Törkeästä rahanpesusta vaaditaan vuosia vankeutta – syytetyt sanovat, että 4 miljoonan tulo tilille oli täysi yllätys

Poikkeuksellisen suuren rahanpesujutun käsittely on käynnissä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Neljää miestä syytetään kahdesta rikoksesta, joissa liikkui yhteensä yli neljä miljoonaa euroa rahaa.

rahanpesu
Rahanpesusta syytetty peittää kasvonsa oikeudenkäynnin alkaessa.
Oikeudenkäynti alkoi Kokkolassa hieman yhdeksän jälkeen aamulla.Juha Kemppainen / Yle

Kokkolassa käsiteltiin maanantaina Suomen mittakaavassa laajaa rahanpesujuttua. Neljää miestä syytetään yhteensä 4,3 miljoonan euron siirtämisestä ulkomaisilta tileiltä Suomeen ja edelleen ulkomaille. Yhtä miehistä syytetään myös avunannosta.

Päätekijälle syyttäjä vaatii vankeusrangaistusta, jonka mitta asettui loppulausuntojen jälkeisessä pohdinnassa kolmen vuoden tasolle, kun kahden rikoksen 1,5–2 ja yli 2 vuoden tuomiot yhdistetään.

Muiden osalta vaatimukset vaihtelevat kahdesta vuodesta vankeutta vuoteen ehdollista.

Syytetyt kiistävät syytteen törkeästä rahanpesusta. He sanovat, etteivät tienneet rahojen olevan rikollista alkuperää. Rahojen ilmaantuminen tilille alustavien sopimusten jälkeen on myös ollut heille omien sanojensa mukaan yllätys. Rahojen liikkuminen itsessään on riidatonta.

Päätekijäksi epäillyllä on rikostausta, ja hän vastaa syytteisiin vangittuna. Syyttäjä myös vaati hänen pitämistään edelleen vangittuna pakovaaran vuoksi. Oikeus päätti näin vastaajan päinvastaisesta vaatimuksesta huolimatta.

Esiutkinnassa on ollut mukana muitakin henkilöitä, joiden puuttuminen oikeudesta vaaransi puolustuksen mukaan päätekijän oikeusturvan. Heihin viitataan esitutkinta-aineistossa usein.

Neljä miljoonaa tuli tilille syytettyjen mukaan yllättäen

Tapauksia on kaksi, ja ne tapahtuivat viime vuonna. Pienempi summa, runsaat 300 000 euroa, liikkui helsinkiläisen yrityksen kautta. Suurempi summa eli 4 miljoonaa siirtyi toholampisen yrityksen tilin kautta. Pienempi tapaus paljastui vasta suuremman esitutkinnan yhteydessä.

Yksi syytetyistä omistaa toholampilaisen yrityksen, jonka tilille 4 miljoonaa ilmestyivät. Syytettyjen mukaan summa oli “täysi yllätys”, sillä sovittu oli ainoastaan 400 000 euron rahoitusjärjestelystä.

“Lainan” oli tarkoitus tulla toholampilaisyritykselle, joka lainaisi sen edelleen kiinalaisfirmalle. Suora lainajärjestely ei tullut syytettyjen mukaan kyseeseen Kiinan ja Hong Kongin poliittisten ongelmien vuoksi.

Rahat olivat peräisin Luxemburgista. Hotelliyhtiön työntekijän sähköposti oli hakkeroitu, ja näin saatu lähetettyä hotellin omistajayhtiölle väärä toimeksianto. Sillä pyydetyt 4 miljoonaa ohjautuivat toholampilaismiehen yrityksen tilille. Sieltä siirrettiin vajaat 800 000 euroa eteenpäin, ennen kuin tili jäädytettiin.

Kun yrityksen tili jäädytettiin, ulkomailla tehtiin syytteen mukaan väärä rahoitussopimus, jolla jäädytys yritettiin saada purettua. Se ei kuitenkaan onnistunut.

Tapauksessa on syytettynä kaksi miestä törkeästä rahanpesusta ja kolmas mies avunannosta siihen. Päätekijänä pidettävä mies on syyttäjän mukaan ollut tärkeä linkki ulkomaisiin tekijöihin ja myös ottanut yhteyttä toiseen syytettyyn, jonka hänelle oli esitellyt kolmas miehistä.

