Haatainen: Hallitus on aikataulussa työllisyystavoitteen saavuttamisessa, työryhmien työ jatkuu

Työllisyyttä edistäviä toimia valmistelevien työryhmien työ on sujunut hyvin, vakuutti työministeri Tuula Haatainen.

työllisyys
Miten hallitus aikoo nostaa työllisyyttä? Ministeri Haatainen kertoo työllistämistoimien valmistelusta
Miten hallitus aikoo nostaa työllisyyttä? Ministeri Haatainen kertoo työllistämistoimien valmistelusta

Hallitus on aikataulussa työlllisyystavoitteen saavuttamisessa, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd.).

– Minun vastuullani on huolehtia siitä, että prosessi kulkee, mutta tämä on kokonaisuus, ei yhden ministerin tai ministeriön show, hän sanoi tiedotustilaisuudessa työ- ja elinkeinoministeriössä perjantaina.

Työikäisistä suomalaisista yhä useamman pitäisi olla töissä, että julkiset menot saadaan rahoitettua. Työllisyysasteen nosto on yksi hallituksen tärkeimpiä tavoitteita.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin. Se tarkoittaa noin 60 000 uutta työllistä.

Aiemmin on arvioitu, että tulevan syksyn budjettiiriihessä on saatava tehtyä päätökset, joiden avulla työllisten määrä nousee 30 000:lla. Muuten jo päätetyistä julkisten menojen lisäyksistä saatetaan joutua luopumaan.

Muut ministeriöt mukaan

Työllisyyden haasteet ja ongelmat ovat monialaisia, ja myös toimenpiteet ovat moninaisia, Haatainen sanoi.

Ongelmia ovat muun muassa väestön ikääntyminen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma, pienten lasten äitien pitkät poissaolot työelämästä, nuorten syrjäytyminen, maahanmuuttajien heikko työllisyys ja yli 55-vuotiaiden muita Pohjoismaita heikompi työllisyys.

Työllisyystyöryhmien valmistelemia keinoja ovat muun muassa toukokuussa käynnistyvät kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, sekä työllisten, työttömien että osatyökykyisten työkykyä parantava tukiohjelma, täsmäkouluttaminen tehtäviin, joissa osaajista on pulaa sekä työperäisen maahanmuuton sujuvoittamien. Mistään aivan uusista keinoista Haatainen ei kertonut.

Ratkaisuja työllisyyden nostamiseen hän odottaa myös muilta ministeriöltä. Hän kertoo lähettäneensä muille ministeriöille kirjeen, jossa hän pyytää tietoja työllisyystoimenpiteistä ja laskelmia niiden vaikutuksista.

"Työryhmissä tehty hyvää valmistelua"

Työllisyyden parantamiseen tähtääviä keinoja on pohdittu työryhmissä, jossa on ollut mukana myös työnantajia ja työntekijöitä edustavien työmarkkinajärjestöjen edustajia.

Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan keinojen valmistelu ei ole työryhmissä edennyt. Haataisen mukaan työ on kuitenkin sujunut hyvin, ja työryhmien työ jatkuu edelleen. Työryhmien poliittista koordinointia aiotaan kuitenkin vahvistaa.

– Pitää muistaa, että työryhmissä on eri tahoja edustettuna ja on päivänselvaa, että siellä on erilaisia näkemyksiä, ja se tietysti varmasti myös kuplii ulospäin.

Haatainen sanoi uskovansa päätösten laadukkaaseen valmisteluun.

– Tämän kokoluokan asioissa, näin monitahoisen asian haltuunottamisessa ja eteenpäin viemisessä, tarvitaan perusteellinen pohjatyö ja sitä tässä nyt on tehty.

Jos työryhmissä ei löydy yhteistä näkemystä, vastuu ratkaisujen löytämiseen on viime kädessä hallituksella, Haatainen sanoi. Hän sanoi kuitenkin uskovansa työryhmien löytävän ratkaisuja.

Päätöksiä syksyn budjettiriihessä

Seitsemän työryhmän tuloksia Haatainen esittelee hallitukselle iltakoulussa tammikuun lopussa. Helmikuun alussa hallituspuolueet kokoontuvat seminaariin, jossa työllisyysasioista keskustellaan, mutta päätöksiä ei vielä tehdä.

Huhtikuun kehysriihessä hallituksella tulee olla selkeä käsitys siitä, mihin asti jo päätetyt tai suunnitellut työllisyyttä parantavat toimet riittävät, Haatainen sanoi. Silloin siis hallituksella olisi suuntaviivat, jotta syksyn budjettiriihessä tehtävillä päätöksillä saadaan 30 000 uutta työpaikkaa, hän sanoi.

Aiheesta voi keskustella 17.1. kello 22.00 asti.

Lue lisää:

Mikä 75 prosentin työllisyysaste, kuinka paljon Suomessa on työttömiä? Ota ainakin nämä työllisyysluvut haltuun

Työllisyysryhmien työ takkuaa pahasti: "Lillukanvarsia, ei merkittävästi vaikuttavia toimia, yhtä pitkää kuin leveää, puhetta lämpimikseen"

Vain harva haluaisi muuttaa työn perässä – Muuttohalukkaistakin suurin osa lähtisi korkeintaan sadan kilometrin päähän