1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hämeenlinna

Hämeenlinna järjestää helmikuussa kuntalaiskyselyn toriparkista – näitä kysytään

Kaikki 16 vuotta täyttäneet pääsevät kertomaan mielipiteensä Hämeenlinnan keskustan pysäköintiin liittyvistä asioista.

Hämeenlinna
Hämeenlinnan tori
Hämeenlinnan toriparkkikyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella.Mika Halme / Yle

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen on määrä päättää maanantaina toriparkista järjestettävän kuntalaiskyselyn yksityiskohdista. Kunnanhallitukselle tehdyn esityksen mukaan kysely järjestettäisiin helmikuussa viikolla kahdeksan.

Kuntalaiskyselyssä kysytään kaupunkilaisten mielipidettä siitä, miten Hämeenlinnan keskustan pysäköintitarve pitäisi järjestää. Lisäksi siinä kysytään toriparkin rahoitukseen sekä torin ja keskustan alueen rakentamiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä.

Kysely on tarkoitus toteuttaa sähköisenä kyselynä. Lisäksi siihen on mahdollista vastata paperilomakkeella henkilöllisyyden todistamalla kaikissa kaupungin palvelupisteissä. Lisäksi Kastellin palvelupisteen aukioloaikaa pidennetään kahdella tunnilla äänestysviikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

Kuntalaiskysely on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille.

Kuntalaiskyselyn kysymykset ovat (päätösesityksen mukaan):

  • Kotiosoitteen postinumero
  • Keskustan pysäköintitarve pitäisi järjestää (valitse yksi) a) laajentamalla Kaivoparkkia b) rakentamalla P-tori c) rakentamalla pysäköintiratkaisuja keskustan reuna-alueille d) taloyhtiön tulee ratkaista pysäköinti ensisijaisesti omalla tontilla ja hyödyntäen olemassa olevia parkkiratkaisuja
  • Kannatatko P-torin rakentamista, jos puolet rahoituksesta on yksityiseltä ja puolet kaupungin omistamalta pysäköintiyhtiöltä?
  • Pitäisikö torin ympäristöä kehittää ja täydennysrakentaa?
  • Kannatatko kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä keskusta-alueella?

Kolmen viimeisen kysymyksen vastausvaihtoehtoina on kyllä, ei tai en osaa sanoa.

Tarkoituksena on julkaista P-toria koskevan kuntalaiskyselyn vastaukset 11. päivänä maaliskuuta 2020.

Kuntalaiskysely liittyy viime vuoden elokuussa tehtyyn kuntalaisaloitteeseen. Siinä vaadittiin, että toriparkin rakentamisesta olisi järjestetty kunnallinen kansanäänestys. Hämeenlinnan kaupunki päätyi kuitenkin kuntalaiskyselyyn, koska äänestyksen järjestäminen osoittautui liian kalliiksi.

Lue seuraavaksi