Hyppää sisältöön

Koululaisten matikkataidot laskevat yhä – kuopiolainen lukio kulkee vastavirtaan: 100 opiskelijaa pänttää matikkaa vapaaehtoisesti lauantaisin

Matemaattisten taitojen heikko osaaminen heijastuu suoraan jatko-opinnoissa pärjäämiseen peruskoulun jälkeen.

Kuopion Lyseon lukion abiturientti Aino Kilpeläinen on panostanut erityisesti matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opiskeluun lukiossa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Suomalaisten nuorten matemaattiset taitojen suunta on edelleen laskeva uusimpien PISA-tutkimustulosten mukaan. Lasku ei kuitenkaan ole enää yhtä jyrkkää kuin aikaisemmin.

– Käänne on ilmeisesti tapahtumassa, mutta vielä ei voida olla varmoja, onko edessä parempia oppimistuloksia vai mitä tulee tapahtumaan, Opetushallituksen opetusneuvos Leo Pahkin sanoo.

Esimerkiksi Kuopion Lyseon lukiossa on onnistuttu saamaan nuoret kiinnostumaan matematiikasta. Jopa siinä määrin, että noin 500 opiskelijan lukiosta yli sata innostuu tulemaan laskemaan vapaaehtoisesti matematiikkaa koululle lauantaisin heti aamupäivästä.

– Tämä on tehokas aloitus lauantaille, kun saa kolme tuntia laskettua. Jää iltapäivästä aikaa tehdä jotain muuta. Plus onhan tänne paljon kivempi tulla kavereiden kanssa laskemaan kuin mitä kotona yksin yrittää näitä selvittää, keväällä matematiikan kirjoittava abiturientti Aino Kilpeläinen kertoo.

Veeti Ruotsalaista motivoi tulla koululle laskemaan matematiikkaa lauantaisin, koska tukea saa tarvittaessa niin kavereilta kuin lehtoreilta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopion Lyseon lukion matikkakerho järjestää kertaustuokioita lauantaisin aina ennen jakson päättöviikkoa. Kolmen tunnin ajaksi nuoret paneutuvat matemaattisiin pulmiin joko yksin tai pienryhmissä.

Tarvittaessa apua saa paikalla olevilta lehtoreilta tai entisiltä opiskelijoilta, jotka ovat tulleet vapaaehtoisesti avustamaan hankalissa tehtävissä.

– Nyt on ollut pitkä jakso, joten osa asioista on käyty ennen joulua. Ne ovat aiheuttaneet vähän haasteita, mutta muuten tehtävät ovat olleet aika helppoja, ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Veeti Ruotsalainen kertoo laskemisen lomassa.

Matemaattiset taidot heikkenevät yhä suuremmalla joukolla

Vaikka Kuopion Lyseon lukiossa on saatu innostusta kasvamaan matematiikassa, niin valtakunnallisesti työtä on paljon.

Erityisen huolestuttava ilmiö on Opetushallituksen opetusneuvoksen Leo Pahkinin mukaan se, että matemaattisesti heikkojen taitojen omaavien joukko on kasvanut, vaikka jyrkkä lasku muuten näyttäisi tasaantuneen.

– Perusopetuksen perusajatuksena on, että kaikille taattaisiin mahdollisimman hyvät matemaattiset taidot kouluaikana. Nyt on havaittu, että sosioekonomisen taustan vaikutus on suurentunut, Pahkin sanoo.

Lasten ja nuorten matemaattisten taitojen heikentyminen heijastuu muun muassa jatko-opinnoissa pärjäämiseen. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Matemaattisten taitojen heikko osaaminen heijastuu suoraan myös jatko-opinnoissa pärjäämiseen peruskoulun jälkeen.

– Huolestuttavaa on se, että opiskelijat tulevat lukioon heikoimmilla taidoilla kuin aikaisemmin. Meillä ei kuitenkaan ole kauhean hälyttäviä havaintoja matematiikan tason heikentymisestä, Kuopion Lyseon lukion apulaisrehtori Paavo Heiskanen kertoo.

Kuopion Lyseon lukion apulaisrehtori Paavo Heiskanen on huomannut, että opiskelijoita tulee lukioihin heikoimmilla taidoilla kuin aikaisemmin. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Ääripäiden lisääntyminen on havaittu myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella.

– Se skaala, millaisilla matemaattisilla valmiuksilla opiskelijat tulevat meille, on hyvin laaja. Tämä aiheuttaa haasteita opetukseen, matematiikan ainevastaava, professori Risto Korhonen sanoo.

Erot alkavat näkyä jo peruskoulussa

Matematiikassa taitojen eriytyminen alkaa näkyä pahimmillaan jo ensimmäisillä vuosiluokilla peruskoulussa. Kun uuden asian oppiminen vaatii edellisten asioiden osaamista, on kierre valmis, kun perusteita ei hallita.

– Jos pieniin eroihin ei tartuta ensimmäisillä vuosiluokilla riittävän vakavasti, niin uuden oppimisesta tulee entistä hankalampaa. Riskinä on, että ne erot jotka ovat esillä jo siellä alkuvaiheessa, ovat entistä suurempia myöhemmässä vaiheessa, Pahkin huomauttaa.

