Säilyykö työkykysi seuraavat kymmenen vuotta? Uudella nettitestillä voit selvittää ennusteen

Oma arvio tämän hetken terveydentilasta ennustaa Työterveyslaitoksen mukaan merkittävästi myös tulevien vuosien työkykyä.

työkyky
Mies istuu tietokoneella
Muun muassa ikä, oma arvio terveydentilasta ja pitkien sairauspoissalojen määrä ennustavat työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä.Henrietta Hassinen / Yle

Kahdeksan kysymyksen avulla voi nopeasti mitata ennusteen siitä, miltä oma työkyky seuraavien kymmenen vuoden aikana näyttää. Työterveyslaitoksen uuden Työkyvyn työkalun (siirryt toiseen palveluun) kysymykset koskevat esimerkiksi omaa arviota terveydentilasta, elintapoja, nukahtamisvaikeuksia ja yli yhdeksän päivän mittaisten sairauspoissaolojen määrää.

– Työkaluun etsittiin pienin mahdollinen määrä muuttujia, joilla pystytään kuitenkin ennustamaan työkyvyttömyyttä tarkasti, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mika Kivimäki sanoo.

Ennustetyökalu perustuu tutkimusaineistoihin, joissa on seurattu yhteensä 80 000 suomalaisen työntekijän terveyttä. Se on rakennettu koneoppimisen avulla.

Työkalu kertoo työkyvyttömyyden todennäköisyydestä. Jos oma ennuste on testin perusteella vaikkapa neljäkymmentä prosenttia, se tarkoittaa, että neljäkymmentä sadasta samalla tavalla vastanneesta jää todennäköisesti seuraavien kymmenen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle.

Oma arvio terveydestä tärkeä mittari

Mika Kivimäen mukaan iän jälkeen kaikkein vahvimmin työkyvyttömyyden riskiä ennustaa oma arvio terveydestä.

– Jos ihminen pitää omaa terveydentilaansa huonona tai melko huonona, se ennustaa huonompia terveysnäkymiä myöhemminkin. Vaikka otetaan huomioon krooniset taudit, elintavat, painoindeksi ja muita tekijöitä, oma arvio tuo lisää ennustearvoa, Kivimäki sanoo.

Seuraavaksi eniten tuleva työkyky on yhteydessä pitkien sairauspoissaolojen määrään. Kivimäen mukaan pitkät poissaolot ennustavat tulevaa paljon enemmän kuin lyhyet, parin päivän mittaiset sairastelut.

Työterveyslaitoksen uuden nettitestin tarkoitus on luonnollisesti auttaa työkyvyn ylläpitämisessä. Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta jos työkykyennuste näyttää synkältä, ainakin elintapoja voi koettaa petrata tai miettiä keinoja lääkärin kanssa.

Keinot terveyden parantamiseksi eivät kuitenkaan välttämättä ole samoja kuin ne asiat, jotka kertovat työkyvystä.

– Esimerkiksi tupakointi vaikuttaa suoraan työkykyyn. Sen sijaan esimerkiksi nukahtamisvaikeudet voivat kuvastaa muita terveysongelmia, Mika Kivimäki sanoo.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen yleisimpiä syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat. Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2018 lopussa 139 000 suomalaista.

Työterveyslaitoksen ennustemallin kehittämisessä on käytetty kahta kunta-alan henkilöstön seurantatutkimusta, Kunta10-tutkimusta ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimusta. Mallin testaamisessa on lisäksi käytetty Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet -seurantatutkimusta.

Voit testata oman työkykysi ennusteen täällä. (siirryt toiseen palveluun)