Automaatti alkaa jakaa kotihoidon lääkkeitä Kymenlaaksossa – hoitajille jää enemmän aikaa muuhun hoitotyöhön

Kymsote suunnittelee lääkkeenjakoautomaattien ottamista käyttöön kotihoidossa koko maakunnan alueella.

kotihoito
Lääkkeenjakoautomaatti
Lääkkeenjakoautomaatteja on jo käytössä usean eri sairaanhoitopiirin alueella. Evondos Oy

Kymsote hankkii yli 200 lääkkeenjakoautomaattia kotihoidon asiakkaille.

Tarkoituksena on parantaa lääketurvallisuutta ja vapauttaa hoitajien työpanosta lääkkeenjakamisesta muuhun kotihoidon työhön.

Kymsoten terveyden ja ikääntymisen palvelujen johtaja Jorma Haapasen mukaan lääkkeenjakoautomaattien avulla pystytään vähentämään lähes 8 000 lyhyttä käyntiä kuukaudessa.

– Tehostetun palveluasumisen määrä vähenee, ja kotihoitoon tulee entistä enemmän asiakkaita. Automaatin avulla pystymme vapauttamaan lähes 40 työntekijän panoksen muuhun kotihoidon työhön. Henkilöstömme pystyy keskittymään siihen, milloin fyysinen käynti on ehdottoman tärkeää.

Tavoitteena on, että hoitajat pystyvät viipymään käynneillään nykyistä pitempään.

Automaatti jakaa lääkkeet

Automaattiin ohjelmoidaan asiakkaan henkilökohtainen lääkeohjelma, jonka mukaan automaatti jakaa lääkkeet ja hälyttää, kun on aika ottaa ne. Hoitaja käy täyttämässä lääkeautomaatin kahden viikon välein.

– Jotkin lääkkeet ovat hyvin aikasidonnaisia. Lääkehoidon taso nousee, kun asiakkaat saavat lääkkeensä juuri oikeaan aikaan. Se ei ole kiinni siitä, jos hoitaja on vaikka myöhässä, Jorma Haapanen sanoo.

Periaatteena on, että lääkkeenjakoautomaattia tarjotaan niille kotihoidon asiakkaille, joiden kohdalla automaatilla pystytään korvaamaan yksi lääkkeenjakokäynti päivässä.

Lääkeautomaatit soveltuvat arviolta noin kymmenelle prosentille kotihoidon asiakkaista. Esimerkiksi asiakkaan kuulon ja näön on oltava riittävän hyvä, jotta automaatin käyttö onnistuu. Muistisairaille laite ei sovellu.

Puoli miljoonaa euroa vuodessa

Kymsote hankkii lääkeautomaatit leasing-sopimuksella. Automaattien hankinta on kilpailutettu 235 laitteen mukaan, joiden vuosikustannukset Kymsotelle ovat runsaat 540 000 euroa. Vielä ei kuitenkaan osata arvioida, mikä laitteiden tarkka määrä tulee olemaan.

– Uskomme, että automaatteja tulee olemaan yli 250 kappaletta. Projekti lähtee kuitenkin alue kerrallaan eteenpäin, Jorma Haapanen sanoo.

Aiemmin lääkkeenjakoautomaattia on kokeiltu Haminassa, josta siitä on Haapasen mukaan saatu hyviä kokemuksia. Nyt tarkoituksena on ottaa automaatit vaiheittain käyttöön koko Kymsoten alueella.

Haapasen mukaan lääkkeenjakoautomaatti sopinee jatkossa myös mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelujen asiakkaille.

– Näemme mahdollisuuksia sielläkin. Toki ikääntyneet ovat suurin kohderyhmä.