Uusien asioiden oppiminen vaikeutuu, jos matematiikan perusteet eivät ole hallussa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka otettiin käyttöön porrastetusti eri vuosiluokilla syksystä 2016 lähtien, pyrkii hillitsemään omalta osaltaan ääripäiden muodostumista matemaattisten taitojen suhteen.

– Oppilailla on oikeus saada tukiopetusta muihinkin asioihin kuin mitä varsinaisella tunnilla on käsitelty. Monesti se ongelma voi olla syvemmällä ja, kun ongelma hoidetaan siellä kuntoon, tehdään mahdolliseksi oppia se uusi käsiteltävä asia, Pahkin selventää.

Matematiikan taitojen heikentymiseen on havahduttu myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa, joka otetaan käyttöön vuonna 2021.

Eriytymistä matematiikan taidoissa tapahtuu myös matemaattisesti taitavien osalta. Ääripäät asettavat haasteita opetukseen. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Tulossa on muun muassa yhteinen matematiikan opintojakso, jossa keskitytään perusopetuksessa käytyjen asioiden kertaamiseen. Tarkoituksena on, että opinnot lähtisivät sujuvasti liikkeelle kaikilla opiskelijoilla.

"Matematiikka tulee tehdä hyödylliseksi"

Suomalaisnuorten kiinnostus matematiikkaa kohtaan on heikohkoa valtakunnallisesti, mikä näkyy PISA-tuloksissa.

Kiinnostusta pyritään nyt lisäämään tuomalla opetukseen entistä enemmän nuorten maailmaan liittyviä ongelmia, joita voisi ratkaista matematiikan avulla.

– Matematiikka tulee tehdä hyödylliseksi ja selkeästi näkyväksi konkreettiseksi asiaksi nuorille. Lisäksi pyritään luomaan onnistumisen kokemuksia, mikä on yksi hyvä motivaattori opiskeluun, Opetushallituksen opetusneuvos Leo Pahkin sanoo.

Kuopiolaisen Aino Kilpeläisen mielestä matematiikka on tärkeä aine, koska se kehittää ajattelua. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Matematiikan heikolla osaamisella on pitkäkestoiset vaikutukset esimerkiksi arjessa ja työelämässä. Vaikeuksia voi tulla esimerkiksi hoitoalalla, jos lääkelaskuja ei osaa, eikä pysty annostelemaan oikeita annosmääriä.

– Tason on oltava riittävän korkealla. Emme voi hyväksyä sitä, että koulusta pääsee läpi sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole ollenkaan matemaattisia taitoja, ymmärrystä numeroista tai laskutaitoa, Pahkin huomauttaa.

Laskutehtävien ratkominen yhdessä motivoi

Kuopion Lyseon lukiossa on järjestetty matikkakerhon puitteissa vapaaehtoisia kertaustuokiota jo 1970-luvulta saakka.

Matikkakerhon kertaustuokiossa lukiolaiset saavat kerrata asioita ja pohtia tehtäviä pienryhmissä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopion Lyseon lukion apulaisrehtori Paavo Heiskanen näkee matikkakerhon ainakin yhtenä hyvänä tukikeinona matemaattisten taitojen kehittämiseen ja opiskelijoiden motivaation lisäämiseen.

– Matikan kursseilla ryhmät ovat kuitenkin aika isoja ja henkilökohtainen tuki voi jäädä heikoksi. Täällä saa sitten apua ja lisätukea, Heiskanen sanoo.

Matikkakerhossa korostuu yhteisöllinen oppiminen. Opiskelijat ratkovat matemaattisia ongelmia pienryhmissä ja pyrkivät samalla opettamaan toisiaan.

– Mielestäni opiskelijoita pitäisi kannustaa keskustelemaan matematiikasta ja sanallistamaan sitä. Samalla oppii myös perustelemaan, miksi on laskenut tietyllä tavalla laskun, Heiskanen sanoo.

Matikkakerhossa kerrataan edellisen jakson asioita ilman suorituspaineita. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Nuoria motivoi tulla koululle jopa lauantaisin, kun he tietävät, että voivat ratkoa laskutehtäviä yhdessä.

– Jos jotain ei ymmärrä, niin täällä on kavereita, joiden kanssa pystyy miettimään, jos tulee jotain ongelmia, lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Veeti Ruotsalainen tuumaa.

Lue aiheesta lisää:

Suomalaiset osaavat matematiikkaa yhä huonommin, vaikka sitä tarvittaisiin koko ajan enemmän – Professori: Teknologinen kehitys lisää matematiikan merkitystä

Syökö pitkän matikan suosio yleissivistystä? Yle kysyi rehtoreilta – "Opiskelijoiden jaksaminen on heikentynyt ja taito- sekä taideaineiden opiskelu on vähentynyt"

Opettaja kritisoi nuorten heikkoja matematiikan taitoja – ei muistanut itse vastausta yksinkertaiseen kertolaskuun

Pisa-tulokset julki: Suomalaislasten lukutaito maailman kärkeä, mutta erot kasvavat – pojista lähes kaksi kolmasosaa lukee vain, jos on pakko