Nuoret opiskelisivat puu- ja rättikässää mieluummin erikseen – sivistyslautakunta puntaroi valinnaisaineen muutosta Lahdessa

Yläkoulun valinnaiset, syventävät käsityön opinnot ovat nyt monimateriaalisia.

Koulutus ja kasvatus
Hakaneula täyttää 170 vuotta.
Nuorten haastatteluissa kävi ilmi, että käsitöitä valittaisiin enemmän, jos opetus olisi jaettu työtavan mukaan. Laura Railamaa / Yle

Lahden kaupunki puntaroi, pitäisikö kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten valinnainen käsityö jakaa jälleen tekniseen ja tekstiilityöhön. Syventävä käsityönopetus on nykyisin monimateriaalista, eli siinä yhdistetään teknisen työn ja tekstiilityön työtavat.

Kaupunki on haastatellut oppilaita asiasta. Haastatteluissa ilmeni, että nuoret valitsisivat käsityötä oppiaineeksi enemmän, jos sitä olisi mahdollista opiskella työtavan mukaisesti.

Yhdistetyn käsityön opetuksen on katsottu vähentäneen nuorten intoa opiskella käsitöitä muuallakin.

Lahden sivistyslautakunta käsittelee tiistaina 14. tammikuuta esitystä kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaisen käsityön tarjoamisesta eriytettyinä työtavan mukaan.