Syytetyt väittivät oikeudessa uskoneensa rahojen laillisuuteen.

Toisessa tapauksessa rahaa liikkui runsaat 300 000 euroa. Niiden väitettiin olevan pelivoittoja, jotka piti siirtää toisen tilin kautta.

LUE ALTA OIKEUSKÄSITTELYN KULKU:

Klo 17.18

Tuomio annetaan kuun lopulla. Istunto päättyy.

Päätekijä pysyy vangittuna.

Klo 17.16

Puolustajat tuovat esiin lieventäviä asianhaaroja, muun muassa syytettyjen valmiutta selvittää tapahtumia.

Syytetyn C edustaja esittää maksimissaan kahden vuoden tuomiota, joka olisi annettava ehdollisena.

Klo 17.14

Syytetty A vastustaa vaatimusta vangittuna pitämisestään. Vaihtoehtona on tehostettu matkustuskielto tai tutkintavankeus.

Karttamisvaaran miettiminen tulee puolustuksen mukaan ajankohtaiseksi aikaisintaan mahdollisen tuomion tullessa.

Syyttäjä pysyy esityksessään.

Klo 17.10

Rahanpesutuomioiden mittaaminen on erilaista kuin monen muun rikoksen ja mahdollisten tuomioiden pituutta pohditaan loppulausuntojen jälkeen.

Syyttäjän mukaan pääsyytetylle pitää tuomita enemmän vankeutta kuin syytetyille B ja C.

Syyttäjä puntaroi, että päätuomitulle tulisi tuomita toisesta tapauksesta 1,5–2 vuotta vankeutta ja toisesta yli 2 vuotta. Sovellettuna päästäisiin hänen mukaansa ehkä noin kolmeen vuoteen, ja sen lisäksi tulisi jäännösrangaistus.

Syytettyjen B ja C osalta vankeustuomion mitta olisi syyttäjän mukaan pari vuotta.

Klo 16.58

Syytetyn C edustaja sanoo syytetyn saaneen asiassa selvityksiä, jotka on uskonut. Edustajan mukaan pitää ottaa huomioon syytetyn ammatillinen tausta ja tiedolliset kyvyt arvioida asiaa. Kokemattomuus tällaisista asioista pitää myös ottaa huomioon tahallisuutta arvioitaessa.

Puolustus muistuttaa myös syytetyn lähteneen pyynnöstä pankkiin selvittämään asiaa eikä muutenkaan ole pakoillut asiaa. Hän katsoo, ettei tahallisuutta ole, vaan kyse on enintään törkeästä huolimattomuudesta.

Klo 16.50

Syytetyn B tahallisuuden aste on puolustuksen mukaan vielä alhaisempi. Syytetyllä on ollut vain niukasti tietoa, ja hän on yrittänyt hankkia sitä lisää.

Hän on edustajansa mukaan syyllistynyt enintään tuottamukselliseen rahanpesuun, jos hänet todetaan syylliseksi pienemmässä tapauksessa.

4 miljoonan tapauksessa hänellä ei ole ollut mitään osuutta eikä hän ole tehnyt mitään, mikä olisi olennaista rikoksen tapahtumiseen. Hän on vain tutustuttanut syytetyt A ja C, mutta ei ole hyötynyt rahallisesti mitenkään.

Puolustus vaatiikin syytteen hylkäämistä tämän jutun osalta.

Klo 16.37 Syytetyn A eli päätekijän asianajaja sanoo, että hänen päämiehensä osalta kaikki ratkeaa tahallisuuteen.

Jos kertomus jälkikäteen ajateltuna on epäuskottava, voidaanko ajatella, että se tuntui siltä myös tekohetkellä? kysyy puolustus.

Ratkaiseva linkki asiassa ei ole ollut oikeudessa paikalla, vaan oikeus joutuu miettimään, onko pääsyytetyn antama tieto se, mitä tällä tosiaan on ollut.

Oikeus joutuu puolustuksen mukaan myös miettimään, mikä merkitys on sillä, että molemmat tapaukset ovat edenneet tavalla, joka yllätti syytetyn. Ainakaan 4 miljoonaan tahallisuus ei mitenkään voi hänen mukaansa ulottua.

Puolustuksen näkökulmasta syytetyn A kohdalla kyse on lähinnä välittäjän roolista, ei ratkaisevasta toiminnasta.

