Nuorten mielenterveys ja yksinäisyys huolettavat nuorisotyöntekijöitä – riskikäyttäytymisen väheneminen puolestaan ilahduttaa

Nuorisotyötä tekevät näkevät tämän hetken nuoret aiempaa ennakkoluulottomampina, selviää nuorisoalan kattojärjestö Allianssin selvityksestä.

nuorisotyö
Tyttö istuu sohvalla ja selaa kännykkää.
Yksinäisyys nousee Allianssin selvityksen mukaan nuorisotyössä esiin entistä useammin. Henrietta Hassinen / Yle

Nuorten mielenterveysongelmat, yksinäisyys sekä syrjäytyminen koulutuksesta ja työelämästä nousevat entistä vahvemmin esiin nuorisotyöntekijöiden työssä.

– Näiden taustalla on pitkälti yksilö- ja suorituskeskeisyys. Paineet ovat nuorilla aika kovat. Voi olla epäluottavainen olo omasta pärjäämisestä ja tulevaisuudesta, palvelujohtaja Jonna Laitinen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista sanoo.

Allianssin selvityksen mukaan nuorisotyöntekijät näkevät nuorten mielenterveysongelmien taustalla muun muassa koulustressiä, yksinäisyyttä ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Yksinäisyyteen yhdistyy esimerkiksi esimerkiksi paine olla tietynlainen.

Sen sijaan päihteidenkäyttö ja rikollisuus korostuvat nuorten elämässä aiempaa vähemmän.

– Riippuvuudet ja riskikäyttäytyminen vähenevät, Jonna Laitinen toteaa.

Allianssi selvitti (siirryt toiseen palveluun), miten erilaiset globaalit, yhteiskunnalliset ja nuorten elämään liittyvät ilmiöt näkyvät nuorisotyössä ja miten ne ovat viiden viime vuoden aikana muuttuneet. Selvitys koskee nuoria sekä nuoria aikuisia ja perustuu Allianssin kunnille ja nuorisojärjestöille tekemään kyselyyn sekä seurakuntien keräämään tutkimustietoon.

Nuoret yhä pärjäävämpiä ja ennakkoluulottomampia

Vaikka nuorten mielenterveys ja yksinäisyys huolettavat, nuorisotyötä tekevät näkevät Allianssin selvityksen mukaan tämän hetken nuoret yhä pärjäävämpinä. Kyselyssä vastaajat kuvailevat heitä sukupolvena ennakkoluulottomaksi, rohkeaksi, fiksuksi ja osaavaksi.

Nuorten ja nuorisotyötä tekevien keskustelunaiheissa myös ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat lisääntyneet hyvin nopeasti. Kyselyyn vastanneista nuorisojärjestötoimijoista 91 prosenttia arvioi, että ilmastoasiat ovat nuorisotyössä mukana enemmän kuin viisi vuotta sitten. Kunnallisen nuorisotyön tekijöistä niin arvioi 67 prosenttia.

Ilmastokysymykset aiheuttavat huolta, mutta toisaalta myös kannustavat nuoria aktiiviseen toimintaan.

– Nuorten kiinnostus ilmasto- ja ympäristökysymyksiin on ilmiö, joka on noussut kaikkein rajuimmin ihan viime vuosina, Jonna Laitinen sanoo.

Myös nuorten sosiaalisen median käyttö ja pelaaminen ovat nuorisotyötä tekevien mukaan selvästi vahvemmin nuorten elämässä kuin viisi vuotta sitten.

Nuorisotyössä puolestaan selkeä muutos on se, että nuorisotyötä tehdään yhä enemmän varsinaisten nuorisotilojen ulkopuolella.

– Nuorisotyö menee vahvasti sinne, missä nuoret ovat ja missä he viettävät aikaa, Jonna Laitinen sanoo.

Nuorten elämä on "päivänpaisteisella puolella"

Helena Rautavuori ja Matti Kykyri, Helsingin nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat
Helsingin nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat Matti Kykyri ja Helena Rautavuori tekevät työtään Itä-Helsingissä. Rami Moilanen / Yle

Helsingin nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat Matti Kykyri ja Helena Rautavuori katsovat nuorten elämää Itä-Helsingistä yläkouluikäisten parista. Vaikka ongelmia on, nuorten elämä näyttää heidän mielestään kuitenkin valoisalta.

– Kyllä me päivänpaisteisella puolella olemme. Nuoren ihmisen elämään kuuluu lähtökohtaisesti toiveikkuus ja eteenpäin katsominen, Matti Kykyri sanoo.

– Nykyään on paljon rohkeutta puhua kaikenlaisista asioista ja nuoret haluavat tuoda mielipiteitään esiin. Heissä on valtavasti potentiaalia, Helena Rautavuori toteaa.

Kykyrin ja Rautavuoren työ on Luotsi-toimintaa, johon nuoria ohjataan noin vuoden ajaksi mukaan silloin, kun kotona, koulussa tai vapaa-ajalla on ongelmia. Kykyri kertoo, että monet toimintaan tulevista nuorista ovat tällä hetkellä vetäytyviä ja yksinäisiä, ja nuoria halutaan saada tekemisiin toistensa kanssa.

– Perustetaan ryhmiä, harrastetaan yhdessä. Tarkoitus on tuoda iloa ja väriä nuorten elämään, Kykyri sanoo.

Helena Rautavuori korostaa, että esimerkiksi Helsingissä nuorten tilanteet ja taustat ovat hyvin moninaisia. Hänen mielestään tällä hetkellä olisi erityisen tärkeää muistaa, että nuoret tarvitsevat huomaamista ja hyvää palautetta, ihan todellisessa maailmassa.

– Jos luomme liian kiireisiä ja kuormittavia toimintaympäristöjä niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla, emme ehdi huomata lapsia ja nuoria. He hakevat sitä sitten somesta, ja siellä voi olla paljon sitä negatiivistakin huomaamista, Rautavuori sanoo.

Nuorisoalalla näkyviä ilmiöitä kartoitettiin osana nuorisoalan kattojärjestön Allianssin selvitystä. Allianssin keväällä 2019 tekemään verkkokyselyyn vastasi 206 kuntaa ja 46 järjestöä. Kysely suunnattiin nuorisotoimesta vastaaville henkilöille tai nuorisotyön asiantuntijoille. Allianssin selvityksessä on käytetty lisäksi seurakuntien keräämiä aineistoja.