Lahden toiveet toteutuvat? Selvitys ehdottaa MAL-sopimusten laajentamista kolmelle uudelle kaupunkiseudulle

Selvittäjän mielestä sopimusneuvottelut voitaisiin aloittaa jo tänä talvena valtioneuvoston päätöksellä

sopimukset
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Selvittäjä esittää MAL eli maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisten sopimusten laajentamista Lahden, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkiseuduille. Nykyisellään MAL-sopimukset koskevat vain maan neljää suurinta kaupunkiseutua.

MAL-sopimuksilla vahvistaan kuntien välistä sekä kuntaseutujen ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmakohtien ratkaisemisessa.

Lahden, Kuopion ja Jyväskylän myötä sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen yli sadan tuhannen asukkaan kaupunkiseudut.

Selvityshenkilö Matti Vatilon mukaan sopimusneuvottelut voitaisiin käynnistää valtioneuvoston päätöksellä jo talven aikana. Esitys MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta on luovutettu ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle 17. tammikuuta.

Sopimuksella kunnat sitoutuvat yhdessä valtion kanssa muun muassa kansallisiin ilmastotavoitteisiin ja palvelujen digitalisointiin.