Puolustus sanoo myös, että käsittelyssä on kiinnitetty huomiota syytetyn A rikoshistoriaan. Puolustus kysyy, miksi tällaisen taustan ihminen ryhtyisi menettelyyn, jos tietäisi rahanpesusta ja silloin myös korkeasta kiinnijäämisriskistä.

Syytetty itse korostaa samaa ja sanoo olleensa yhteistyökykyinen. Hän sanoo kaikkien syytettyjen tulleen huijatuiksi ja haluaa muut tutkinnassa olleet vastuuseen.

Klo 16.14: Loppulausunnossaan syyttäjä pitää pääsyytetyn kertomuksia siirrellyn rahan taustoista epäuskottavina ja sanoo syytetyn varmasti tienneen rahojen alkuperästä. Todellisuudessa kyse on ollut alusta asti rikoksella saatujen rahojen kierrättämisestä.

Viiveet sopimusten ja rahojen ilmenemisen välillä selittyvät hänen mukaansa sillä, että rahoihin päästään kiinni esimerkiksi hakkeroimalla, eikä rahanpesun tarpeen ajankohtaa voi tarkasti ennakoida.

Syyttäjän mukaan miesten on täytynyt ymmärtää, että kyse oli likaisesta rahasta. Syyttäjän mukaan tahallisuus täyttyy, mutta vähintään on toimittu törkeän huolimattomasti.

Asianomistajien edustajat Helsingistä yhtyvät syyttäjän näkemykseen ja katsovat, että vastaajat ovat yhteisvastuullisesti vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Klo 16.02: Loppulausunnot alkavat tauon jälkeen.

Klo 15.20: Syytetty C mietti omien sanojensa mukaan jo yhteistyön katkaisemista siinä vaiheessa, kun alkoi herätä epäily siitä, että aiemmassa, käsittelyssä summaltaan pienemmässä tapauksessa oli jotain hämärää.

“Kyllä se ihminen tietty on perso rahan perään, mutta asiaa myös vakuuteltiin hyvin”, syytetty sanoi oikeudessa.

Syytetty sai tililleen 40 000 euroa, josta maksoi velkojaan pois 18 000 euroa. Hänen piti myös maksaa syytetylle A 10 000 euroa, mutta sitä hän ei ehtinyt tehdä.

Klo 15.04: Syytetyllä C on on Toholammilla yritys, jota hän tarjosi rahoituskäyttöön komission toiveissa rahapulan takia. Hän hankki syytetyn A ohjeesta verkkopankkitunnukset uuteen pankkiin, mies kertoi avustajansa kuulemisessa.

Hänelle kerrottiin, että otettu laina menisi yrityksen kautta eteenpäin Kaukoitään. Lainanottajasta ei ollut puhetta. “Täysin kärryillä en ollut”, sanoo syytetty C. Hän hyväksyi sopimuksen 400 000 eurosta.

Syytetyn C mukaan syytetty A soitti hänelle, kun rahat olivat tilillä. “Siellä oli 400 000, mutta yksi nolla perässä.” Molemmat olivat syytetyn mukaan kauhistuneita, mutta uskoivat yhä asian laillisuuteen.

Syytetty oletti, että rahoja aletaan siirtää, kuten tapahtuikin. Sitten hänelle ilmoitettiin, ettei tililtä voi siirtää rahaa ja ohjeistettiin käymään pankissa. Syytetty lähti samana päivänä paikalle.

Pankissa kehotettiin ottamaan yhteys poliisiin, sillä kyse oli rahanpesuepäilystä. Myöhemmin syytetty pidätettiin.

Klo 14.15: Syytetty A kertoo, että keskipohjalaisyritys nousi esiin miesten tavatessa aikanaan Helsingissä.

Syytetyn mukaan sopimus tehtiin jälleenrahoituksesta, jossa laina tulisi ensin keskipohjalaisyritykselle ja se lainaisi edelleen rahat kiinalaisen katamaraaniyrityksen toimintaan. Tuolloin puhuttiin hänen mukaansa ensin alle miljoonasta eurosta ja lopulta 400 000 eurosta.

Syynä siihen, ettei rahaa liikuteltu suoraan, oli syytetyn saamien tietojen mukaan maailmanpoliittinen tilanne ja ongelmat Hong Kongin ja Kiinan välillä.

