Stora Enson Kaukopään tehtaiden patoluukut suljetaan jälleen – Saimaan Haapaveden vedenlaatu ei parantunut vaan heikkeni

Stora Enson Imatran Kaukopään tehtaiden patoluukkujen avoinna pitäminen heikensi Saimaan Haapaveden vedenlaatua erityisesti Kaljaniemenselällä. Sen vuoksi luukut suljetaan.

Saimaa
Ilmakuvassa jäinen Saimaa Savonlinnan pohjoispuolella.
Saimaan vedenlaatu heikkeni, kun Imatran Kaukopään Patotien luukkuja pidettiin auki, joten kokeilu on lopetettu.Jarkko Riikonen / Yle

Stora Enson Imatran Kaukopään tehtaiden Patotien luukkujen avoinna pitäminen ei ole parantanut Saimaan Haapaveden vedenlaatua, vaan päinvastoin heikentänyt vedenlaatua Kaljaniemenselällä.

Stora Enso Imatran tehtaat avasi Kaukopään edustan Patotien luukun toukokuussa 2018 vuoden mittaiseksi ajaksi. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, onko patoluukulla vaikutusta Saimaan Haapaveden vedenlaatuun.

Ehdotus luukun avaamiseen tuli lähialueen asukkailta. Tutkimus oli ely-keskuksen hyväksymä.

Luukku on päätetty jälleen sulkea Imatran tehtaiden ja viranomaisten yhteisellä päätöksellä.

Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti harmittelee, ettei luukkujen avoinna pitämisellä ollut haluttuja vaikutuksia.

– Mutta hyvä, että tutkimus tehtiin ja meillä on nyt tietoa olemassa. Luukun avaamisen vaikutuksista oli keskusteltu pitkään, Klementti kertoo tiedotteessa.

Elyn mukaan seurantajakso oli riittävän pitkä; se sisälsi kaikki vuodenajat ja näytteenottokertoja oli yhteensä 12 kappaletta.

Haapaveden tila on heikentynyt viime vuosikymmenten aikana. Syynä ovat humus- ja ravinnepitoiset valumavedet.

Kaukopään edustan Patotien patoluukun aukaisemisella pyrittiin lisäämään veden vaihtuvuutta etenkin Kaljaniemen selän alueella, josta luonnollinen veden virtaama on etelään päin kohti Vuoksen suuta.

– Voidaan sanoa, että yksi kolmasosa virtaamasta oli niin sanotusti väärään suuntaan. Tehtaan edustalta virtasi heikompilaatuista vettä Haapaveden suuntaan, Klemetti kertoo.