1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. potilasturvallisuus

Päijät-Hämeen keskussairaalan ylilääkärit: Lomautukset peruttava – potilasturvallisuus on vaarassa

Ylilääkärit ovat kirjelmöineet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ylimmälle johdolle. Ylilääkäreiden mielestä yhtymä velvoittaa heitä toimimaan lääkärietiikan vastaisesti.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päätti syksyllä lomauttaa puolet henkilöstöstään. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Päijät-Hämeen keskussairaalan operatiiviset ylilääkärit ja osastonylilääkärit ovat huolissaan potilasturvallisuudesta hyvinvointiyhtymän lomautusten aikana.

Sairaalassa on päädytty lomauttamaan sekä hoitohenkilökuntaa että lääkäreitä, vaikka ylilääkäreiden mukaan sairaalalla on nytkin vaikeuksia hoitaa potilaita tarpeeksi ajoissa resurssipulan takia. Leikkaussaleissa ja erikoissairaanhoidossa on heidän mukaansa jo nyt alimitoitetut resurssit.

Ylilääkärit esittävät kirjeessään Hykyn johdolle, että lomautukset on peruttava, sillä ne johtavat odotusaikojen pidentymiseen, ostopalvelujen kasvuun, kustannusten karkaamiseen ja potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Kiireettömissä tapauksissa odotusajan pitäisi olla korkeintaan 3 kuukautta. Pidempi odotusaika voi johtaa vaivan kroonistumiseen, pahenemiseen ja jopa pysyvään haittaan. Ylilääkäreiden mukaan odotusajat ovat jo nyt osin yli 6 kuukautta. Nykyisen hoitotakuun mukaan yli 6 kuukauden yli menevältä ajalta yhtymä joutuu maksamaan sakkoa.

Lääkäreiden arvion mukaan lisätyöt ja ostopalvelut kasvattavat kustannuksia enemmän kuin lomautuksilla saavutettaisiin säästöjä henkilöstömenoissa.

Ylilääkärit katsovat, että yhtymä tulee velvoittaneeksi heidät toimimaan lääkärin etiikan vastaisesti, kun he eivät voi hoitaa potilaita niin kuin lääketieteellisesti olisi perusteltua.

Hykyn johto on valmis muuttamaan lomautussuunnitelmaa, jos hoidon saatavuus tai potilasturvallisuus vaarantuu.

Hyvinvointiyhtymä päätti lomautuksista yt-neuvottelujen päätteeksi viime syksynä. Lomautuksilla ja henkilöstövähennyksillä on pyritty kuromaan yhtymän talousvajetta.

Lue lisää: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä irtisanoo 51 – lomautuksien piirissä 3 500 työntekijää