"Maalaispankin" tilille ilmestyi kuitenkin 4 miljoonaa, mikä oli syytetyn A mukaan täysi yllätys. Mies sanoo, että hänen ja syytetyn C hyväuskoisuutta käytettiin törkeästi hyväksi.

“Tämä on täysin, täysin käsittämätön juttu”, sanoo syytetty A. Hän sanoo myös kehottaneensa syytettyä C ottamaan yhteyttä poliisiin.

Klo 13. 52: Syytetty C on syyttäjän mukaan menettänyt määräysvallan yrityksen pankkitiliin, kun on luovuttanut verkkopankkitunnukset syytetylle A, joka on vaihtanut verkkopankin salasanan.

Varoja ehdittiin ennen tilin jäädytystä siirtää vajaat 800 000 euroa muun muassa tileille Hong Kongiin ja Singaporeen ip-osoitteesta, joka paikallistui Puolaan.

Kun yrityksen tili jäädytettiin, ulkomailla tehtiin syytteen mukaan väärä rahoitussopimus, jolla jäädytys yritettiin saada purettua. Se ei kuitenkaan onnistunut.

Klo 13.35: Istunnossa siirrytään suurempaan tapaukseen, jonka tekopaikka oli Toholampi.

Rikos, jolla 4 miljoonaa on hankittu, tapahtui Luxemburgissa. Hotelliyhtiön työntekijän sähköposti hakkeroitiin, ja sen avulla saatiin lähetettyä hotellin omistajayhtiölle väärä toimeksianto. Sillä pyydetyt 4 miljoonaa ohjautuivat syytetyn C hallinnoiman yrityksen tilille.

Miesten yhteys syntyi niin, että päätekijänä pidetty syytetty A on ottanut yhteyttä syytettyyn C, jonka puolestaan syytetty B tunsi.

Syytetyn hallinnoima yrityksen pankkitili jäädytettiin, jolloin tilille jäi 3,2 miljoonaa. Niitä ei ole vielä palautettu alkuperäiselle omistajalleen. Asianomistajan edustaja vaatii koko summan palauttamista korkoineen.

Klo 13.25: Syytetty D poistuu, koska hänen osaltaan asia on käsitelty. Siksi syyttäjä pitää hänen osaltaan loppulausunnon. Syyttäjän mukaan syytetyn on täytynyt ymmärtää rahojen rikollinen alkuperä, kun puolituttu on pyytänyt ottamaan rahaa tilille ja syytetty on pyytänyt palkkion.

Syyttäjän mukaan pitää lukea syyksi törkeä rahanpesu, sillä sen minimisumma ylittyy. Hän vaatii syytetylle ehdollista vankeutta.

Syytetty ei hyväksy näkemystä, että hänen olisi pitänyt ymmärtää raha rikoksella hankituksi. Hän myöntää kuitenkin toimineensa väärin.

Tuomio annetaan kuun lopulla.

Klo 13.15: Edelleen käsitellään pienempää, 300 000 euron liikuttelua koskevaa juttua.

Syytetty D kertoo tuntevansa päätekijäksi epäillyn kaukaa, "Neuvostoliiton ajoilta" ja törmänneensä tähän sattumalta Helsingissä parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Tämä oli kertonut ongelmistaan ottaa rahaa tililleen. Syytetty ei kysellyt asiasta omien sanojensa mukaan kovin huolellisesti, koska piti kyseessä olevaa 30 0000 euron summaa pienenä.

Miehet vaihtoivat puhelinnumeroja ja myöhemmin D suostui ottamaan rahat tililleen tarkistamatta, mistä raha tuli. Myöhemmin hän otti vastaan vielä 22 000 euroa. Molemmista summista hän nosti osan käteistä syytetylle A, siirsi osan eteenpäin ja sai itse palkkion molemmista kerroista.

Syytetty sanoo, että jälkikäteen ajateltuna sitä on helppo veivata, mutta tuolloin hän ei pitänyt asiaa isona. “Eihän 30 000 euroa maailmassa ole oikeasti iso raha”, syytetty sanoo.

Hän vastaa syytteisiin ilman avustajaa.

Klo 13.05: Istunto jatkuu seuraavan syytetyn kuulemisella.

Klo 12.05: Istunnossa pidetään tauko.

