäsenyyttä vastustaa 47 prosenttia ja kannattaa 22 prosenttia. Epävarmoja kannastaan on 32 prosenttia vastaajista.