Klo 11.53: Helsingistä videoyhteydellä läsnä oleva asianomistajien edustaja pyytää taukoa, koska Helsingissä palohälytys haittaa yhteyttä. Taukoa ei pidetä, vaan ensimmäisen tapauksen kuulustelu jatkuu.

Klo 11.42: Syytetty B myöntää toimineensa bulvaanina yrityksessä ja maksaneensa osakkeista nimellisen euron summan. Syytetty A ei voinut ottaa roolia, koska oli liiketoimintakiellossa.

B oli suhtautunut toimintaan epäilevästi, mutta syytetty A oli saanut hänet vakuutettua toiminnasta.
B kertoo tienneensä päätekijänä pidettävän miehen taustasta, mutta tämä oli vakuuttanut tekevänsä nykyään vain laillisia asioita.

“Hän pukeutui hyvin, hänellä oli paljon rahaa ja hän vaikutti luotettavalta,” syytetty B toteaa.

B kertoo olleensa rahan tarpeessa ja myös humalassa lähes jokaisella tapaamiskerralla.

“Tähän varmaan liittyy tyhmyys ja sinisilmäisyys,” hän myöntää.

Klo 11.21: Päätekijä eli syytetty A sanoo, että kaikkia vastaajia on harhautettu eikä kukaan olisi ryhtynyt toimintaan, jos olisi tiennyt asioiden oikean laidan.

Syyttäjä kysyy, onko miehestä normaalia liiketoimintaa välittää isoja rahasummia palkkiota vastaan. Syytetty A sanoo, että tällaista laillista toimintaa on, esimerkiksi vedonlyöntiyhtiöiden rahojen välittämistä.

Hän toistaa, että päätös rahasiirroista piti alunperin tehdä tapaus kerrallaan, mutta sitä mahdollisuutta ei saatu, koska rahat siirtyivät tilille hänen mukaansa yllättäen.

“Ei tämä järjestely sinänsä tee rahasta laitonta”, sanoo vastaaja.

Syyttäjä ihmettelee, eikö mies ajatellut omilla aivoillaan ja ihmetellyt monimutkaisen järjestelyn tarvetta.

Klo 11.09: Oikeudessa käsitellään vielä summaltaan pienempää, runsaan 300 000 euron tapausta, jonka tapahtumapaikka on Helsinki.

Syytetty A sanoo, että häneen otettiin yhteyttä, mutta hän ei aikonut suinkaan ryhtyä asiaan taustansa ja ehdonalaisessa olemisensa vuoksi. Sittemmin hän alkoi kuitenkin pohtia, olisiko joku asiasta kiinnostunut.

Huhtikuussa tehtiin kaupat yrityksestä, jonka tilinkäyttöoikeus siirtyi syytetylle B. Syytetty A kertoo siis yhdistäneensä osapuolet ja esimerkiksi kyselleensä peliyhtiöstä tarkempia tietoja.

Puheissa oli, että muutamassa erässä pelirahaksi kutsuttuja varoja liikkuisi yhteensä miljoonan euron verran. Tietoa rahojen siirtymisestä ei kuitenkaan ollut, ennen kuin rahat olivatkin yllättäen tilillä. Varsinaista päätöstä toimintaan ryhtymisestä ei syytetyn mukaan ehditty tehdä.

Klo 10.55: Syyttäjä vaatii päätekijäksi luonnehditulle miehelle (syytetty A) vähintään neljän vuoden vankeusrangaistusta. Muut vaatimukset vaihtelevat kahden vuoden vankeudesta vuoden ehdolliseen.

Klo 10.35: Myös syytetyn C avustaja sanoo, ettei syytetty ole tiennyt, että varat ovat rikollisesta toiminnasta peräisin.

Nyt siis keskustellaan lähinnä sitä, voidaanko syytettyjen katsoa tienneen, että liikutellut rahat ovat olleet rikoksella saatuja. Tämä määrittää toiminnan tahallisuutta.

Klo 10.32: Syytetty B kävi avustajan mukaan Englannissa ja tapasi henkilöitä, jotka vakuuttivat hänet nettikasinotarinan uskottavuudesta. Kyse on syytetyn mukaan enintään tuottamuksellisesta toiminnasta, ei törkeästä rahanpesusta.

Klo 10.25: Syytetyn A asianajaja sanoo, ettei syytetyllä ole mitään yhteyttä alkurikokseen. Hän on tullut osalliseksi tapahtumiin niin, että häneen on otettu yhteyttä ja kerrottu, että tarvitaan yhtiö, johon voidaan siirtää nettikasinorahoja, koska Yhdysvaltojen kansalaiset eivät voi laittaa suoraan varoja ulkomaiseen peliyhtiöön. Syytetty ei asianajajansa mukaan ole voinut ymmärtää varojen rikollisesta alkuperästä.

Klo 10.16: Syyttäjän mukaan kyse on siitä, onko syytettyjen täytynyt ymmärtää, että ilmaisen rahan saaminen pankkitilille ilman liiketoimintaa ja palkkion saaminen siitä kertoo, että kyseessä on rikoksella saatu raha. Lisäksi järjestelyssä on ollut mukana mies, jolla tunnettu rikollinen tausta. “He ovat kyllä tienneet, mikä on pelin henki”, syyttäjä toteaa.

Klo 10.15: Syyttäjän mukaan kaksi miehistä on tehnyt rahanpesun yhdessä. Heillä on ollut tarve yhtiölle, jonka kautta varoja on voitu siirtää. Näin on järjestetty kauppa, jolla osakkeenomistus on siirtynyt toiselle miehistä. Tarkoituksena ei ole ollut liiketoiminta, vaan rahanpesu.

Klo 10.12: Pienemmän, runsaan 300 000 euron rahanpesun, tapahtumapaikka on Helsinki. Syyttäjän mukaan hakkeroinnin avulla osakeyhtiölle on lähetetty talousjohtajan nimissä rahoitussopimukset, joihin on muutettu tilinumero. Yhtiö on maksanut väärälle tilille ja rahat on siirretty välittömästi muille tileille.

Klo 10.08: Hakkeroimalla on tehty väärä toimeksianto, ja siirtomääräykseen on muutettu numero, jolla varat ovat ohjautuneet syytetyn tilille. Saatu omaisuus on ollut arvokas, ja rahanpesu on ollut kokonaisuutena arvioituna törkeä.

Klo 10.05: Suuremman rahapesun tapahtumapaikkana on ollut Toholampi. Kaksi syytettyä ovat syyttäjän mukaan yhdessä toimien siirtäneet 4 miljoonaa euroa. Esirikos, jolla varat on hankittu, on tapahtunut Luxemburgissa.

Klo 9.55: Miehiä syytetään törkeästä rahanpesusta ja osin avunannosta siihen. Kaikki kiistävät syytteen törkeästä rahanpesusta.
He sanovat, etteivät ole olleet tietoisia alkurikoksesta, vaan ovat olleet siinä uskossa, että varojen alkuperä on ollut laillinen.

Klo 9.20: Oikeudenkäynnin aluksi yhden syytetyn asianajaja vaati, ettei käsittelyä pidetä, sillä päätekijänä pidetyn miehen kannalta olennaista tietoa jää saamatta, koska olennainen todistaja ei ole paikalla.

Asianajajan mukaan syytetyn oikeusturva vaarantuu, ja oikeudenkäynnin viivästys olisi pienempi paha.
Käräjätuomari kuitenkin hylkäsi prosessiväitteen, hänen mukaansa pääkäsittelylle ei ole estettä.

Oikeudessa tapahtumia seuraa Sari Vähäsarja.

Miljoonien eurojen rahanpesu (siirryt toiseen palveluun)jutun käsittely alkaa tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Kyse on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä.

Neljää miestä syytetään kahdesta rikoksesta, jossa yhteensä 4,3 miljoonaa euroa rikollisin keinoin hankittua rahaa siirrettiin ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille ja sieltä edelleen ulkomaille. Miehet ovat kotoisin eri puolilta Suomea, osa Keski-Pohjanmaalta.

Rahoista ehdittiin takavarikoida 3,5 milljoonaa. Ensimmäinen tapaus paljastui Keski-Pohjanmaalla viime kesänä. Sen tutkinnan yhteydessä löydettiin toinen tapaus, jossa rahaa oli liikuteltu helsinkiläisen yrityksen kautta.

Lue myös:

Miljoonien rahanpesurikos paljastui Keski-Pohjanmaalla: rikoksilla saatua rahaa kierrätetty yritysten kautta – 3,5 miljoonaa saatu takaisin